Get 20M+ Full-Text Papers For Less Than $1.50/day. Start a 14-Day Trial for You or Your Team.

Learn More →

The influence of water extracts from a cut lawn sward on the seed germination of selected lawn grass species

The influence of water extracts from a cut lawn sward on the seed germination of selected lawn... Wpływ wyciągów wodnych ze ściętej murawy trawnika na kiełkowanie nasion wybranych gatunków traw gazonowych Celem pracy była ocena allelopatycznych oddziaływań wybranych odmian Festuca ovina, Festuca rubra, Lolium perenne i Poa pratensis . Doświadczenie przeprowadzono w warunkach laboratoryjnych, na płytkach Petriego. Badano wpływ wodnych wyciągów sporządzonych z suchej biomasy nadziemnych części roślin na zdolność kiełkowania nasion F. rubra i L. perenne . Kontrolę stanowiły obiekty zwilżane wodą destylowaną. Wyciągi wodne istotnie wpływały na kiełkowanie nasion F. rubra i L. perenne. Najsilniejszym inhibitorem kiełkowania nasion badanych gatunków okazały się ekstrakty sporządzone z liści P. pratensis . Najmniejszy ujemny wpływ na kiełkowanie nasion L. perenne wykazywały wodne wyciągi z liści F. ovina , natomiast na kiełkowanie nasion F. rubra - z liści L. perenne . http://www.deepdyve.com/assets/images/DeepDyve-Logo-lg.png Annales UMCS, Agricultura de Gruyter

The influence of water extracts from a cut lawn sward on the seed germination of selected lawn grass species

Loading next page...
 
/lp/de-gruyter/the-influence-of-water-extracts-from-a-cut-lawn-sward-on-the-seed-4AoE6cy3em
Publisher
de Gruyter
Copyright
Copyright © 2010 by the
ISSN
0365-1118
DOI
10.2478/v10081-010-0040-y
Publisher site
See Article on Publisher Site

Abstract

Wpływ wyciągów wodnych ze ściętej murawy trawnika na kiełkowanie nasion wybranych gatunków traw gazonowych Celem pracy była ocena allelopatycznych oddziaływań wybranych odmian Festuca ovina, Festuca rubra, Lolium perenne i Poa pratensis . Doświadczenie przeprowadzono w warunkach laboratoryjnych, na płytkach Petriego. Badano wpływ wodnych wyciągów sporządzonych z suchej biomasy nadziemnych części roślin na zdolność kiełkowania nasion F. rubra i L. perenne . Kontrolę stanowiły obiekty zwilżane wodą destylowaną. Wyciągi wodne istotnie wpływały na kiełkowanie nasion F. rubra i L. perenne. Najsilniejszym inhibitorem kiełkowania nasion badanych gatunków okazały się ekstrakty sporządzone z liści P. pratensis . Najmniejszy ujemny wpływ na kiełkowanie nasion L. perenne wykazywały wodne wyciągi z liści F. ovina , natomiast na kiełkowanie nasion F. rubra - z liści L. perenne .

Journal

Annales UMCS, Agriculturade Gruyter

Published: Jan 1, 2010

References