Get 20M+ Full-Text Papers For Less Than $1.50/day. Start a 14-Day Trial for You or Your Team.

Learn More →

The impact of chosen factors on feeding effectiveness of fodder area in farms specializing in milk cattle breeding

The impact of chosen factors on feeding effectiveness of fodder area in farms specializing in... Wpływ wybranych czynników na żywieniową efektywność powierzchni paszowej w gospodarstwach specjalizujących się w chowie bydła mlecznego Praca jest analizą wykorzystania ziemi do produkcji użytecznego białka zwierzęcego niezbędnego do zaspokojenia egzystencjalnej potrzeby żywieniowej ludzi. Za wskaźnik opisujący to wykorzystanie ziemi przyjęto ilość białka użytecznego zawartego w mięsie i mleku wyprodukowanych na hektarze ziemi przeznaczonej pod produkcję pasz dla bydła mlecznego w gospodarstwie specjalistycznym w roku. Drugim wskaźnikiem obrazującym podjęty problem badawczy była ilość osób, których roczne zapotrzebowanie na minimum niezbędnej wielkości białka zwierzęcego można pokryć z jego produkcji na ww. hektarze powierzchni paszowej bydła. Poziomy pierwszego wskaźnika analizowane były w zależności od wielkości pięciu wybranych czynników. Czynnikami, które najsilniej oddziaływały na poziomy rozpatrywanych wskaźników wykorzystania ziemi, były: jakość gleb i wydajność mleczna krów. Poziomy drugiego wskaźnika określono na podstawie wielkości pierwszego wskaźnika oraz przyjętych trzech możliwych udziałów (25%, 50% i 75%) białka zwierzęcego w ogólnym rocznym zapotrzebowaniu na białko osoby o masie 70 kg. Liczba osób, dla których można by wyprodukować roczną, niezbędną wielkość użytecznego białka w mleku i mięsie bydła z ha powierzchni paszowej, wahała się od 6,9 do 37,3. http://www.deepdyve.com/assets/images/DeepDyve-Logo-lg.png Annales UMCS, Agricultura de Gruyter

The impact of chosen factors on feeding effectiveness of fodder area in farms specializing in milk cattle breeding

Annales UMCS, Agricultura , Volume 65 (4) – Jan 1, 2010

Loading next page...
 
/lp/de-gruyter/the-impact-of-chosen-factors-on-feeding-effectiveness-of-fodder-area-gGYOSBMFpk
Publisher
de Gruyter
Copyright
Copyright © 2010 by the
ISSN
0365-1118
DOI
10.2478/v10081-010-0034-9
Publisher site
See Article on Publisher Site

Abstract

Wpływ wybranych czynników na żywieniową efektywność powierzchni paszowej w gospodarstwach specjalizujących się w chowie bydła mlecznego Praca jest analizą wykorzystania ziemi do produkcji użytecznego białka zwierzęcego niezbędnego do zaspokojenia egzystencjalnej potrzeby żywieniowej ludzi. Za wskaźnik opisujący to wykorzystanie ziemi przyjęto ilość białka użytecznego zawartego w mięsie i mleku wyprodukowanych na hektarze ziemi przeznaczonej pod produkcję pasz dla bydła mlecznego w gospodarstwie specjalistycznym w roku. Drugim wskaźnikiem obrazującym podjęty problem badawczy była ilość osób, których roczne zapotrzebowanie na minimum niezbędnej wielkości białka zwierzęcego można pokryć z jego produkcji na ww. hektarze powierzchni paszowej bydła. Poziomy pierwszego wskaźnika analizowane były w zależności od wielkości pięciu wybranych czynników. Czynnikami, które najsilniej oddziaływały na poziomy rozpatrywanych wskaźników wykorzystania ziemi, były: jakość gleb i wydajność mleczna krów. Poziomy drugiego wskaźnika określono na podstawie wielkości pierwszego wskaźnika oraz przyjętych trzech możliwych udziałów (25%, 50% i 75%) białka zwierzęcego w ogólnym rocznym zapotrzebowaniu na białko osoby o masie 70 kg. Liczba osób, dla których można by wyprodukować roczną, niezbędną wielkość użytecznego białka w mleku i mięsie bydła z ha powierzchni paszowej, wahała się od 6,9 do 37,3.

Journal

Annales UMCS, Agriculturade Gruyter

Published: Jan 1, 2010

References