Get 20M+ Full-Text Papers For Less Than $1.50/day. Start a 14-Day Trial for You or Your Team.

Learn More →

Yielding of pea depending on the tillage methods and mineral fertilization level

Yielding of pea depending on the tillage methods and mineral fertilization level Plonowanie grochu siewnego w zależności od sposobu uprawy roli i poziomu nawożenia mineralnego W pracy przedstawiono wyniki badań nad wpływem upraszczania uprawy roli na plonowanie zróżnicowanego nawożenia mineralnego. Badania przeprowadzono w latach 1999-2006 w GD Czesławice na glebie płowej wytworzonej z lessu, II klasy bonitacyjnej. Zastosowanie bezorkowej uprawy roli istotnie (o 6,8%) obniżało plon nasion grochu w porównaniu z klasyczną uprawą płużną. Zmniejszenie plonu nasion po uprawie bezpłużnej wynikało głównie z mniejszej obsady roślin na 1 m 2 . Poziom nawożenia mineralnego nie miał istotnego wpływu na plonowanie grochu. Jedynie masa 1000 nasion była po zastosowaniu większego nawożenia istotnie mniejsza. http://www.deepdyve.com/assets/images/DeepDyve-Logo-lg.png Annales UMCS, Agricultura de Gruyter

Yielding of pea depending on the tillage methods and mineral fertilization level

Annales UMCS, Agricultura , Volume 65 (1) – Jan 1, 2010

Loading next page...
 
/lp/de-gruyter/yielding-of-pea-depending-on-the-tillage-methods-and-mineral-1d3ovJ1UVo
Publisher
de Gruyter
Copyright
Copyright © 2010 by the
ISSN
0365-1118
DOI
10.2478/v10081-010-0003-3
Publisher site
See Article on Publisher Site

Abstract

Plonowanie grochu siewnego w zależności od sposobu uprawy roli i poziomu nawożenia mineralnego W pracy przedstawiono wyniki badań nad wpływem upraszczania uprawy roli na plonowanie zróżnicowanego nawożenia mineralnego. Badania przeprowadzono w latach 1999-2006 w GD Czesławice na glebie płowej wytworzonej z lessu, II klasy bonitacyjnej. Zastosowanie bezorkowej uprawy roli istotnie (o 6,8%) obniżało plon nasion grochu w porównaniu z klasyczną uprawą płużną. Zmniejszenie plonu nasion po uprawie bezpłużnej wynikało głównie z mniejszej obsady roślin na 1 m 2 . Poziom nawożenia mineralnego nie miał istotnego wpływu na plonowanie grochu. Jedynie masa 1000 nasion była po zastosowaniu większego nawożenia istotnie mniejsza.

Journal

Annales UMCS, Agriculturade Gruyter

Published: Jan 1, 2010

References