Get 20M+ Full-Text Papers For Less Than $1.50/day. Start a 14-Day Trial for You or Your Team.

Learn More →

The effect of P and K foliar nutrition on the yield and chemical composition of lettuce

The effect of P and K foliar nutrition on the yield and chemical composition of lettuce Wpływ dokarmiania pozakorzeniowego P i K na plonowanie i skład chemiczny sałaty W latach 2005-2006 badano wpływ dokarmiania pozakorzeniowego zróżnicowanymi nawozami PK na plonowanie i skład chemiczny sałaty odmiany ‘Alanis’. Badania przeprowadzono w szklarni, rośliny uprawiano w doniczkach na podłożu torfowym. Wykazano brak istotnego wpływu dokarmiania pozakorzeniowego PK oraz dawek potasu zastosowanego do podłoża na wielkość główek sałaty i zawartość azotanów. Stwierdzono istotnie większą zawartość witaminy C, fosforu i potasu w roślinach dokarmianych nawozami PK w porównaniu z kontrolą. Natomiast nie stwierdzono wpływu tegoż dokarmiania na zawartość suchej masy, wapnia i magnezu w liściach sałaty. Zastosowana dwukrotnie większa dawka potasu do podłoża istotnie zwiększyła zawartość suchej masy i potasu oraz istotnie zmniejszyła zawartość wapnia i magnezu w liściach sałaty. http://www.deepdyve.com/assets/images/DeepDyve-Logo-lg.png Annales UMCS, Agricultura de Gruyter

The effect of P and K foliar nutrition on the yield and chemical composition of lettuce

Loading next page...
 
/lp/de-gruyter/the-effect-of-p-and-k-foliar-nutrition-on-the-yield-and-chemical-oRLxBC30Y9
Publisher
de Gruyter
Copyright
Copyright © 2009 by the
ISSN
0365-1118
DOI
10.2478/v10081-009-0021-1
Publisher site
See Article on Publisher Site

Abstract

Wpływ dokarmiania pozakorzeniowego P i K na plonowanie i skład chemiczny sałaty W latach 2005-2006 badano wpływ dokarmiania pozakorzeniowego zróżnicowanymi nawozami PK na plonowanie i skład chemiczny sałaty odmiany ‘Alanis’. Badania przeprowadzono w szklarni, rośliny uprawiano w doniczkach na podłożu torfowym. Wykazano brak istotnego wpływu dokarmiania pozakorzeniowego PK oraz dawek potasu zastosowanego do podłoża na wielkość główek sałaty i zawartość azotanów. Stwierdzono istotnie większą zawartość witaminy C, fosforu i potasu w roślinach dokarmianych nawozami PK w porównaniu z kontrolą. Natomiast nie stwierdzono wpływu tegoż dokarmiania na zawartość suchej masy, wapnia i magnezu w liściach sałaty. Zastosowana dwukrotnie większa dawka potasu do podłoża istotnie zwiększyła zawartość suchej masy i potasu oraz istotnie zmniejszyła zawartość wapnia i magnezu w liściach sałaty.

Journal

Annales UMCS, Agriculturade Gruyter

Published: Jan 1, 2009

References