Get 20M+ Full-Text Papers For Less Than $1.50/day. Start a 14-Day Trial for You or Your Team.

Learn More →

The activity of agro-tourist associations localized to the East and to the West from the Vistula river

The activity of agro-tourist associations localized to the East and to the West from the Vistula... Ocena działalności stowarzyszeń agroturystycznych zlokalizowanych na wschód i zachód od Wisły Badanych było za pomocą wywiadu ankietowego 41 stowarzyszeń agroturystycznych w okresie trzech lat. 21 z nich było zlokalizowanych na wschód, a 20 na zachód od Wisły. Badania mają charakter analizy systemowej. Obejmują podstawowe obszary i kierunki działalności stowarzyszeń agroturystycznych. W badaniach zastosowano metody statystyczne i porównawcze. Przeciętna liczba członków stowarzyszenia agroturystycznego działającego na wschód od Wisły w badanym okresie wzrosła z 56,9 (2001 r.) do 62,3 (2003 r.), a po przeciwnej stronie z 23,2 do 31,3. W badanym okresie przeciętne stowarzyszenie agroturystyczne zlokalizowane na wschód od Wisły zwiększyło liczbę świadczonych usług rekreacyjno-turystycznych średnio w roku z 28,3 do 39,0 (wzrost o 38%). Stowarzyszenie zaś usytuowane na zachód od Wisły zwiększyło też rozpatrywaną działalność, lecz odpowiednio z 13,0 do 39,6 usług (wzrost o 205%). Poziomy średnich ważonych ocen siedmiu z ośmiu ocenianych zadań statutowych, wykonywanych przez stowarzyszenia zlokalizowane na zachód od Wisły były od 4,3% do 14,3% wyższe w porównaniu ze stowarzyszeniami zlokalizowanymi na wschód od Wisły. http://www.deepdyve.com/assets/images/DeepDyve-Logo-lg.png Annales UMCS, Agricultura de Gruyter

The activity of agro-tourist associations localized to the East and to the West from the Vistula river

Annales UMCS, Agricultura , Volume 63 (3) – Jan 1, 2008

Loading next page...
 
/lp/de-gruyter/the-activity-of-agro-tourist-associations-localized-to-the-east-and-to-aIJ6z0gtbu
Publisher
de Gruyter
Copyright
Copyright © 2008 by the
ISSN
0365-1118
DOI
10.2478/v10081-008-0030-5
Publisher site
See Article on Publisher Site

Abstract

Ocena działalności stowarzyszeń agroturystycznych zlokalizowanych na wschód i zachód od Wisły Badanych było za pomocą wywiadu ankietowego 41 stowarzyszeń agroturystycznych w okresie trzech lat. 21 z nich było zlokalizowanych na wschód, a 20 na zachód od Wisły. Badania mają charakter analizy systemowej. Obejmują podstawowe obszary i kierunki działalności stowarzyszeń agroturystycznych. W badaniach zastosowano metody statystyczne i porównawcze. Przeciętna liczba członków stowarzyszenia agroturystycznego działającego na wschód od Wisły w badanym okresie wzrosła z 56,9 (2001 r.) do 62,3 (2003 r.), a po przeciwnej stronie z 23,2 do 31,3. W badanym okresie przeciętne stowarzyszenie agroturystyczne zlokalizowane na wschód od Wisły zwiększyło liczbę świadczonych usług rekreacyjno-turystycznych średnio w roku z 28,3 do 39,0 (wzrost o 38%). Stowarzyszenie zaś usytuowane na zachód od Wisły zwiększyło też rozpatrywaną działalność, lecz odpowiednio z 13,0 do 39,6 usług (wzrost o 205%). Poziomy średnich ważonych ocen siedmiu z ośmiu ocenianych zadań statutowych, wykonywanych przez stowarzyszenia zlokalizowane na zachód od Wisły były od 4,3% do 14,3% wyższe w porównaniu ze stowarzyszeniami zlokalizowanymi na wschód od Wisły.

Journal

Annales UMCS, Agriculturade Gruyter

Published: Jan 1, 2008

References