Get 20M+ Full-Text Papers For Less Than $1.50/day. Start a 14-Day Trial for You or Your Team.

Learn More →

The Method of Validity Evaluation of Hard Coal Excavation in Residual Seam Parts

The Method of Validity Evaluation of Hard Coal Excavation in Residual Seam Parts ReferencesBąk P., 2008. Financing of the investment activity based on the example of coal mining industry. Mineral Resourses Management 23, 2, 11-17.Białek J., 1996. Wyznaczanie szerokości filarów pomiędzy wyrobiskami przy prowadzeniu eksploatacji wąskimi przodkami. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Górnictwo, 232, 29-35.Chmiel P., Lubryka M., Śliwiński J., 2006. Analiza możliwości eksploatacji partii złoża o niewielkich rozmiarach i nieregularnych kształtach „niekonwencjalnymi” metodami eksploatacji. Szkoła Eksploatacji Podziemnej, Kraków, 275-282.Dubiński J. (red.), 2013. Geologiczno-górnicze i ekonomiczne mierniki efektywności wybierania resztek pokładów węgla. Główny Instytut Górnictwa, Katowice, 27-123.Dubiński J., Turek M., 2014. Chances and threats of hard coal mining development in Poland - results of experts research. Archives of Mining Sciences, 59, 2, 395-411.http://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&KeyUT=WOS:000341919700008&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&UsrCustomerID=b7bc2757938ac7a7a821505f8243d9f3Jonek-Kowalska I., 2014. Risk management in the hard cal mining industry: Social and environmental aspects of colliers’ liquidation. Resources Policy, 41, 124-134.Juzek G., Rojek A., 2007. Wybieranie resztki pokładu 405 w KWK Staszic. Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie, 7, 32-35.Kudełko J., Wirth H., Kicki J., Wanielista K., 2014. Kryteria oceny oceny wartości złóż kopalin stałych w cyklu życia projektu górniczego. Cuprum, Wrocław, 118-121 Mielniczuk L., Laszczak J., Zdunek A., 2000. Chodnikowy system eksploatacji węgla z lokowaniem kamienia. Szkoła Eksploatacji Podziemnej, Kraków, 273-284.Mol P., Kolasa J., 2000. Eksploatacja resztkowej parceli pokładu 405 w kopalni „Staszic”. Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie, 7, 18-24.Płaneta S., Wirth H., Kudełko J., Grotowski A., Ofman P., 2000. Metoda oceny techniczno-ekonomicznej projektów geologiczno-górniczych. Cuprum, 14, 5-68.Saługa P., 2009. Ocena ekonomiczna projektów i analiza ryzyka w górnictwie. Wyd. IGSMiE PAN, Kraków, 8, 95-99, 123-124, 153-165.Turek M., Lubosik Z., 2008a. Identyfikacja resztkowych parcel węgla kamiennego. Wiadomości Górnicze, 3, 182.Turek M., Lubosik Z., 2008b. Sposoby wybierania resztkowych parcel pokładów węgla kamiennego. Wiadomości Górnicze 3, 314-327.Wodarski K., 2009. Zarządzanie ryzykiem w procesie planowania strategicznego górnictwie węgla kamiennego. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, s. 133-134.Wodarski K., 2014. Możliwości techniczne projektowania eksploatacji resztkowych złóż węgla kamiennego w kopalniach Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Difin, Warszawa, 42-85.Zorychta A., Chojnacki J., Krzyżowski A., Chlebowski D., 2008. Ocena możliwości wybierania resztkowych partii pokładów w polskich kopalniach węgla kamiennego. Gospodarka Surowcami Mineralnymi 24, 1/2, 169-184. http://www.deepdyve.com/assets/images/DeepDyve-Logo-lg.png Archives of Mining Sciences de Gruyter

The Method of Validity Evaluation of Hard Coal Excavation in Residual Seam Parts

Loading next page...
 
/lp/de-gruyter/the-method-of-validity-evaluation-of-hard-coal-excavation-in-residual-3GG5olmons
Publisher
de Gruyter
Copyright
© Archives of Mining Sciences
ISSN
1689-0469
eISSN
1689-0469
DOI
10.1515/amsc-2017-0048
Publisher site
See Article on Publisher Site

Abstract

ReferencesBąk P., 2008. Financing of the investment activity based on the example of coal mining industry. Mineral Resourses Management 23, 2, 11-17.Białek J., 1996. Wyznaczanie szerokości filarów pomiędzy wyrobiskami przy prowadzeniu eksploatacji wąskimi przodkami. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Górnictwo, 232, 29-35.Chmiel P., Lubryka M., Śliwiński J., 2006. Analiza możliwości eksploatacji partii złoża o niewielkich rozmiarach i nieregularnych kształtach „niekonwencjalnymi” metodami eksploatacji. Szkoła Eksploatacji Podziemnej, Kraków, 275-282.Dubiński J. (red.), 2013. Geologiczno-górnicze i ekonomiczne mierniki efektywności wybierania resztek pokładów węgla. Główny Instytut Górnictwa, Katowice, 27-123.Dubiński J., Turek M., 2014. Chances and threats of hard coal mining development in Poland - results of experts research. Archives of Mining Sciences, 59, 2, 395-411.http://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&KeyUT=WOS:000341919700008&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&UsrCustomerID=b7bc2757938ac7a7a821505f8243d9f3Jonek-Kowalska I., 2014. Risk management in the hard cal mining industry: Social and environmental aspects of colliers’ liquidation. Resources Policy, 41, 124-134.Juzek G., Rojek A., 2007. Wybieranie resztki pokładu 405 w KWK Staszic. Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie, 7, 32-35.Kudełko J., Wirth H., Kicki J., Wanielista K., 2014. Kryteria oceny oceny wartości złóż kopalin stałych w cyklu życia projektu górniczego. Cuprum, Wrocław, 118-121 Mielniczuk L., Laszczak J., Zdunek A., 2000. Chodnikowy system eksploatacji węgla z lokowaniem kamienia. Szkoła Eksploatacji Podziemnej, Kraków, 273-284.Mol P., Kolasa J., 2000. Eksploatacja resztkowej parceli pokładu 405 w kopalni „Staszic”. Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie, 7, 18-24.Płaneta S., Wirth H., Kudełko J., Grotowski A., Ofman P., 2000. Metoda oceny techniczno-ekonomicznej projektów geologiczno-górniczych. Cuprum, 14, 5-68.Saługa P., 2009. Ocena ekonomiczna projektów i analiza ryzyka w górnictwie. Wyd. IGSMiE PAN, Kraków, 8, 95-99, 123-124, 153-165.Turek M., Lubosik Z., 2008a. Identyfikacja resztkowych parcel węgla kamiennego. Wiadomości Górnicze, 3, 182.Turek M., Lubosik Z., 2008b. Sposoby wybierania resztkowych parcel pokładów węgla kamiennego. Wiadomości Górnicze 3, 314-327.Wodarski K., 2009. Zarządzanie ryzykiem w procesie planowania strategicznego górnictwie węgla kamiennego. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, s. 133-134.Wodarski K., 2014. Możliwości techniczne projektowania eksploatacji resztkowych złóż węgla kamiennego w kopalniach Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Difin, Warszawa, 42-85.Zorychta A., Chojnacki J., Krzyżowski A., Chlebowski D., 2008. Ocena możliwości wybierania resztkowych partii pokładów w polskich kopalniach węgla kamiennego. Gospodarka Surowcami Mineralnymi 24, 1/2, 169-184.

Journal

Archives of Mining Sciencesde Gruyter

Published: Dec 20, 2017

There are no references for this article.