Get 20M+ Full-Text Papers For Less Than $1.50/day. Start a 14-Day Trial for You or Your Team.

Learn More →

The influence of nutrition dates and rates of microelements on yields of red clover seeds

The influence of nutrition dates and rates of microelements on yields of red clover seeds Wpływ terminów dokarmiania i dawek mikroelementów na plony nasion koniczyny czerwonej W latach 2003-2005 prowadzono ścisły eksperyment polowy z koniczyną czerwoną odmiana Dajana, uprawianą na nasiona, metodą bloków losowanych, w czterech powtórzeniach. Czynnikami badawczymi były: terminy dolistnego dokarmiania mikroelementami (1. w fazie rozety liściowej roślin z drugiego odrostu, 2. w fazie pąkowania roślin z drugiego odrostu) i dawki mikroelementów (0; 0,20 B; 0,015 Mo; 0,20 B + 0,015 Mo; 0,40 B; 0,030 Mo; 0,40 B + 0,030 Mo kg · ha -1 ). Terminy dolistnej aplikacji mikroelementów istotnie różnicowały liczbę główek na 1 m 2 i liczbę nasion w główce oraz plony zebrane i potencjalne. Największe plony nasion otrzymano, stosując bor i molibden w fazie pąkowania roślin z drugiego pokosu. Zastosowane dawki mikro-elementów wpłynęły różnicująco na elementy struktury plonów. Istotnie większe plony nasion, w porównaniu z kontrolą, zebrano z obiektów, na których stosowano 0,40 - boru i 0,030 kg·ha -1 - molibdenu oraz 0,40 kg·ha -1 samego boru. http://www.deepdyve.com/assets/images/DeepDyve-Logo-lg.png Annales UMCS, Agricultura de Gruyter

The influence of nutrition dates and rates of microelements on yields of red clover seeds

Loading next page...
 
/lp/de-gruyter/the-influence-of-nutrition-dates-and-rates-of-microelements-on-yields-lkCEfQ8Pun
Publisher
de Gruyter
Copyright
Copyright © 2008 by the
ISSN
0365-1118
DOI
10.2478/v10081-008-0024-3
Publisher site
See Article on Publisher Site

Abstract

Wpływ terminów dokarmiania i dawek mikroelementów na plony nasion koniczyny czerwonej W latach 2003-2005 prowadzono ścisły eksperyment polowy z koniczyną czerwoną odmiana Dajana, uprawianą na nasiona, metodą bloków losowanych, w czterech powtórzeniach. Czynnikami badawczymi były: terminy dolistnego dokarmiania mikroelementami (1. w fazie rozety liściowej roślin z drugiego odrostu, 2. w fazie pąkowania roślin z drugiego odrostu) i dawki mikroelementów (0; 0,20 B; 0,015 Mo; 0,20 B + 0,015 Mo; 0,40 B; 0,030 Mo; 0,40 B + 0,030 Mo kg · ha -1 ). Terminy dolistnej aplikacji mikroelementów istotnie różnicowały liczbę główek na 1 m 2 i liczbę nasion w główce oraz plony zebrane i potencjalne. Największe plony nasion otrzymano, stosując bor i molibden w fazie pąkowania roślin z drugiego pokosu. Zastosowane dawki mikro-elementów wpłynęły różnicująco na elementy struktury plonów. Istotnie większe plony nasion, w porównaniu z kontrolą, zebrano z obiektów, na których stosowano 0,40 - boru i 0,030 kg·ha -1 - molibdenu oraz 0,40 kg·ha -1 samego boru.

Journal

Annales UMCS, Agriculturade Gruyter

Published: Jan 1, 2008

References