Get 20M+ Full-Text Papers For Less Than $1.50/day. Start a 14-Day Trial for You or Your Team.

Learn More →

Yields of spring barley depending on some soil properties and agricultural measures

Yields of spring barley depending on some soil properties and agricultural measures Plonowanie jęczmienia jarego w zależności od niektórych właściwości gleby i zabiegów agrotechnicznych W latach 1997-2006 przeprowadzono badania środowiskowe plonowania jęczmienia jarego na Lubelszczyźnie w 152 gospodarstwach. Badano zależność plonu ziarna tej rośliny od czynników agrotechnicznych (przedplon, odmiana, nawożenie mineralne) i glebowych (zawartość przyswajalnych form N, P, K oraz Mg, pH, zawartość C org oraz części spławialnych). Łączne oddziaływanie ocenianych czynników determinowało w 37% wielkość uzyskanego plonu. Stwierdzono, że jęczmień reagował pozytywnie na nawożenie azotem i plonował najlepiej, gdy przedplonem był burak cukrowy. Wyższy plon uzyskano na glebach zasobnych w Mg, K oraz N-NO 3 oraz zwięzłych, o uregulowanym odczynie. Rezultaty badań wskazują, że statystycznie istotnie najwyższe plony otrzymano, uprawiając odmiany pastewne, w szczególności odmianę Rodos. http://www.deepdyve.com/assets/images/DeepDyve-Logo-lg.png Annales UMCS, Agricultura de Gruyter

Yields of spring barley depending on some soil properties and agricultural measures

Loading next page...
 
/lp/de-gruyter/yields-of-spring-barley-depending-on-some-soil-properties-and-hmUGStM6dB
Publisher
de Gruyter
Copyright
Copyright © 2010 by the
ISSN
0365-1118
DOI
10.2478/v10081-010-0026-9
Publisher site
See Article on Publisher Site

Abstract

Plonowanie jęczmienia jarego w zależności od niektórych właściwości gleby i zabiegów agrotechnicznych W latach 1997-2006 przeprowadzono badania środowiskowe plonowania jęczmienia jarego na Lubelszczyźnie w 152 gospodarstwach. Badano zależność plonu ziarna tej rośliny od czynników agrotechnicznych (przedplon, odmiana, nawożenie mineralne) i glebowych (zawartość przyswajalnych form N, P, K oraz Mg, pH, zawartość C org oraz części spławialnych). Łączne oddziaływanie ocenianych czynników determinowało w 37% wielkość uzyskanego plonu. Stwierdzono, że jęczmień reagował pozytywnie na nawożenie azotem i plonował najlepiej, gdy przedplonem był burak cukrowy. Wyższy plon uzyskano na glebach zasobnych w Mg, K oraz N-NO 3 oraz zwięzłych, o uregulowanym odczynie. Rezultaty badań wskazują, że statystycznie istotnie najwyższe plony otrzymano, uprawiając odmiany pastewne, w szczególności odmianę Rodos.

Journal

Annales UMCS, Agriculturade Gruyter

Published: Jan 1, 2010

References