Get 20M+ Full-Text Papers For Less Than $1.50/day. Start a 14-Day Trial for You or Your Team.

Learn More →

The influence of long-term mineral and organic fertilization on selected morphological features of Centaurea cyanus L.

The influence of long-term mineral and organic fertilization on selected morphological features... Wpływ wieloletniego nawożenia mineralnego i organicznego na wybrane cechy morfologiczne Centaurea cyanus L. Celem badań była ocena zachwaszczenia gleby brunatnej wyługowanej diasporami chwastów w warunkach zróżnicowanego formowania redlin oraz nawożenia ziemniaków siarką w zmienionej formie i dawce. Doświadczenie polowe przeprowadzono w latach 2001-2003. Próbki gleby pobrano w 2003 r. i metodą bezpośrednią oznaczono diaspory chwastów. Stwierdzono, że w glebie znajdują się diaspory 18 gatunków, wśród których dominowały: Echinochloa crus-galli, Amaranthus retroflexus, Chenopodium album, Galinsoga parviflora, Setaria viridis i Matricaria maritima . Średnio w glebie było 4820 sztuk diaspor na 1 m 2 . Najwięcej naliczono ich w glebie w warunkach pod uprawą z letnim i jesiennym formowaniem redlin oraz w 0-10 i 10-20 cm warstwie gleby. Sposób nawożenia mineralnego nie różnicował zachwaszczenia gleby, jednakże najmniej diaspor było w warunkach nawożenia kontrolnego NPK. Największą bioróżnorodność diaspor wykazała gleba, na której prowadzono wiosenne formowanie redlin. http://www.deepdyve.com/assets/images/DeepDyve-Logo-lg.png Annales UMCS, Agricultura de Gruyter

The influence of long-term mineral and organic fertilization on selected morphological features of Centaurea cyanus L.

Loading next page...
 
/lp/de-gruyter/the-influence-of-long-term-mineral-and-organic-fertilization-on-yPLYv6NgJr
Publisher
de Gruyter
Copyright
Copyright © 2010 by the
ISSN
0365-1118
DOI
10.2478/v10081-010-0030-0
Publisher site
See Article on Publisher Site

Abstract

Wpływ wieloletniego nawożenia mineralnego i organicznego na wybrane cechy morfologiczne Centaurea cyanus L. Celem badań była ocena zachwaszczenia gleby brunatnej wyługowanej diasporami chwastów w warunkach zróżnicowanego formowania redlin oraz nawożenia ziemniaków siarką w zmienionej formie i dawce. Doświadczenie polowe przeprowadzono w latach 2001-2003. Próbki gleby pobrano w 2003 r. i metodą bezpośrednią oznaczono diaspory chwastów. Stwierdzono, że w glebie znajdują się diaspory 18 gatunków, wśród których dominowały: Echinochloa crus-galli, Amaranthus retroflexus, Chenopodium album, Galinsoga parviflora, Setaria viridis i Matricaria maritima . Średnio w glebie było 4820 sztuk diaspor na 1 m 2 . Najwięcej naliczono ich w glebie w warunkach pod uprawą z letnim i jesiennym formowaniem redlin oraz w 0-10 i 10-20 cm warstwie gleby. Sposób nawożenia mineralnego nie różnicował zachwaszczenia gleby, jednakże najmniej diaspor było w warunkach nawożenia kontrolnego NPK. Największą bioróżnorodność diaspor wykazała gleba, na której prowadzono wiosenne formowanie redlin.

Journal

Annales UMCS, Agriculturade Gruyter

Published: Jan 1, 2010

References