Get 20M+ Full-Text Papers For Less Than $1.50/day. Start a 14-Day Trial for You or Your Team.

Learn More →

Reviewer List-2018:

Reviewer List-2018: Reviewer List Journal of Low Frequency Noise, Vibration and Active Control 2019, Vol. 2019, Vol. 38(1) 199–202 ! The Author(s) 2019 DOI: 10.1177/1461348419829320 journals.sagepub.com/home/lfn The editorial team of Journal of Low Frequency Noise, Vibration and Active Control would like to thank the following people for reviewing articles for the journal during 2018. Their contributions have been instrumental in the journal’s continued success. Abbasi, Milad Bordas, Stephane Dominik, Ireneusz Abd El-Tawwab, Ali Bortman, J. Doria, Alberto Abdou, A. Botto, Miguel Dorn, Charles Abdou, M. Brown, Brian Dorugade, Darshan Adamu, Magaji Bruant, Isabelle Drehmer, Luis Ahac, Maja Cao, Ping Du, Haiping Ahmad, Hijaz Carrera, Erasmo Du, Jinfu Ahn, Hyeong-Joon Cha, Young-Jin Duhamel, Denis Akbari, H. Chang, Cheng-Yuan Dumitriu, Madalina Akhtar, Muhammad Chang, Chienkuo Durand, Helen Al-Hussein, Abdullah Chang, Daoqing Dutta, Saikat Al-Mezrakchi, Ryh Chang, Mw E, Jiaqiang Albarbar, A. Chao, Lin El-Kalaawy, O.H. Alshabatat, Nabeel Chau, Kwok-Wing Elahi, Hassan Alves-Pereira, Mariana Chen, Xing Eltantawie, Manar Amjadian, Mohsen Chen, C.D. Eptaimeros, K.G. Andreaus, Ugo Chen, Haihong Eshaghi, Mehdi Andrianov, Igor Chen, Ph Etemadi, Majed Apuzzo, Andrea Chen, Xing Fang, Jiancheng Arias-Montiel, Manuel Chen, Yuehua Fang, Pan Asami, Toshihiko Chen, Zaigang Fang, Yuanyuan Aslam, Muhammad Saeed Chen, Zengqiang Faraz, Naeem Aslani, Pegah Cheng, Xiao-Xiang Farhatnia, Fatemeh Bai, Frank Choi, Seung-Bok Farokhi, Hamed Bai, Weifeng Citarella, Citarella Farokhi, Hamed Baleanu, Dumitru Contreras, Miguel Ferrer Fathi, Alireza Balthazar, Jose Cortinovis, Andrea Fei, Yanqiong Bardaweel, Hamzeh Coskun, S.B. Feng, Jianjun Barretta, Raffaele Costa, Cesar Da Figwer, Jarosław Baskonus, Haci Mehmet Crisanto-Neto, J.C. Fleps-Dezasse, Michael Beckerle, Philipp Cubero, Antonio J. Flores, Paulo Bein, Thilo Cui, Fangsen Fritz, Martin Belsak, Ales Cui, Xiangyang Fu, Zhongzhi Beltran-Carbajal, Francisco De Abreu, Gustavo Luiz C.M. Fu, Chengbiao Beltra´ n-Carbajal, Francisco De Simone, M.C. Fu, Jun Belyi, Valiantsin Demir, Cihan Fuhao, Liu Besset, Sebastien Dewangan, K. Gabor, Stepan Bhattacharya, Bishakh Dhamande, Laxmikant Ganji, D.D. Bi, Chuan-Xing Dhumale, R. Gao, Huijun Bian, Xiaoxia Diala, Uchenna Garcıa, Andre´ s Błazejewski, _ Andrzej Ding, Hu Gendelman, O.V. Boden, Hans Dogru, Suzan Cansel Ghaneai, H. Creative Commons CC BY: This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 License (http://www. creativecommons.org/licenses/by/4.0/) which permits any use, reproduction and distribution of the work without further permission provided the original work is attributed as specified on the SAGE and Open Access pages (https://us.sagepub.com/en-us/nam/open-access-at-sage). 200 Journal of Low Frequency Noise, Vibration and Active Control 38(1) Gong, Jinghai Koza´ kova´ , Alena Lohner, Rainald Gosiewski, Zdzisław Kumar, Vikas Lou, Shuqin Guan, Delong Kuo, C.L. Lu, Lu Guangyu, Du Kwak, Moon Lu, Junfeng Gudarzi, Mohammad Ladipo, Ismail Lu, Kuan Gui, Mustafa Lai, Joseph Lu, Shiueder Gu¨ lbahc¸ e, Erdi Laibin, Zhang Lu, Tao Guo-Qing, Di Lamary, Pierre Lu, Zeqi Guo, Bowen Lantos, Bela Luneno, Jean-Claude Guo, Wencheng Lau, Siu-Kit Luo, Yung-Chang Guo, Yingxin Ledezma Ramırez, Luongo, Angelo Gupta, Arun Kumar Diego Francisco Lyons, Gregory Hadi, Muhamad Lee, Sang-Kwon Ma, Hui Hakansson ˚ , Lars Lei, Jiayan Ma, Yanhong Han, Bin Leijon, Jennifer Ma, Yongbin Han, Xingsi Leniowska, Lucyna Maciejewski, Igor Hawryszkow, Paweł Li, Bin Maguire, Daniel He, C.H. Li, Deyou Martynowicz, Paweł He, Y. Li, Guoneng Matam, Manjunatha Budagavi Hemmatian, Masoud Li, Jingxuan Mehmood, Shahid Hestermeyer, Thorsten Li, Jun Mei, Liu Huang, B.W. Li, Li Menezes, Pedro Huang, Yu Li, Q. Metin, Muzaffer Huang, Dongmei Li, Qiusheng Mobayen, Saleh Huang, Tian-Li Li, Shuang Mohamed, Nejlaoui Huang, Xin Li, T.Y. Mohamed, Zaharuddin Huang, Xiuchang Li, Tan Moon, Seok-Jun Huang, Yong Li, Yanqin Moreu, Fernando Huitao, Chen Li, Yuanping Morzynski, Leszek Idehara, Sergio Li, Yue-Ming Mosquera, Jaime Iwaniec, Marek Li, Zheng Mu, He-Qing Jia, Lei Li, Zheng Muthalif, Asan G.A. Jime´ nez-Alonso, Javier Fernando Li, Zhixiong Na, Jing Jin, Guoyong Liang, Wei Nadeem, Muhammad Jin, Jiangming Licitra, Gaetano Naik, Raghavendra Jing, Xingjian Lien, C.H. Natarajan, Sundar Johansson, Sven Lim, C.W. Nejat, Amir Jongpradist, Pornkasem Lin, Shueei-Muh Nguyen, Van-Khang Kaldas, Mina Ling, Liang Ni, Zhiyu Kampitsis, A.E. Liu, Yang Nykanen, Arne Kaptan, Ferhat Liu, Canchang Oberst, Sebastian Kar, Vishesh Ranjan Liu, Fang Oliazadeh, Pouria Kari, Leif Liu, Fujuan Oraby, Walid Katkhuda, Hasan Liu, Hongyan Ortiz, Albert Kegl, Marko Liu, Hou-Lin Ozyazicioglu, Mehmet Kessissoglou, Nicole Liu, J. P. Scott Harvey, Jr Khang, Huynh Liu, Jinxin Papaelias, Mayorkinos Khanna, Anupam Liu, Lijun Pappalardo, Carmine M. Khorshidi, M. Akbarzadeh Liu, Linya Park, Junhong Kim, Moon-Young Liu, Liye Pawelczyk, Marek Kim, Sang-Myeong Liu, Y. Peng, Qingguo Klepka, Andrzej Liu, Z. Peng, Zhaoxia Kong, Xiangxi Liu, Z.B. Pereira, Emiliano Kouroussis, Georges Liu, Zhi Perera, Ricardo Kowal, Janusz Liu, Zhiqiang Perlikowski, P. Reviewer list 201 Perng, Shyh-Shing Sun, Yongchao Weng, Shun Precup, Radu-Emil Sun, Zhuoxiong Wibowo, Hartanto Qian, Youhua T., J. Woodhouse, Jim Qin, H. Taghavifar, Hamid Wrona, Stanislaw Qin, Han Talebitooti, R. Wu, G.C. Qiu, Jianbin Tang, You-Qi Wu, Gang Qiu, Zhi-Cheng Tao, Z.L. Wu, Jiande Qu, Yegao Tao, Zhaoling Wu, Ligang Rahmani, Arash Tian, Anhong Wu, Qianqian Rahmatalla, Salam Tian, Dan Wu, Y.J. Raitor, Till Tian, Yi Wu, Zhe Rakheja, Subhash Tinkir, Mustafa Xia, Ye Ramadani, Riad Togun, Necla Xiang, Jiawei Randall, Robert B. Tonin, Renzo Xiao, Yang Rao, G. Nageswara Tonu¨ k, Ergin Xu, Zili Raufer, Stefan Toumi, Samir Xu, Huachao Ren, Zhong-Fu Tufekci, Ekrem Xu, L. Romeu, Jordi Tuma, Jiri Xu, Peijun Roy, Sitikantha Turla, Vytautas Xu, Xiaomei Ruan, Deng-Fang Ubertini, Filippo Xu, Zhongming Saberi, Miad Ugrimov, Sergey Yaman, Mustafa Sadhu, A. Uludamar, Erinc¸ Yan, Ruqiang Saleem, Muhammad Umanath, R. Poojary Yan, Wangji Sanchez, Joey Vergara, Jorge E. Lopez De Yang, Bintang Santos, Almeida Vu, Van-Tan Yang, Bo Sarraf, Elie Wan, Y. Yang, Dong Savadkoohi, A. Ture Wan, Chunfeng Yang, Guoan Sedaghati, Ramin Wan, J. Yang, Jianhua Sedighi, Hamid M. Wan, Zhanhong Yang, Judy P. Semlitsch, Bernhard Wang, Cheng-Chi Yang, Mo Serajian, Reza Wang, Chunhua Yang, R.H. Shah, T.M. Wang, Dan-Sheng Yang, Wei Shakeriaski, Farshad Wang, Dong Yang, Xiao-Jun Shan, Baohua Wang, Huaqing Yang, Yang Shangguan, Wen-Bin Wang, J. Yang, Yongfeing Shao, Mingyue Wang, Jianguo Yao, S. Sharma, Rishi Raj Wang, Jianjian Yao, Yuan Sheibani, Mohamadreza Wang, Jing Yau, H.T. Shen, Changqing Wang, Jingyue Yau, Her-Terng Shen, Wenai Wang, K.L. Yaylı, Mustafa Shen, Yongjun Wang, Kangjia Ye, Tiangui Sheng, Xi Wang, Lei Yildirim, Sahin Si, Liang Wang, Qingshan Yin, Shen Simani, Silvio Wang, Wanyong Yin, Tao Sivrioglu, Selim Wang, Wenda Yin, Xiuxing Smirnova, Tatiana Wang, Xiuyong Yin, Yuming Soleymani, Mehdi Wang, Yan Yoon, Hyungchul Soliman, Aref Wang, Yansong Young, Andrew Soltanieh, Ghazaleh Wang, Yawen Yue, Qing Song, Haiyan Wang, Ying Yuen, Ka-Veng Song, Kyungjun Wang, Yong Zagorodny, A.G. Spahn, Gabriel Wang, Zhi-Hao Zare, Sajad Sun, C. Wang, Zz Zembaty, Zbigniew Sun, Xiaodong Wei, Kexiang Zhan, Jiawang Sun, Yao Wen, Yongkui Zhang, A.M. 202 Journal of Low Frequency Noise, Vibration and Active Control 38(1) Zhang, Hui Zhang, Zhiyi Zhu, Jinsong Zhang, Jigang Zhang, Zhiyong Zhu, Qiao Zhang, Jingjing Zhao, Dan Zhu, Shengyang Zhang, Jun Zhao, Liuxian Zhu, Xinqun Zhang, Nan Zheng, Xu Zhu, Xuan Zhang, Qingrui Zhong, Zaimin Zoric, Nemanja D. Zhang, Sheng Zhou, Yun Lai Zou, Shangyan Zhang, W. Zhou, Changdong Zou, Ting Zhang, Xueliang Zhou, Haijun Zuo, Qingsong Zhang, Yi Zhou, Jiaxi Zuo, Wei Zhang, Z. Zhou, Zhijin Zywica, Grzegorz Zhang, Zhiqing Zhu, Baoshan http://www.deepdyve.com/assets/images/DeepDyve-Logo-lg.png "Journal of Low Frequency Noise, Vibration and Active Control" SAGE

Loading next page...
 
/lp/sage/reviewer-list-2018-q0jHlQkwbz
Publisher
SAGE
Copyright
Copyright © 2022 by SAGE Publications Ltd unless otherwise noted. Manuscript content on this site is licensed under Creative Commons Licenses
ISSN
0263-0923
eISSN
2048-4046
DOI
10.1177/1461348419829320
Publisher site
See Article on Publisher Site

Abstract

Reviewer List Journal of Low Frequency Noise, Vibration and Active Control 2019, Vol. 2019, Vol. 38(1) 199–202 ! The Author(s) 2019 DOI: 10.1177/1461348419829320 journals.sagepub.com/home/lfn The editorial team of Journal of Low Frequency Noise, Vibration and Active Control would like to thank the following people for reviewing articles for the journal during 2018. Their contributions have been instrumental in the journal’s continued success. Abbasi, Milad Bordas, Stephane Dominik, Ireneusz Abd El-Tawwab, Ali Bortman, J. Doria, Alberto Abdou, A. Botto, Miguel Dorn, Charles Abdou, M. Brown, Brian Dorugade, Darshan Adamu, Magaji Bruant, Isabelle Drehmer, Luis Ahac, Maja Cao, Ping Du, Haiping Ahmad, Hijaz Carrera, Erasmo Du, Jinfu Ahn, Hyeong-Joon Cha, Young-Jin Duhamel, Denis Akbari, H. Chang, Cheng-Yuan Dumitriu, Madalina Akhtar, Muhammad Chang, Chienkuo Durand, Helen Al-Hussein, Abdullah Chang, Daoqing Dutta, Saikat Al-Mezrakchi, Ryh Chang, Mw E, Jiaqiang Albarbar, A. Chao, Lin El-Kalaawy, O.H. Alshabatat, Nabeel Chau, Kwok-Wing Elahi, Hassan Alves-Pereira, Mariana Chen, Xing Eltantawie, Manar Amjadian, Mohsen Chen, C.D. Eptaimeros, K.G. Andreaus, Ugo Chen, Haihong Eshaghi, Mehdi Andrianov, Igor Chen, Ph Etemadi, Majed Apuzzo, Andrea Chen, Xing Fang, Jiancheng Arias-Montiel, Manuel Chen, Yuehua Fang, Pan Asami, Toshihiko Chen, Zaigang Fang, Yuanyuan Aslam, Muhammad Saeed Chen, Zengqiang Faraz, Naeem Aslani, Pegah Cheng, Xiao-Xiang Farhatnia, Fatemeh Bai, Frank Choi, Seung-Bok Farokhi, Hamed Bai, Weifeng Citarella, Citarella Farokhi, Hamed Baleanu, Dumitru Contreras, Miguel Ferrer Fathi, Alireza Balthazar, Jose Cortinovis, Andrea Fei, Yanqiong Bardaweel, Hamzeh Coskun, S.B. Feng, Jianjun Barretta, Raffaele Costa, Cesar Da Figwer, Jarosław Baskonus, Haci Mehmet Crisanto-Neto, J.C. Fleps-Dezasse, Michael Beckerle, Philipp Cubero, Antonio J. Flores, Paulo Bein, Thilo Cui, Fangsen Fritz, Martin Belsak, Ales Cui, Xiangyang Fu, Zhongzhi Beltran-Carbajal, Francisco De Abreu, Gustavo Luiz C.M. Fu, Chengbiao Beltra´ n-Carbajal, Francisco De Simone, M.C. Fu, Jun Belyi, Valiantsin Demir, Cihan Fuhao, Liu Besset, Sebastien Dewangan, K. Gabor, Stepan Bhattacharya, Bishakh Dhamande, Laxmikant Ganji, D.D. Bi, Chuan-Xing Dhumale, R. Gao, Huijun Bian, Xiaoxia Diala, Uchenna Garcıa, Andre´ s Błazejewski, _ Andrzej Ding, Hu Gendelman, O.V. Boden, Hans Dogru, Suzan Cansel Ghaneai, H. Creative Commons CC BY: This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 License (http://www. creativecommons.org/licenses/by/4.0/) which permits any use, reproduction and distribution of the work without further permission provided the original work is attributed as specified on the SAGE and Open Access pages (https://us.sagepub.com/en-us/nam/open-access-at-sage). 200 Journal of Low Frequency Noise, Vibration and Active Control 38(1) Gong, Jinghai Koza´ kova´ , Alena Lohner, Rainald Gosiewski, Zdzisław Kumar, Vikas Lou, Shuqin Guan, Delong Kuo, C.L. Lu, Lu Guangyu, Du Kwak, Moon Lu, Junfeng Gudarzi, Mohammad Ladipo, Ismail Lu, Kuan Gui, Mustafa Lai, Joseph Lu, Shiueder Gu¨ lbahc¸ e, Erdi Laibin, Zhang Lu, Tao Guo-Qing, Di Lamary, Pierre Lu, Zeqi Guo, Bowen Lantos, Bela Luneno, Jean-Claude Guo, Wencheng Lau, Siu-Kit Luo, Yung-Chang Guo, Yingxin Ledezma Ramırez, Luongo, Angelo Gupta, Arun Kumar Diego Francisco Lyons, Gregory Hadi, Muhamad Lee, Sang-Kwon Ma, Hui Hakansson ˚ , Lars Lei, Jiayan Ma, Yanhong Han, Bin Leijon, Jennifer Ma, Yongbin Han, Xingsi Leniowska, Lucyna Maciejewski, Igor Hawryszkow, Paweł Li, Bin Maguire, Daniel He, C.H. Li, Deyou Martynowicz, Paweł He, Y. Li, Guoneng Matam, Manjunatha Budagavi Hemmatian, Masoud Li, Jingxuan Mehmood, Shahid Hestermeyer, Thorsten Li, Jun Mei, Liu Huang, B.W. Li, Li Menezes, Pedro Huang, Yu Li, Q. Metin, Muzaffer Huang, Dongmei Li, Qiusheng Mobayen, Saleh Huang, Tian-Li Li, Shuang Mohamed, Nejlaoui Huang, Xin Li, T.Y. Mohamed, Zaharuddin Huang, Xiuchang Li, Tan Moon, Seok-Jun Huang, Yong Li, Yanqin Moreu, Fernando Huitao, Chen Li, Yuanping Morzynski, Leszek Idehara, Sergio Li, Yue-Ming Mosquera, Jaime Iwaniec, Marek Li, Zheng Mu, He-Qing Jia, Lei Li, Zheng Muthalif, Asan G.A. Jime´ nez-Alonso, Javier Fernando Li, Zhixiong Na, Jing Jin, Guoyong Liang, Wei Nadeem, Muhammad Jin, Jiangming Licitra, Gaetano Naik, Raghavendra Jing, Xingjian Lien, C.H. Natarajan, Sundar Johansson, Sven Lim, C.W. Nejat, Amir Jongpradist, Pornkasem Lin, Shueei-Muh Nguyen, Van-Khang Kaldas, Mina Ling, Liang Ni, Zhiyu Kampitsis, A.E. Liu, Yang Nykanen, Arne Kaptan, Ferhat Liu, Canchang Oberst, Sebastian Kar, Vishesh Ranjan Liu, Fang Oliazadeh, Pouria Kari, Leif Liu, Fujuan Oraby, Walid Katkhuda, Hasan Liu, Hongyan Ortiz, Albert Kegl, Marko Liu, Hou-Lin Ozyazicioglu, Mehmet Kessissoglou, Nicole Liu, J. P. Scott Harvey, Jr Khang, Huynh Liu, Jinxin Papaelias, Mayorkinos Khanna, Anupam Liu, Lijun Pappalardo, Carmine M. Khorshidi, M. Akbarzadeh Liu, Linya Park, Junhong Kim, Moon-Young Liu, Liye Pawelczyk, Marek Kim, Sang-Myeong Liu, Y. Peng, Qingguo Klepka, Andrzej Liu, Z. Peng, Zhaoxia Kong, Xiangxi Liu, Z.B. Pereira, Emiliano Kouroussis, Georges Liu, Zhi Perera, Ricardo Kowal, Janusz Liu, Zhiqiang Perlikowski, P. Reviewer list 201 Perng, Shyh-Shing Sun, Yongchao Weng, Shun Precup, Radu-Emil Sun, Zhuoxiong Wibowo, Hartanto Qian, Youhua T., J. Woodhouse, Jim Qin, H. Taghavifar, Hamid Wrona, Stanislaw Qin, Han Talebitooti, R. Wu, G.C. Qiu, Jianbin Tang, You-Qi Wu, Gang Qiu, Zhi-Cheng Tao, Z.L. Wu, Jiande Qu, Yegao Tao, Zhaoling Wu, Ligang Rahmani, Arash Tian, Anhong Wu, Qianqian Rahmatalla, Salam Tian, Dan Wu, Y.J. Raitor, Till Tian, Yi Wu, Zhe Rakheja, Subhash Tinkir, Mustafa Xia, Ye Ramadani, Riad Togun, Necla Xiang, Jiawei Randall, Robert B. Tonin, Renzo Xiao, Yang Rao, G. Nageswara Tonu¨ k, Ergin Xu, Zili Raufer, Stefan Toumi, Samir Xu, Huachao Ren, Zhong-Fu Tufekci, Ekrem Xu, L. Romeu, Jordi Tuma, Jiri Xu, Peijun Roy, Sitikantha Turla, Vytautas Xu, Xiaomei Ruan, Deng-Fang Ubertini, Filippo Xu, Zhongming Saberi, Miad Ugrimov, Sergey Yaman, Mustafa Sadhu, A. Uludamar, Erinc¸ Yan, Ruqiang Saleem, Muhammad Umanath, R. Poojary Yan, Wangji Sanchez, Joey Vergara, Jorge E. Lopez De Yang, Bintang Santos, Almeida Vu, Van-Tan Yang, Bo Sarraf, Elie Wan, Y. Yang, Dong Savadkoohi, A. Ture Wan, Chunfeng Yang, Guoan Sedaghati, Ramin Wan, J. Yang, Jianhua Sedighi, Hamid M. Wan, Zhanhong Yang, Judy P. Semlitsch, Bernhard Wang, Cheng-Chi Yang, Mo Serajian, Reza Wang, Chunhua Yang, R.H. Shah, T.M. Wang, Dan-Sheng Yang, Wei Shakeriaski, Farshad Wang, Dong Yang, Xiao-Jun Shan, Baohua Wang, Huaqing Yang, Yang Shangguan, Wen-Bin Wang, J. Yang, Yongfeing Shao, Mingyue Wang, Jianguo Yao, S. Sharma, Rishi Raj Wang, Jianjian Yao, Yuan Sheibani, Mohamadreza Wang, Jing Yau, H.T. Shen, Changqing Wang, Jingyue Yau, Her-Terng Shen, Wenai Wang, K.L. Yaylı, Mustafa Shen, Yongjun Wang, Kangjia Ye, Tiangui Sheng, Xi Wang, Lei Yildirim, Sahin Si, Liang Wang, Qingshan Yin, Shen Simani, Silvio Wang, Wanyong Yin, Tao Sivrioglu, Selim Wang, Wenda Yin, Xiuxing Smirnova, Tatiana Wang, Xiuyong Yin, Yuming Soleymani, Mehdi Wang, Yan Yoon, Hyungchul Soliman, Aref Wang, Yansong Young, Andrew Soltanieh, Ghazaleh Wang, Yawen Yue, Qing Song, Haiyan Wang, Ying Yuen, Ka-Veng Song, Kyungjun Wang, Yong Zagorodny, A.G. Spahn, Gabriel Wang, Zhi-Hao Zare, Sajad Sun, C. Wang, Zz Zembaty, Zbigniew Sun, Xiaodong Wei, Kexiang Zhan, Jiawang Sun, Yao Wen, Yongkui Zhang, A.M. 202 Journal of Low Frequency Noise, Vibration and Active Control 38(1) Zhang, Hui Zhang, Zhiyi Zhu, Jinsong Zhang, Jigang Zhang, Zhiyong Zhu, Qiao Zhang, Jingjing Zhao, Dan Zhu, Shengyang Zhang, Jun Zhao, Liuxian Zhu, Xinqun Zhang, Nan Zheng, Xu Zhu, Xuan Zhang, Qingrui Zhong, Zaimin Zoric, Nemanja D. Zhang, Sheng Zhou, Yun Lai Zou, Shangyan Zhang, W. Zhou, Changdong Zou, Ting Zhang, Xueliang Zhou, Haijun Zuo, Qingsong Zhang, Yi Zhou, Jiaxi Zuo, Wei Zhang, Z. Zhou, Zhijin Zywica, Grzegorz Zhang, Zhiqing Zhu, Baoshan

Journal

"Journal of Low Frequency Noise, Vibration and Active Control"SAGE

Published: Feb 11, 2019

There are no references for this article.