Get 20M+ Full-Text Papers For Less Than $1.50/day. Start a 14-Day Trial for You or Your Team.

Learn More →

The influence of etephon on yield components of common wheat ( Triticum aestivum L.) cv. Bezostaya isogenic lines with Rht genes

The influence of etephon on yield components of common wheat ( Triticum aestivum L.) cv.... Wpływ etefonu na komponenty plonu linii izogenicznych pszenicy zwyczajnej ( Triticum aestivum L.) cv. ‘Bezostnaja’ z genami Rht W pracy określono wpływ etefonu na komponenty plonu linii izogenicznych pszenicy zwyczajnej: ‘Bezostnaja’ Rht-B1a (wysokie - kontrola), ‘Bezostnaja’ Rht-B1b , ‘Bezostnaja’ Rht-B1d i ‘Bezostnaja’ Rht-B1e. Linie te badano w latach 2000/2001-2002/2003 w Gospodarstwie Doświadczalnym w Czesławicach. Uzyskane wyniki badań poddano analizie wariancji. Na podstawie trzyletnich badań stwierdzono, że zastosowanie etefonu powodowało redukcję wysokości roślin w badanych liniach izogenicznych. Największą redukcję wysokości roślin obserwowano w liniach ‘Bezostnaja’ Rht-B1a i ‘Bezostnaja’ Rht-B1d , co przyczyniło się istotnie do zmniejszenia wylegania w tych liniach. W krótkosłomych liniach pszenicy zastosowanie regulatorów wzrostu zawierających etefon nie wpływało niekorzystnie na liczbę ziarniaków w kłosie. Zastosowanie preparatów zawierających ten związek w liniach ‘Bezostnaja’ Rht-B1b i ‘Bezostnaja’ Rht-B1d powodowało najczęściej wzrost wartości tej cechy. Wykazano ponadto niewielki wpływ etefonu na masę 1000 ziarniaków oraz plon ziarna z poletka analizowanych linii izogenicznych. http://www.deepdyve.com/assets/images/DeepDyve-Logo-lg.png Annales UMCS, Agricultura de Gruyter

The influence of etephon on yield components of common wheat ( Triticum aestivum L.) cv. Bezostaya isogenic lines with Rht genes

Loading next page...
 
/lp/de-gruyter/the-influence-of-etephon-on-yield-components-of-common-wheat-triticum-88Hs7VdrCF
Publisher
de Gruyter
Copyright
Copyright © 2008 by the
ISSN
0365-1118
DOI
10.2478/v10081-008-0034-1
Publisher site
See Article on Publisher Site

Abstract

Wpływ etefonu na komponenty plonu linii izogenicznych pszenicy zwyczajnej ( Triticum aestivum L.) cv. ‘Bezostnaja’ z genami Rht W pracy określono wpływ etefonu na komponenty plonu linii izogenicznych pszenicy zwyczajnej: ‘Bezostnaja’ Rht-B1a (wysokie - kontrola), ‘Bezostnaja’ Rht-B1b , ‘Bezostnaja’ Rht-B1d i ‘Bezostnaja’ Rht-B1e. Linie te badano w latach 2000/2001-2002/2003 w Gospodarstwie Doświadczalnym w Czesławicach. Uzyskane wyniki badań poddano analizie wariancji. Na podstawie trzyletnich badań stwierdzono, że zastosowanie etefonu powodowało redukcję wysokości roślin w badanych liniach izogenicznych. Największą redukcję wysokości roślin obserwowano w liniach ‘Bezostnaja’ Rht-B1a i ‘Bezostnaja’ Rht-B1d , co przyczyniło się istotnie do zmniejszenia wylegania w tych liniach. W krótkosłomych liniach pszenicy zastosowanie regulatorów wzrostu zawierających etefon nie wpływało niekorzystnie na liczbę ziarniaków w kłosie. Zastosowanie preparatów zawierających ten związek w liniach ‘Bezostnaja’ Rht-B1b i ‘Bezostnaja’ Rht-B1d powodowało najczęściej wzrost wartości tej cechy. Wykazano ponadto niewielki wpływ etefonu na masę 1000 ziarniaków oraz plon ziarna z poletka analizowanych linii izogenicznych.

Journal

Annales UMCS, Agriculturade Gruyter

Published: Jan 1, 2008

There are no references for this article.