Get 20M+ Full-Text Papers For Less Than $1.50/day. Start a 14-Day Trial for You or Your Team.

Learn More →

The course of phenological phases of potato and its determination by multi-annual variability of air temperature in Poland

The course of phenological phases of potato and its determination by multi-annual variability of... Przebieg faz fenologicznych ziemniaka i jego uwarunkowania wieloletnią zmiennością temperatury powietrza w Polsce Celem pracy było określenie wpływu wieloletnich zmian temperatury powietrza na przebieg terminów faz fenologicznych i długości okresów rozwojowych ziemniaka w Polsce. Materiał do badań stanowiły wyniki doświadczeń z 30 stacji COBORU, z lat 1973-2002, dotyczące faz rozwoju dla wzorca ziemniaka średnio wczesnego i średnio późnego. Średnie miesięczne temperatury powietrza w okresie kwiecień-październik zebrano z posterunków meteorologicznych stacji COBORU lub ze stacji IMGW. Obserwowano wzrost średniej temperatury powietrza w całym okresie wegetacji ziemniaka w Polsce, średnio o +0,54°C/10 lat oraz w kwietniu, maju, lipcu i sierpniu, od +0,67°C/10 lat do +0,96°C/10 lat. Wystąpiło także przyspieszenie terminów faz fenologicznych ziemniaka, średnio od około 1 do 4 dni/10 lat, jak również wydłużenie, średnio o około 2-3 dni/10 lat, okresu kwitnienie-usychanie łętów oraz skrócenie, średnio o około 1-2 dni/10 lat, okresów wschody-kwitnienie ziemniaka średnio późnego i zasychanie łętów-zbiór ziemniaka średnio wczesnego. Zmienność terminów kwitnienia, a w mniejszym stopniu także wschodów, zależała od przebiegu temperatury powietrza. http://www.deepdyve.com/assets/images/DeepDyve-Logo-lg.png Annales UMCS, Agricultura de Gruyter

The course of phenological phases of potato and its determination by multi-annual variability of air temperature in Poland

Loading next page...
 
/lp/de-gruyter/the-course-of-phenological-phases-of-potato-and-its-determination-by-J9QTjWAOe0
Publisher
de Gruyter
Copyright
Copyright © 2010 by the
ISSN
0365-1118
DOI
10.2478/v10081-010-0032-y
Publisher site
See Article on Publisher Site

Abstract

Przebieg faz fenologicznych ziemniaka i jego uwarunkowania wieloletnią zmiennością temperatury powietrza w Polsce Celem pracy było określenie wpływu wieloletnich zmian temperatury powietrza na przebieg terminów faz fenologicznych i długości okresów rozwojowych ziemniaka w Polsce. Materiał do badań stanowiły wyniki doświadczeń z 30 stacji COBORU, z lat 1973-2002, dotyczące faz rozwoju dla wzorca ziemniaka średnio wczesnego i średnio późnego. Średnie miesięczne temperatury powietrza w okresie kwiecień-październik zebrano z posterunków meteorologicznych stacji COBORU lub ze stacji IMGW. Obserwowano wzrost średniej temperatury powietrza w całym okresie wegetacji ziemniaka w Polsce, średnio o +0,54°C/10 lat oraz w kwietniu, maju, lipcu i sierpniu, od +0,67°C/10 lat do +0,96°C/10 lat. Wystąpiło także przyspieszenie terminów faz fenologicznych ziemniaka, średnio od około 1 do 4 dni/10 lat, jak również wydłużenie, średnio o około 2-3 dni/10 lat, okresu kwitnienie-usychanie łętów oraz skrócenie, średnio o około 1-2 dni/10 lat, okresów wschody-kwitnienie ziemniaka średnio późnego i zasychanie łętów-zbiór ziemniaka średnio wczesnego. Zmienność terminów kwitnienia, a w mniejszym stopniu także wschodów, zależała od przebiegu temperatury powietrza.

Journal

Annales UMCS, Agriculturade Gruyter

Published: Jan 1, 2010

References