Get 20M+ Full-Text Papers For Less Than $1.50/day. Start a 14-Day Trial for You or Your Team.

Learn More →

Sprawozdanie Z XXXIV Letniej Szkoły Młodych Pedagogów IM. Marii Dudzikowej Pedagogika W Uniwersytecie. Konteksty – Koncepcje – Praktyki, 13–17.09.2021 R., Poznań–Obrzycko

Sprawozdanie Z XXXIV Letniej Szkoły Młodych Pedagogów IM. Marii Dudzikowej Pedagogika W... Rocznik Pedagogiczny 44/2021 ISSN 0137-9585 ISSN (Online)2719-888X DOI:10.2478/rp-2021-0016 ALICJA HEKMAT-SZAŁ ORCID:0000-0001-6748-8467 Uniwersytetim.Adama Mickiewicza w Poznaniu E-mail: alicja.lawiak@amu.edu.pl MARLENA KAŹMIERSKA ORCID:0000-0003-0497-0576 Uniwersytetim.Adama Mickiewicza w Poznaniu E-mail: marlena.kazmierska@amu.edu.pl IWONA KUKOWKA ORCID:0000-0001-5552-271X Uniwersytetim.Adama Mickiewicza w Poznaniu E-mail: iwona.kukowka@amu.edu.pl SPRAWOZDANIE Z XXXIVLETNIEJ SZKOŁY MŁODYCH PEDAGOGÓW IM. MARII DUDZIKOWEJ PEDAGOGIKA W UNIWERSYTECIE. KONTEKSTY– KONCEPCJE – PRAKTYKI, 13–17.09.2021 R., POZNAŃ–OBRZYCKO W dniach od 13 do 17 września 2021 r. odbyła się XXXIV Letnia Szkoła Młodych Pedagogów im. Marii Dudzikowej. Wydarzenie tradycyjnie organizo- wanebyło przezKomitetNauk Pedagogicznych PolskiejAkademiiNauk,zkolei zaszczytną rolę gospodarza XXXIV LSMP podjął Wydział Studiów Edukacyj- nych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wraz z Dziekan WSE UAM oraz przewodniczącą KNPPAN prof. dr hab.Agnieszką Cybal-Michalską. Kierownictwo naukowenad wydarzeniemsprawowały prof.dr hab.MariaCzere- paniak-Walczak oraz prof. UZ dr hab. Ewa Bochno. Wydarzenie patronatem ho- norowym objął Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak oraz Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak. XXXIV LSMPodbywała się w za- bytkowych wnętrzach pałacu UAM w Obrzycku, z którego okien można obser- wować meandrującą w jego bezpośrednim sąsiedztwie przepiękną rzekęWartę. Wtymrokunarady skoncentrowanebyływokółtematykiPedagogikaw Uni- wersytecie. Konteksty – Koncepcje – Praktyki. W świetle różnych teorii nauko- 244 ALICJAHEKMAT-SZAŁ, MARLENAKAŹMIERSKA, IWONAKUKOWKA wych oraz przykładów praktyk pedagogicznych uczestnicy próbowali poszuki- wać odpowiedzi między innymi na takie pytania, jak: – Uniwersytet–jaki(nie)jest?Jaki(nie) możebyć?Jakibyć(nie)powinien? Jak http://www.deepdyve.com/assets/images/DeepDyve-Logo-lg.png Yearbook of Pedagogy de Gruyter

Sprawozdanie Z XXXIV Letniej Szkoły Młodych Pedagogów IM. Marii Dudzikowej Pedagogika W Uniwersytecie. Konteksty – Koncepcje – Praktyki, 13–17.09.2021 R., Poznań–Obrzycko

Loading next page...
 
/lp/de-gruyter/sprawozdanie-z-xxxiv-letniej-szko-y-m-odych-pedagog-w-im-marii-bLHFAG4kqA
Publisher
de Gruyter
Copyright
© 2021 Alicja Hekmat-Szał et al., published by Sciendo
eISSN
2719-888X
DOI
10.2478/rp-2021-0016
Publisher site
See Article on Publisher Site

Abstract

Rocznik Pedagogiczny 44/2021 ISSN 0137-9585 ISSN (Online)2719-888X DOI:10.2478/rp-2021-0016 ALICJA HEKMAT-SZAŁ ORCID:0000-0001-6748-8467 Uniwersytetim.Adama Mickiewicza w Poznaniu E-mail: alicja.lawiak@amu.edu.pl MARLENA KAŹMIERSKA ORCID:0000-0003-0497-0576 Uniwersytetim.Adama Mickiewicza w Poznaniu E-mail: marlena.kazmierska@amu.edu.pl IWONA KUKOWKA ORCID:0000-0001-5552-271X Uniwersytetim.Adama Mickiewicza w Poznaniu E-mail: iwona.kukowka@amu.edu.pl SPRAWOZDANIE Z XXXIVLETNIEJ SZKOŁY MŁODYCH PEDAGOGÓW IM. MARII DUDZIKOWEJ PEDAGOGIKA W UNIWERSYTECIE. KONTEKSTY– KONCEPCJE – PRAKTYKI, 13–17.09.2021 R., POZNAŃ–OBRZYCKO W dniach od 13 do 17 września 2021 r. odbyła się XXXIV Letnia Szkoła Młodych Pedagogów im. Marii Dudzikowej. Wydarzenie tradycyjnie organizo- wanebyło przezKomitetNauk Pedagogicznych PolskiejAkademiiNauk,zkolei zaszczytną rolę gospodarza XXXIV LSMP podjął Wydział Studiów Edukacyj- nych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wraz z Dziekan WSE UAM oraz przewodniczącą KNPPAN prof. dr hab.Agnieszką Cybal-Michalską. Kierownictwo naukowenad wydarzeniemsprawowały prof.dr hab.MariaCzere- paniak-Walczak oraz prof. UZ dr hab. Ewa Bochno. Wydarzenie patronatem ho- norowym objął Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak oraz Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak. XXXIV LSMPodbywała się w za- bytkowych wnętrzach pałacu UAM w Obrzycku, z którego okien można obser- wować meandrującą w jego bezpośrednim sąsiedztwie przepiękną rzekęWartę. Wtymrokunarady skoncentrowanebyływokółtematykiPedagogikaw Uni- wersytecie. Konteksty – Koncepcje – Praktyki. W świetle różnych teorii nauko- 244 ALICJAHEKMAT-SZAŁ, MARLENAKAŹMIERSKA, IWONAKUKOWKA wych oraz przykładów praktyk pedagogicznych uczestnicy próbowali poszuki- wać odpowiedzi między innymi na takie pytania, jak: – Uniwersytet–jaki(nie)jest?Jaki(nie) możebyć?Jakibyć(nie)powinien? Jak

Journal

Yearbook of Pedagogyde Gruyter

Published: Dec 1, 2021

There are no references for this article.