Get 20M+ Full-Text Papers For Less Than $1.50/day. Start a 14-Day Trial for You or Your Team.

Learn More →

Water balance in selected grass species under conditions of varied ground water levels on peat-muck soil

Water balance in selected grass species under conditions of varied ground water levels on... Gospodarka wodą wybranych gatunków traw w warunkach zróżnicowanego poziomu wody gruntowej na glebie torfowo-murszowej Celem badań była ocena zachwaszczenia gleby brunatnej wyługowanej diasporami chwastów w warunkach zróżnicowanego formowania redlin oraz nawożenia ziemniaków siarką w zmienionej formie i dawce. Doświadczenie polowe przeprowadzono w latach 2001-2003. Próbki gleby pobrano w 2003 r. i metodą bezpośrednią oznaczono diaspory chwastów. Stwierdzono, że w glebie znajdują się diaspory 18 gatunków, wśród których dominowały: Echinochloa crus-galli, Amaranthus retroflexus, Chenopodium album, Galinsoga parviflora, Setaria viridis i Matricaria maritima . Średnio w glebie było 4820 sztuk diaspor na 1 m 2 . Najwięcej naliczono ich w glebie w warunkach pod uprawą z letnim i jesiennym formowaniem redlin oraz w 0-10 i 10-20 cm warstwie gleby. Sposób nawożenia mineralnego nie różnicował zachwaszczenia gleby, jednakże najmniej diaspor było w warunkach nawożenia kontrolnego NPK. Największą bioróżnorodność diaspor wykazała gleba, na której prowadzono wiosenne formowanie redlin. http://www.deepdyve.com/assets/images/DeepDyve-Logo-lg.png Annales UMCS, Agricultura de Gruyter

Water balance in selected grass species under conditions of varied ground water levels on peat-muck soil

Annales UMCS, Agricultura , Volume 65 (3) – Jan 1, 2010

Loading next page...
 
/lp/de-gruyter/water-balance-in-selected-grass-species-under-conditions-of-varied-K8GQOkD0tv
Publisher
de Gruyter
Copyright
Copyright © 2010 by the
ISSN
0365-1118
DOI
10.2478/v10081-010-0031-z
Publisher site
See Article on Publisher Site

Abstract

Gospodarka wodą wybranych gatunków traw w warunkach zróżnicowanego poziomu wody gruntowej na glebie torfowo-murszowej Celem badań była ocena zachwaszczenia gleby brunatnej wyługowanej diasporami chwastów w warunkach zróżnicowanego formowania redlin oraz nawożenia ziemniaków siarką w zmienionej formie i dawce. Doświadczenie polowe przeprowadzono w latach 2001-2003. Próbki gleby pobrano w 2003 r. i metodą bezpośrednią oznaczono diaspory chwastów. Stwierdzono, że w glebie znajdują się diaspory 18 gatunków, wśród których dominowały: Echinochloa crus-galli, Amaranthus retroflexus, Chenopodium album, Galinsoga parviflora, Setaria viridis i Matricaria maritima . Średnio w glebie było 4820 sztuk diaspor na 1 m 2 . Najwięcej naliczono ich w glebie w warunkach pod uprawą z letnim i jesiennym formowaniem redlin oraz w 0-10 i 10-20 cm warstwie gleby. Sposób nawożenia mineralnego nie różnicował zachwaszczenia gleby, jednakże najmniej diaspor było w warunkach nawożenia kontrolnego NPK. Największą bioróżnorodność diaspor wykazała gleba, na której prowadzono wiosenne formowanie redlin.

Journal

Annales UMCS, Agriculturade Gruyter

Published: Jan 1, 2010

There are no references for this article.