Get 20M+ Full-Text Papers For Less Than $1.50/day. Start a 14-Day Trial for You or Your Team.

Learn More →

Weed infestation of potato canopy depended on different ridge tillage of soil and sulphur fertilization

Weed infestation of potato canopy depended on different ridge tillage of soil and sulphur... Zachwaszczenie łanu ziemniaka w zależności od zróżnicowanej redlinowej uprawy roli i nawożenia siarką Celem badań była ocena zachwaszczenia łanu ziemniaka w warunkach zróżnicowanego formowania redlin oraz nawożenia siarką w zmienionej formie i dawce. Doświadczenie polowe przeprowadzono w latach 2001-2003 na glebie brunatnej wyługowanej. Na podstawie badań stwierdzono obecność 30 taksonów, wśród których dominowały: Echinochloa crus-galli, Galinsoga parviflora, Equisetum arvense oraz Chenopodium album . Największą liczbę chwastów odnotowano w obiektach, gdzie formowano redliny latem, najmniejszą na poletkach z uprawą jesienną i wiosenną. Powietrznie sucha masa nie zależała od sposobu uprawy roli. Nawożenie siarką elementarną w dawce 25 kg ha -2 podwiększało liczebność i powietrznie suchą masę chwastów w stosunku do pozostałych kombinacji. Istotnie najmniejsze zachwaszczenie odnotowano na poletkach kontrolnych. Stosowanie nawożenia siarką, bez względu na formę i dawkę, spowodowało wypadnięcie Cirsium arvense . http://www.deepdyve.com/assets/images/DeepDyve-Logo-lg.png Annales UMCS, Agricultura de Gruyter

Weed infestation of potato canopy depended on different ridge tillage of soil and sulphur fertilization

Loading next page...
 
/lp/de-gruyter/weed-infestation-of-potato-canopy-depended-on-different-ridge-tillage-6NIDmwRjs0
Publisher
de Gruyter
Copyright
Copyright © 2010 by the
ISSN
0365-1118
DOI
10.2478/v10081-010-0028-7
Publisher site
See Article on Publisher Site

Abstract

Zachwaszczenie łanu ziemniaka w zależności od zróżnicowanej redlinowej uprawy roli i nawożenia siarką Celem badań była ocena zachwaszczenia łanu ziemniaka w warunkach zróżnicowanego formowania redlin oraz nawożenia siarką w zmienionej formie i dawce. Doświadczenie polowe przeprowadzono w latach 2001-2003 na glebie brunatnej wyługowanej. Na podstawie badań stwierdzono obecność 30 taksonów, wśród których dominowały: Echinochloa crus-galli, Galinsoga parviflora, Equisetum arvense oraz Chenopodium album . Największą liczbę chwastów odnotowano w obiektach, gdzie formowano redliny latem, najmniejszą na poletkach z uprawą jesienną i wiosenną. Powietrznie sucha masa nie zależała od sposobu uprawy roli. Nawożenie siarką elementarną w dawce 25 kg ha -2 podwiększało liczebność i powietrznie suchą masę chwastów w stosunku do pozostałych kombinacji. Istotnie najmniejsze zachwaszczenie odnotowano na poletkach kontrolnych. Stosowanie nawożenia siarką, bez względu na formę i dawkę, spowodowało wypadnięcie Cirsium arvense .

Journal

Annales UMCS, Agriculturade Gruyter

Published: Jan 1, 2010

There are no references for this article.