Get 20M+ Full-Text Papers For Less Than $1.50/day. Start a 14-Day Trial for You or Your Team.

Learn More →

The influence of organic fertilization and different tillage methods on sugar beet productivity

The influence of organic fertilization and different tillage methods on sugar beet productivity Wpływ nawożenia organicznego i sposobów uprawy roli na produktywność buraka cukrowego Badania realizowano w latach 2002-2004 w RZD "Swojec" we Wrocławiu w oparciu o ścisłe dwuczynnikowe doświadczenie polowe, założone metodą split-plot w czterech powtórzeniach. Czynnikiem I rzędu było nawożenie organiczne - międzyplon ścierniskowy uprawiany po przyoraniu słomy przedplonowej w ilości 5-6 t · ha -1 (obiekt 1) oraz bez słomy (obiekt 2). Czynnikiem II rzędu była zróżnicowana uprawa jesienno-wiosenna oraz nawożenie obornikiem. Największą zawartością cukru biologicznego charakteryzowały się korzenie po zastosowaniu uprawy konserwującej, a najmniejszą na poletkach z uprawą tradycyjną i zmniejszoną dawką obornika. Wskaźnik pokrycia liściowego (LAI), wskaźnik ulistnienia (LAR), powierzchnia asymilacyjna oraz liczba liści przypadająca na 1 dt cukru nie były istotnie zależne od zastosowanych sposobów uprawy. Nawożenie samym międzyplonem w porównaniu z nawożeniem międzyplonem uprawianym po przyoranej słomie przedplonowej nie wpływa negatywnie na produktywność buraka cukrowego. http://www.deepdyve.com/assets/images/DeepDyve-Logo-lg.png Annales UMCS, Agricultura de Gruyter

The influence of organic fertilization and different tillage methods on sugar beet productivity

Loading next page...
 
/lp/de-gruyter/the-influence-of-organic-fertilization-and-different-tillage-methods-dhPax4iz80
Publisher
de Gruyter
Copyright
Copyright © 2010 by the
ISSN
0365-1118
DOI
10.2478/v10081-010-0005-1
Publisher site
See Article on Publisher Site

Abstract

Wpływ nawożenia organicznego i sposobów uprawy roli na produktywność buraka cukrowego Badania realizowano w latach 2002-2004 w RZD "Swojec" we Wrocławiu w oparciu o ścisłe dwuczynnikowe doświadczenie polowe, założone metodą split-plot w czterech powtórzeniach. Czynnikiem I rzędu było nawożenie organiczne - międzyplon ścierniskowy uprawiany po przyoraniu słomy przedplonowej w ilości 5-6 t · ha -1 (obiekt 1) oraz bez słomy (obiekt 2). Czynnikiem II rzędu była zróżnicowana uprawa jesienno-wiosenna oraz nawożenie obornikiem. Największą zawartością cukru biologicznego charakteryzowały się korzenie po zastosowaniu uprawy konserwującej, a najmniejszą na poletkach z uprawą tradycyjną i zmniejszoną dawką obornika. Wskaźnik pokrycia liściowego (LAI), wskaźnik ulistnienia (LAR), powierzchnia asymilacyjna oraz liczba liści przypadająca na 1 dt cukru nie były istotnie zależne od zastosowanych sposobów uprawy. Nawożenie samym międzyplonem w porównaniu z nawożeniem międzyplonem uprawianym po przyoranej słomie przedplonowej nie wpływa negatywnie na produktywność buraka cukrowego.

Journal

Annales UMCS, Agriculturade Gruyter

Published: Jan 1, 2010

References