Get 20M+ Full-Text Papers For Less Than $1.50/day. Start a 14-Day Trial for You or Your Team.

Learn More →

Sequent influence of microelements (B, Mo) and seed stimulation using laser radiation on emergence, canopy structure, and yielding of red clover in the year of sowing

Sequent influence of microelements (B, Mo) and seed stimulation using laser radiation on... Następczy wpływ mikroelementów (B, Mo) i stymulacji nasion światłem lasera na wschody oraz strukturę łanu i plonowanie koniczyny czerwonej w roku siewu Doświadczenie polowe z koniczyną czerwoną odmiany Dajana prowadzono w latach 2005-2006. Uwzględniono w nim dwa czynniki: I - przedsiewne naświetlanie nasion rozbieżną wiązką światła lasera He-Ne, o gęstości powierzchniowej mocy 0, 4 i 8 mW·cm -2 (R0, R4, R8), które stosowano 1, 2 i 4-krotnie; II - dokarmianie borem i molibdenem nasiennej koniczyny czerwonej w następujących dawkach: 0; B - 0,3; Mo -0,01; B - 0,3 + Mo - 0,01; B - 0,45; Mo - 0,015; B - 0,45 + Mo - 0,015 kg·ha -1 . W badaniach oceniano polową zdolność wschodów oraz elementy struktury łanu i plonowanie koniczyny w roku siewu. Największe wschody uzyskano z nasion koniczyny dokarmianej podstawową dawką Mo i Mo + B, natomiast największą obsadę pędów oraz plony zielonej i suchej masy z nasion dokarmianych samym molibdenem w dawce podstawowej i zwiększonej o 50%. Stymulacja nasion laserem w większości kombinacji istotnie zwiększała polową zdolność wschodów koniczyny, liczbę pędów na 1 m 2 oraz plon suchej masy, a zmniejszała masę pojedynczego pędu. http://www.deepdyve.com/assets/images/DeepDyve-Logo-lg.png Annales UMCS, Agricultura de Gruyter

Sequent influence of microelements (B, Mo) and seed stimulation using laser radiation on emergence, canopy structure, and yielding of red clover in the year of sowing

Annales UMCS, Agricultura , Volume 66 (2) – Jan 1, 2011

Loading next page...
 
/lp/de-gruyter/sequent-influence-of-microelements-b-mo-and-seed-stimulation-using-x00g4tQjVP
Publisher
de Gruyter
Copyright
Copyright © 2011 by the
ISSN
0365-1118
DOI
10.2478/v10081-011-0005-9
Publisher site
See Article on Publisher Site

Abstract

Następczy wpływ mikroelementów (B, Mo) i stymulacji nasion światłem lasera na wschody oraz strukturę łanu i plonowanie koniczyny czerwonej w roku siewu Doświadczenie polowe z koniczyną czerwoną odmiany Dajana prowadzono w latach 2005-2006. Uwzględniono w nim dwa czynniki: I - przedsiewne naświetlanie nasion rozbieżną wiązką światła lasera He-Ne, o gęstości powierzchniowej mocy 0, 4 i 8 mW·cm -2 (R0, R4, R8), które stosowano 1, 2 i 4-krotnie; II - dokarmianie borem i molibdenem nasiennej koniczyny czerwonej w następujących dawkach: 0; B - 0,3; Mo -0,01; B - 0,3 + Mo - 0,01; B - 0,45; Mo - 0,015; B - 0,45 + Mo - 0,015 kg·ha -1 . W badaniach oceniano polową zdolność wschodów oraz elementy struktury łanu i plonowanie koniczyny w roku siewu. Największe wschody uzyskano z nasion koniczyny dokarmianej podstawową dawką Mo i Mo + B, natomiast największą obsadę pędów oraz plony zielonej i suchej masy z nasion dokarmianych samym molibdenem w dawce podstawowej i zwiększonej o 50%. Stymulacja nasion laserem w większości kombinacji istotnie zwiększała polową zdolność wschodów koniczyny, liczbę pędów na 1 m 2 oraz plon suchej masy, a zmniejszała masę pojedynczego pędu.

Journal

Annales UMCS, Agriculturade Gruyter

Published: Jan 1, 2011

References