Get 20M+ Full-Text Papers For Less Than $1.50/day. Start a 14-Day Trial for You or Your Team.

Learn More →

Weed infestation of winter cereals grown on a stand after spring cereals and after fallow land

Weed infestation of winter cereals grown on a stand after spring cereals and after fallow land Zachwaszczenie zbóż ozimych w stanowisku po zbożach jarych i ugorze W latach 2002-2005 w Stacji Badawczej Wydziału Rolniczego w Mochełku należącej do Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, na glebie płowej typowej kompleksu żytniego dobrego, przeprowadzono dwuczynnikowe doświadczenie polowe, w którym oceniono i porównano zachwaszczenie ozimych form jęczmienia, pszenicy, pszenżyta i żyta uprawianych w stanowiskach po zbożach jarych i ugorze. Stwierdzono, że zachwaszczenie zbóż ozimych w stanowisku po ugorze jest znacznie większe niż po zbożach jarych, a najsilniej zachwaszczającym się gatunkiem jest pszenica ozima. Oddziaływanie poszczególnych gatunków zbóż jarych jako przedplonów na zachwaszczenie zbóż ozimych jest podobne, chociaż owies w porównaniu z pozostałymi gatunkami ogranicza w większym stopniu zachwaszczenie pszenicy ozimej, jęczmień jary jęczmienia ozimego, a pszenżyto jare zachwaszczenie żyta. http://www.deepdyve.com/assets/images/DeepDyve-Logo-lg.png Annales UMCS, Agricultura de Gruyter

Weed infestation of winter cereals grown on a stand after spring cereals and after fallow land

Loading next page...
 
/lp/de-gruyter/weed-infestation-of-winter-cereals-grown-on-a-stand-after-spring-ywZWBkVWTl
Publisher
de Gruyter
Copyright
Copyright © 2009 by the
ISSN
0365-1118
DOI
10.2478/v10081-009-0045-6
Publisher site
See Article on Publisher Site

Abstract

Zachwaszczenie zbóż ozimych w stanowisku po zbożach jarych i ugorze W latach 2002-2005 w Stacji Badawczej Wydziału Rolniczego w Mochełku należącej do Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, na glebie płowej typowej kompleksu żytniego dobrego, przeprowadzono dwuczynnikowe doświadczenie polowe, w którym oceniono i porównano zachwaszczenie ozimych form jęczmienia, pszenicy, pszenżyta i żyta uprawianych w stanowiskach po zbożach jarych i ugorze. Stwierdzono, że zachwaszczenie zbóż ozimych w stanowisku po ugorze jest znacznie większe niż po zbożach jarych, a najsilniej zachwaszczającym się gatunkiem jest pszenica ozima. Oddziaływanie poszczególnych gatunków zbóż jarych jako przedplonów na zachwaszczenie zbóż ozimych jest podobne, chociaż owies w porównaniu z pozostałymi gatunkami ogranicza w większym stopniu zachwaszczenie pszenicy ozimej, jęczmień jary jęczmienia ozimego, a pszenżyto jare zachwaszczenie żyta.

Journal

Annales UMCS, Agriculturade Gruyter

Published: Jan 1, 2009

References