Get 20M+ Full-Text Papers For Less Than $1.50/day. Start a 14-Day Trial for You or Your Team.

Learn More →

Weed infestation of durum wheat in different tillage systems

Weed infestation of durum wheat in different tillage systems Zachwaszczenie pszenicy twardej w różnych systemach uprawy roli W latach 2007-2008 oceniano zachwaszczenie pszenicy twardej wysiewanej w warunkach płużnej i bezpłużnej uprawy roli. Eksperyment założono w GD Uhrusk na rędzinie mieszanej. Czynnikami doświadczenia były: I. systemy uprawy roli: płużny i bezpłużny - uproszczony, II. dawki azotu: 90 i 150 kg · kg · ha -1 . Uprawa płużna polegała na wykonaniu podorywki po zbiorze przedplonu oraz orki przedzimowej. Uprawę bezpłużną wykonano w dwóch wariantach. W wariancie 1. użyto kultywatora do niszczenia ścierniska, w wariancie 2. herbicydu Roundup 360 SL. Wiosenna uprawa polegała na bronowaniu roli (uprawa płużna) lub jej kulty watorowaniu (uprawa bezpłużna). W doświadczeniu oceniono liczbę i powietrznie suchą masę chwastów na 1 m 2 oraz skład gatunkowy. Wykazano, że uprawa bezpłużna (wariant 2) zwiększała liczbę chwastów i ich powietrznie suchą masę w stosunku do uprawy płużnej oraz uprawy bezpłużnej (wariant 1). Badane wskaźniki zależały także od współdziałania uprawy roli i dawki azotu. http://www.deepdyve.com/assets/images/DeepDyve-Logo-lg.png Annales UMCS, Agricultura de Gruyter

Weed infestation of durum wheat in different tillage systems

Annales UMCS, Agricultura , Volume 65 (1) – Jan 1, 2010

Loading next page...
 
/lp/de-gruyter/weed-infestation-of-durum-wheat-in-different-tillage-systems-Mesri1EZDU
Publisher
de Gruyter
Copyright
Copyright © 2010 by the
ISSN
0365-1118
DOI
10.2478/v10081-010-0007-z
Publisher site
See Article on Publisher Site

Abstract

Zachwaszczenie pszenicy twardej w różnych systemach uprawy roli W latach 2007-2008 oceniano zachwaszczenie pszenicy twardej wysiewanej w warunkach płużnej i bezpłużnej uprawy roli. Eksperyment założono w GD Uhrusk na rędzinie mieszanej. Czynnikami doświadczenia były: I. systemy uprawy roli: płużny i bezpłużny - uproszczony, II. dawki azotu: 90 i 150 kg · kg · ha -1 . Uprawa płużna polegała na wykonaniu podorywki po zbiorze przedplonu oraz orki przedzimowej. Uprawę bezpłużną wykonano w dwóch wariantach. W wariancie 1. użyto kultywatora do niszczenia ścierniska, w wariancie 2. herbicydu Roundup 360 SL. Wiosenna uprawa polegała na bronowaniu roli (uprawa płużna) lub jej kulty watorowaniu (uprawa bezpłużna). W doświadczeniu oceniono liczbę i powietrznie suchą masę chwastów na 1 m 2 oraz skład gatunkowy. Wykazano, że uprawa bezpłużna (wariant 2) zwiększała liczbę chwastów i ich powietrznie suchą masę w stosunku do uprawy płużnej oraz uprawy bezpłużnej (wariant 1). Badane wskaźniki zależały także od współdziałania uprawy roli i dawki azotu.

Journal

Annales UMCS, Agriculturade Gruyter

Published: Jan 1, 2010

References