Get 20M+ Full-Text Papers For Less Than $1.50/day. Start a 14-Day Trial for You or Your Team.

Learn More →

The Glacial History of the Svalberd Archipelago from Late Vistulian to the Present Time / Historia zlodowacenia archipelagu Svalbard od późnego vistulianu do współczesności

The Glacial History of the Svalberd Archipelago from Late Vistulian to the Present Time /... Stadialy/ interstadialy (stadials/ interstadials) Obszar (study area) Zakres czasowy (time range) 9500­5000 BP ródlo danych (references) Svendsen, Mangerud 1997 N cz M. Barentsa Optimum klimatyczne holocenu (Holocene Climatic Optimum) Svalbard Ziemia PólnocnoWschodnia, N i W Spitsbergen Wyspa Niedwiedzia W Spitsbergen/sklon kontynentalny W Svalbard Van Mijenfjorden Kongsfjorden, Krossfjorden Isfjorden Spitsbergen (centralny) Spitsbergen (centralny) 9500­7500 BP ­ wczesny holocen 9500­3500 BP lubowska-Woldengen i in. 2008 Salvigsen i in. 2002 9500­8000 BP (6700­8500 cal. BC) 11 200­8800 BP 9500­3500 BP 11 200­8800 BP 9500­4500 BP 11 200­9000 BP 11 000­7500 BP 9500­5000 BP Wohlfarth i in. 1995; Hald i in. 2004 Hald i in. 2004 Svendsen, Mangerud 1997 Hald i in. 2004 Svendsen i in. 2002; Howe i in. 2003 Forwick, Vorren 2009 Hald i in. 2004 Salvigsen i in. 1990 Wczesnoholoceski epizod glacjalny tzw. stadial Grønfjorden (Early Holocene glaciers advance, called Grønfjorden stadial) W cz M. Barentsa, Spitsbergen Van Mijenfjorden Van Mijenfjorden 9000­8800 BP 7500­4000 BP/8 800 ­ 4000 BP ok. 9000 BP Forwick, Vorren 2009 Hald i in. 2004 Hald i in. 2004; Forwick i in. 2010; Forwick, Vorren 2009; Kempf i in. 2013 Lindner i in. 1986, 1987 W Spitsbergen, Hornsund ok. 8000 BP rodkowoholoceski epizod glacjalny (Middle Holocene Glacial Episode) Stadial Revdalen (Revdalen stadial) W Spitsbergen 4000­2500 BP Birks 1991; Svendsen, Mangerud 1997 Van Keulenfjorden 4700­2000 BP Birks 1991; Svendsen, Mangerud 1997; Hald i in. 2004; Rasmussen i in. 2012; Kempf i in. 2013 Niewiaromski i in. 1993; Grze 2009 Szczuciski i in. 2009 Kaffiøyra Billefjorden 3000­2500 BP 2800 BP ­ pocztek neoglacjalu 3600/4 000­ 2800/3000 BP 3000­2500 BP Linnédalen, Isfjorden NW Hornsund Svendsen, Mangerud 1997 Karczewski i in. 1981; Marks, Pkala 1986; Kowalewski in. 1991; Linder, Marks 1991, 1993b Szupryczyski 1968 W Spitsbergen ok. 2400 BP ­ awans lodowców (tzw. stadium Magdalenefjorden) X (?) Brak jednoznacznych danych dla okresu midzy rodkowoholoceskim epizodem glacjalnym (stadial Revdalen) a redniowiecznym optimum klimatycznym ok. 750­1550 AD Baranowski 1977bc; Pkala 1984; Lindner i in. 1986, 1987; Bianchi, McCave 1999 Moberg i in. 2005; Grinsted i in. 2006 Marsz 2009 redniowieczne róne rejony N Atlantyku optimum klima- (w tym Svalbard) tyczne (Medieval Warm Period) N Atlantyk (Svalbard) 1130­1300 AD ­ najcieplejsze okresy letnie 800­1250 AD ­ maksimum Svalbard Okres przejciowy (transition period) Mala epoka lodowa (Little Ice Age) Hornsund 1300­1600 AD Majewski i in. 2009 Svalbard 1200­1900 AD Gordiyenko i in. 1980; Svendsen, Mangerud 1997 Mangerud 1992, 1997; Mangerud, Landvik 2007; Forwick i in. 2010 Majewski i in. 2009 Szczuciski i in. 2009 Howe i in. 2003 Svendsen i in. 2002; Plassen =, Vorren 2003; Szczuciski i in. 2009 Majewski i in. 2009 S Spitsbergen 1300­1900 AD Hornsund Billefjorden Ocieplenie XXwieczne (20th warming period) Spitsbergen, Billefjorden, Kongsfjorden Hornsund 1600­1900 AD 1600­1900 AD ok. 1900 AD ­ obecnie ok. 1990 AD ­ obecnie Kongsfjorden-Krossfjorden 550­200 BP http://www.deepdyve.com/assets/images/DeepDyve-Logo-lg.png Annales UMCS, Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia de Gruyter

The Glacial History of the Svalberd Archipelago from Late Vistulian to the Present Time / Historia zlodowacenia archipelagu Svalbard od późnego vistulianu do współczesności

Loading next page...
 
/lp/de-gruyter/the-glacial-history-of-the-svalberd-archipelago-from-late-vistulian-to-qxmfdrxIRQ
Publisher
de Gruyter
Copyright
Copyright © 2014 by the
ISSN
2083-3601
eISSN
2083-3601
DOI
10.1515/umcsgeo-2015-0002
Publisher site
See Article on Publisher Site

Abstract

Stadialy/ interstadialy (stadials/ interstadials) Obszar (study area) Zakres czasowy (time range) 9500­5000 BP ródlo danych (references) Svendsen, Mangerud 1997 N cz M. Barentsa Optimum klimatyczne holocenu (Holocene Climatic Optimum) Svalbard Ziemia PólnocnoWschodnia, N i W Spitsbergen Wyspa Niedwiedzia W Spitsbergen/sklon kontynentalny W Svalbard Van Mijenfjorden Kongsfjorden, Krossfjorden Isfjorden Spitsbergen (centralny) Spitsbergen (centralny) 9500­7500 BP ­ wczesny holocen 9500­3500 BP lubowska-Woldengen i in. 2008 Salvigsen i in. 2002 9500­8000 BP (6700­8500 cal. BC) 11 200­8800 BP 9500­3500 BP 11 200­8800 BP 9500­4500 BP 11 200­9000 BP 11 000­7500 BP 9500­5000 BP Wohlfarth i in. 1995; Hald i in. 2004 Hald i in. 2004 Svendsen, Mangerud 1997 Hald i in. 2004 Svendsen i in. 2002; Howe i in. 2003 Forwick, Vorren 2009 Hald i in. 2004 Salvigsen i in. 1990 Wczesnoholoceski epizod glacjalny tzw. stadial Grønfjorden (Early Holocene glaciers advance, called Grønfjorden stadial) W cz M. Barentsa, Spitsbergen Van Mijenfjorden Van Mijenfjorden 9000­8800 BP 7500­4000 BP/8 800 ­ 4000 BP ok. 9000 BP Forwick, Vorren 2009 Hald i in. 2004 Hald i in. 2004; Forwick i in. 2010; Forwick, Vorren 2009; Kempf i in. 2013 Lindner i in. 1986, 1987 W Spitsbergen, Hornsund ok. 8000 BP rodkowoholoceski epizod glacjalny (Middle Holocene Glacial Episode) Stadial Revdalen (Revdalen stadial) W Spitsbergen 4000­2500 BP Birks 1991; Svendsen, Mangerud 1997 Van Keulenfjorden 4700­2000 BP Birks 1991; Svendsen, Mangerud 1997; Hald i in. 2004; Rasmussen i in. 2012; Kempf i in. 2013 Niewiaromski i in. 1993; Grze 2009 Szczuciski i in. 2009 Kaffiøyra Billefjorden 3000­2500 BP 2800 BP ­ pocztek neoglacjalu 3600/4 000­ 2800/3000 BP 3000­2500 BP Linnédalen, Isfjorden NW Hornsund Svendsen, Mangerud 1997 Karczewski i in. 1981; Marks, Pkala 1986; Kowalewski in. 1991; Linder, Marks 1991, 1993b Szupryczyski 1968 W Spitsbergen ok. 2400 BP ­ awans lodowców (tzw. stadium Magdalenefjorden) X (?) Brak jednoznacznych danych dla okresu midzy rodkowoholoceskim epizodem glacjalnym (stadial Revdalen) a redniowiecznym optimum klimatycznym ok. 750­1550 AD Baranowski 1977bc; Pkala 1984; Lindner i in. 1986, 1987; Bianchi, McCave 1999 Moberg i in. 2005; Grinsted i in. 2006 Marsz 2009 redniowieczne róne rejony N Atlantyku optimum klima- (w tym Svalbard) tyczne (Medieval Warm Period) N Atlantyk (Svalbard) 1130­1300 AD ­ najcieplejsze okresy letnie 800­1250 AD ­ maksimum Svalbard Okres przejciowy (transition period) Mala epoka lodowa (Little Ice Age) Hornsund 1300­1600 AD Majewski i in. 2009 Svalbard 1200­1900 AD Gordiyenko i in. 1980; Svendsen, Mangerud 1997 Mangerud 1992, 1997; Mangerud, Landvik 2007; Forwick i in. 2010 Majewski i in. 2009 Szczuciski i in. 2009 Howe i in. 2003 Svendsen i in. 2002; Plassen =, Vorren 2003; Szczuciski i in. 2009 Majewski i in. 2009 S Spitsbergen 1300­1900 AD Hornsund Billefjorden Ocieplenie XXwieczne (20th warming period) Spitsbergen, Billefjorden, Kongsfjorden Hornsund 1600­1900 AD 1600­1900 AD ok. 1900 AD ­ obecnie ok. 1990 AD ­ obecnie Kongsfjorden-Krossfjorden 550­200 BP

Journal

Annales UMCS, Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographiade Gruyter

Published: Dec 1, 2014

References