Get 20M+ Full-Text Papers For Less Than $1.50/day. Start a 14-Day Trial for You or Your Team.

Learn More →

The effect of Tytanit® on the yield structure and the fruit size of strawberry ‘Senga Sengana’ and ‘Elsanta’ cv.

The effect of Tytanit® on the yield structure and the fruit size of strawberry ‘Senga Sengana’... Wpływ Tytanitu® na strukturę plonowania i wielkość owoców truskawki odmian ‘Senga Sengana’ i ‘Elsanta’ W latach 2003-2005 zastosowano corocznie dwukrotne opryskiwanie tytanem w fazie kwitnienia truskawki. Badania wykonano w Sadzie Doświadczalnym Felin Akademii Rolniczej w Lublinie na odmianach ‘Senga Sengana’ i ‘Elsanta’. Uzyskane wyniki wskazały na brak istotnego wpływu zastosowania tytanu w plonowaniu, ilości zebranych owoców czy udziału plonu handlowego w ogólnym. Jednakże w 2004 r. rośliny odmiany ‘Elsanta’ korzystnie zareagowały na ten zabieg. Uzyskano wówczas owoce istotnie większe, średnio o 14,0% w plonie handlowym i w wyborze Ekstra, w porównaniu z kontrolą - nietraktowaną tytanem. http://www.deepdyve.com/assets/images/DeepDyve-Logo-lg.png Annales UMCS, Agricultura de Gruyter

The effect of Tytanit® on the yield structure and the fruit size of strawberry ‘Senga Sengana’ and ‘Elsanta’ cv.

Annales UMCS, Agricultura , Volume 63 (3) – Jan 1, 2008

Loading next page...
 
/lp/de-gruyter/the-effect-of-tytanit-on-the-yield-structure-and-the-fruit-size-of-BYkmTMSNwt
Publisher
de Gruyter
Copyright
Copyright © 2008 by the
ISSN
0365-1118
DOI
10.2478/v10081-008-0038-x
Publisher site
See Article on Publisher Site

Abstract

Wpływ Tytanitu® na strukturę plonowania i wielkość owoców truskawki odmian ‘Senga Sengana’ i ‘Elsanta’ W latach 2003-2005 zastosowano corocznie dwukrotne opryskiwanie tytanem w fazie kwitnienia truskawki. Badania wykonano w Sadzie Doświadczalnym Felin Akademii Rolniczej w Lublinie na odmianach ‘Senga Sengana’ i ‘Elsanta’. Uzyskane wyniki wskazały na brak istotnego wpływu zastosowania tytanu w plonowaniu, ilości zebranych owoców czy udziału plonu handlowego w ogólnym. Jednakże w 2004 r. rośliny odmiany ‘Elsanta’ korzystnie zareagowały na ten zabieg. Uzyskano wówczas owoce istotnie większe, średnio o 14,0% w plonie handlowym i w wyborze Ekstra, w porównaniu z kontrolą - nietraktowaną tytanem.

Journal

Annales UMCS, Agriculturade Gruyter

Published: Jan 1, 2008

There are no references for this article.