Get 20M+ Full-Text Papers For Less Than $1.50/day. Start a 14-Day Trial for You or Your Team.

Learn More →

Recenzja - Podmiot poznania w strukturach świata

Recenzja - Podmiot poznania w strukturach świata Przegld Filozoficzny ­ Nowa Seria R. 21: 2012, Nr 1 (81), ISSN 1230­1493 DOI: 10.2478/v10271-012-0018-1 Podmiot poznania w strukturach wiata Damian Leszczyski, Struktura poznawcza i obraz wiata. Zagadnienie podmiotowych warunków poznania we wspólczesnej filozofii, Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego, Wroclaw 2011, ss. 791 Punktem wyjcia Damiana Leszczyskiego w jego najnowszej ksice jest historycznofilozoficzna teza o przemonym wplywie epistemologii Immanuela Kanta na rozwój wspólczesnej filozofii poznania. Wspólczesny paradygmat filozoficzny w obszarze refleksji o poznaniu autor stara si uj za pomoc analizy twierdze filozofów takich, jak Hilary Putnam, Richard Rorty i wielu innych wspólczesnych mylicieli. Paradygmat ten to, zgodnie z terminem autora, swego rodzaju ,,znaturalizowany kantyzm". Na gruncie tego stanowiska spojeniu ulega transcendentalizm kantowski i naturalizm wspólczesnej nauki. Prowadzi to do szeregu problemów, które autor uwaa za nierozwizywalne ze swej istoty; z natury rzeczy w centrum tych zagadnie lokuje si problem realizmu i relatywizmu. Pierwsza cz ksiki dotyczy metodologicznych aspektów perspektywy transcendentalnej w epistemologii. Kolejne za swój przedmiot bior odmienne próby naturalizacji perspektywy transcendentalizmu za pomoc powizania struktur poznawczych z pewnymi obszarami faktów ­ przyrodniczych, kulturowych i jzykowych ­ które to powizanie jest rozpatrywane jako genetyczne i przyczynowe. Te trzy perspektywy, w nawizaniu do nauk, z których czerpi swoje inspiracje, okrela autor http://www.deepdyve.com/assets/images/DeepDyve-Logo-lg.png Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria de Gruyter

Recenzja - Podmiot poznania w strukturach świata

Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria , Volume 21 (1) – Nov 19, 2012

Loading next page...
 
/lp/de-gruyter/recenzja-podmiot-poznania-w-strukturach-wiata-zTtbHQ5T4Q
Publisher
de Gruyter
Copyright
Copyright © 2012 by the
ISSN
1230-1493
DOI
10.2478/v10271-012-0018-1
Publisher site
See Article on Publisher Site

Abstract

Przegld Filozoficzny ­ Nowa Seria R. 21: 2012, Nr 1 (81), ISSN 1230­1493 DOI: 10.2478/v10271-012-0018-1 Podmiot poznania w strukturach wiata Damian Leszczyski, Struktura poznawcza i obraz wiata. Zagadnienie podmiotowych warunków poznania we wspólczesnej filozofii, Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego, Wroclaw 2011, ss. 791 Punktem wyjcia Damiana Leszczyskiego w jego najnowszej ksice jest historycznofilozoficzna teza o przemonym wplywie epistemologii Immanuela Kanta na rozwój wspólczesnej filozofii poznania. Wspólczesny paradygmat filozoficzny w obszarze refleksji o poznaniu autor stara si uj za pomoc analizy twierdze filozofów takich, jak Hilary Putnam, Richard Rorty i wielu innych wspólczesnych mylicieli. Paradygmat ten to, zgodnie z terminem autora, swego rodzaju ,,znaturalizowany kantyzm". Na gruncie tego stanowiska spojeniu ulega transcendentalizm kantowski i naturalizm wspólczesnej nauki. Prowadzi to do szeregu problemów, które autor uwaa za nierozwizywalne ze swej istoty; z natury rzeczy w centrum tych zagadnie lokuje si problem realizmu i relatywizmu. Pierwsza cz ksiki dotyczy metodologicznych aspektów perspektywy transcendentalnej w epistemologii. Kolejne za swój przedmiot bior odmienne próby naturalizacji perspektywy transcendentalizmu za pomoc powizania struktur poznawczych z pewnymi obszarami faktów ­ przyrodniczych, kulturowych i jzykowych ­ które to powizanie jest rozpatrywane jako genetyczne i przyczynowe. Te trzy perspektywy, w nawizaniu do nauk, z których czerpi swoje inspiracje, okrela autor

Journal

Przegląd Filozoficzny - Nowa Seriade Gruyter

Published: Nov 19, 2012

There are no references for this article.