Get 20M+ Full-Text Papers For Less Than $1.50/day. Start a 14-Day Trial for You or Your Team.

Learn More →

Winter wheat variety mixtures as an alternative for sustainable and ecological farming

Winter wheat variety mixtures as an alternative for sustainable and ecological farming Mieszanki odmian jako alternatywa uprawy zbóż w rolnictwie zrównoważonym i ekologicznym W pracy przedstawiono wyniki doświadczeń nad wpływem uprawy odmian pszenicy ozimej w formie mieszanek w połączeniu z różnymi kombinacjami chemicznej ochrony na nasilenie występowania objawów mączniaka prawdziwego oraz plon. Badania przeprowadzono w ciągu dwóch sezonów wegetacyjnych 2005/2006 i 2006/20007. Ścisłe doświadczenia polowe założono z dwoma odmianami pszenicy ozimej (Finezja i Clever) z różnymi typami genetycznej odporności na mączniaka prawdziwego wysianymi w siewach czystych i ich mieszance. W doświadczeniu stosowano różne kombinacje chemicznej ochrony. Badania przeprowadzono w dwóch miejscowościach zróżnicowanych pod względem warunków glebowych i meteorologicznych, tj. w Polowej Stacji Doświadczalnej Instytutu Ochrony Roślin Winna Góra (woj. wielkopolskie) i Hodowli Roślin Smolice - Grupa IHAR Oddział Bąków (woj. opolskie). W badaniach stwierdzono redukcję nasilenia występowania mączniaka prawdziwego na poziomie 20-60% w mieszance w porównaniu z siewami czystymi w zależności od kombinacji ochrony. Przyrosty plonów w mieszankach notowano na poziomie 0,4 do 3,0 dt/ha. http://www.deepdyve.com/assets/images/DeepDyve-Logo-lg.png Annales UMCS, Agricultura de Gruyter

Winter wheat variety mixtures as an alternative for sustainable and ecological farming

Annales UMCS, Agricultura , Volume 63 (2) – Jan 1, 2008

Loading next page...
 
/lp/de-gruyter/winter-wheat-variety-mixtures-as-an-alternative-for-sustainable-and-VB9uAl7j99
Publisher
de Gruyter
Copyright
Copyright © 2008 by the
ISSN
0365-1118
DOI
10.2478/v10081-008-0020-7
Publisher site
See Article on Publisher Site

Abstract

Mieszanki odmian jako alternatywa uprawy zbóż w rolnictwie zrównoważonym i ekologicznym W pracy przedstawiono wyniki doświadczeń nad wpływem uprawy odmian pszenicy ozimej w formie mieszanek w połączeniu z różnymi kombinacjami chemicznej ochrony na nasilenie występowania objawów mączniaka prawdziwego oraz plon. Badania przeprowadzono w ciągu dwóch sezonów wegetacyjnych 2005/2006 i 2006/20007. Ścisłe doświadczenia polowe założono z dwoma odmianami pszenicy ozimej (Finezja i Clever) z różnymi typami genetycznej odporności na mączniaka prawdziwego wysianymi w siewach czystych i ich mieszance. W doświadczeniu stosowano różne kombinacje chemicznej ochrony. Badania przeprowadzono w dwóch miejscowościach zróżnicowanych pod względem warunków glebowych i meteorologicznych, tj. w Polowej Stacji Doświadczalnej Instytutu Ochrony Roślin Winna Góra (woj. wielkopolskie) i Hodowli Roślin Smolice - Grupa IHAR Oddział Bąków (woj. opolskie). W badaniach stwierdzono redukcję nasilenia występowania mączniaka prawdziwego na poziomie 20-60% w mieszance w porównaniu z siewami czystymi w zależności od kombinacji ochrony. Przyrosty plonów w mieszankach notowano na poziomie 0,4 do 3,0 dt/ha.

Journal

Annales UMCS, Agriculturade Gruyter

Published: Jan 1, 2008

References