Get 20M+ Full-Text Papers For Less Than $1.50/day. Start a 14-Day Trial for You or Your Team.

Learn More →

W obronie zasady domknięcia: polemika z argumentacją Freda Dretskego

W obronie zasady domknięcia: polemika z argumentacją Freda Dretskego Streszczenie Celem artykułu jest obrona epistemicznej zasady domknięcia wiedzy na wynikanie (K) przed zarzutami Freda Dretskego. Reguła ta mówi, że jeśli S wie, że P , oraz wie, że z P wynika Q , to S wie, że Q . Analizuję dwa argumenty Dretskego przeciw (K). Pierwszy z nich odwołuje się do tezy, zgodnie z którą świadectwo dla danego sądu P nie zawsze stanowi jednocześnie świadectwo dla wszystkich sądów, które z P wynikają („argument z nieprzechodniości świadectwa”). Z kolei drugi zarzut Dretskego mówi, że odrzucenie (K) pozwala nam obronić się przed sceptycyzmem („argument ze sceptycyzmu”). Wskazanym dwóm argumentom przeciwstawiam dwa własne kontrargumenty, mające wykazać słuszność (K). Po pierwsze, argumentuję wbrew Dretskemu, że świadectwo dla danego sądu P przechodzi pośrednio na wszelkie jego implikacje. Po drugie, wskazuję, że odrzucenie (K) również prowadzi do przyjęcia pewnego rodzaju sceptycyzmu. http://www.deepdyve.com/assets/images/DeepDyve-Logo-lg.png Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria de Gruyter

W obronie zasady domknięcia: polemika z argumentacją Freda Dretskego

Loading next page...
 
/lp/de-gruyter/w-obronie-zasady-domkni-cia-polemika-z-argumentacj-freda-dretskego-4EotrNnw7n
Publisher
de Gruyter
Copyright
Copyright © 2012 by the
ISSN
1230-1493
DOI
10.2478/v10271-012-0011-8
Publisher site
See Article on Publisher Site

Abstract

Streszczenie Celem artykułu jest obrona epistemicznej zasady domknięcia wiedzy na wynikanie (K) przed zarzutami Freda Dretskego. Reguła ta mówi, że jeśli S wie, że P , oraz wie, że z P wynika Q , to S wie, że Q . Analizuję dwa argumenty Dretskego przeciw (K). Pierwszy z nich odwołuje się do tezy, zgodnie z którą świadectwo dla danego sądu P nie zawsze stanowi jednocześnie świadectwo dla wszystkich sądów, które z P wynikają („argument z nieprzechodniości świadectwa”). Z kolei drugi zarzut Dretskego mówi, że odrzucenie (K) pozwala nam obronić się przed sceptycyzmem („argument ze sceptycyzmu”). Wskazanym dwóm argumentom przeciwstawiam dwa własne kontrargumenty, mające wykazać słuszność (K). Po pierwsze, argumentuję wbrew Dretskemu, że świadectwo dla danego sądu P przechodzi pośrednio na wszelkie jego implikacje. Po drugie, wskazuję, że odrzucenie (K) również prowadzi do przyjęcia pewnego rodzaju sceptycyzmu.

Journal

Przegląd Filozoficzny - Nowa Seriade Gruyter

Published: Nov 19, 2012

There are no references for this article.