Get 20M+ Full-Text Papers For Less Than $1.50/day. Start a 14-Day Trial for You or Your Team.

Learn More →

Recenzja - Percepcja historyczna filozofii Kanta

Recenzja - Percepcja historyczna filozofii Kanta Przegld Filozoficzny ­ Nowa Seria R. 21: 2012, Nr 1 (81), ISSN 1230­1493 DOI: 10.2478/v10271-012-0019-0 Percepcja historyczna filozofii Kanta Filozofia Kanta i jej recepcja, red. Dariusz Bben i Andrzej J. Noras, Wydawnictwo Uniwersytetu lskiego, Katowice 2011 Przedstawione w antologii Filozofia Kanta i jej recepcja teksty maj charakter w duej mierze historyczny. Nie brak wród nich rzetelnych analiz badawczych zwizanych z pocztkami recepcji filozofii Kantowskiej w Niemczech XIX i XX wieku, studiów komparatystycznych, a take zupelnie lunych skojarze z myl ­ jak pisz autorzy tomu ­ ,,królewieckiego myliciela". Tak zakrelona perspektywa badawcza nie musi wcale wyklucza podejcia problemowego do historii filozofii. Jednak w przypadku omawianego zbioru filozofia nastawiona na podjcie pewnego problemu i przedstawienie go na tle wspólczesnych sporów czy wykazanie ródel filozoficznych rozrónie w jej historii stanowi niewielk cz. Mamy tu do czynienia raczej z rodzajem ,,percepcji" (ujcia w naocznoci), a nie ,,recepcji" ­ rozumianej jako pewna synteza czy rozpoznanie. Tre zbioru przygotowanego przez Dariusza Bbna i Andrzeja Norasa jest efektem wspólpracy uniwersytetów w Katowicach, Koszycach, Preszowie i Wroclawiu, znaczna wikszo zgromadzonych tekstów zostala opublikowana po polsku, przy czym teksty napisane po czesku nie wydaj si odbiega ani poziomem, ani stylistyk od prac polskich. Calo zostala podzielona na http://www.deepdyve.com/assets/images/DeepDyve-Logo-lg.png Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria de Gruyter

Recenzja - Percepcja historyczna filozofii Kanta

Loading next page...
 
/lp/de-gruyter/recenzja-percepcja-historyczna-filozofii-kanta-Y5M6pKy66x
Publisher
de Gruyter
Copyright
Copyright © 2012 by the
ISSN
1230-1493
DOI
10.2478/v10271-012-0019-0
Publisher site
See Article on Publisher Site

Abstract

Przegld Filozoficzny ­ Nowa Seria R. 21: 2012, Nr 1 (81), ISSN 1230­1493 DOI: 10.2478/v10271-012-0019-0 Percepcja historyczna filozofii Kanta Filozofia Kanta i jej recepcja, red. Dariusz Bben i Andrzej J. Noras, Wydawnictwo Uniwersytetu lskiego, Katowice 2011 Przedstawione w antologii Filozofia Kanta i jej recepcja teksty maj charakter w duej mierze historyczny. Nie brak wród nich rzetelnych analiz badawczych zwizanych z pocztkami recepcji filozofii Kantowskiej w Niemczech XIX i XX wieku, studiów komparatystycznych, a take zupelnie lunych skojarze z myl ­ jak pisz autorzy tomu ­ ,,królewieckiego myliciela". Tak zakrelona perspektywa badawcza nie musi wcale wyklucza podejcia problemowego do historii filozofii. Jednak w przypadku omawianego zbioru filozofia nastawiona na podjcie pewnego problemu i przedstawienie go na tle wspólczesnych sporów czy wykazanie ródel filozoficznych rozrónie w jej historii stanowi niewielk cz. Mamy tu do czynienia raczej z rodzajem ,,percepcji" (ujcia w naocznoci), a nie ,,recepcji" ­ rozumianej jako pewna synteza czy rozpoznanie. Tre zbioru przygotowanego przez Dariusza Bbna i Andrzeja Norasa jest efektem wspólpracy uniwersytetów w Katowicach, Koszycach, Preszowie i Wroclawiu, znaczna wikszo zgromadzonych tekstów zostala opublikowana po polsku, przy czym teksty napisane po czesku nie wydaj si odbiega ani poziomem, ani stylistyk od prac polskich. Calo zostala podzielona na

Journal

Przegląd Filozoficzny - Nowa Seriade Gruyter

Published: Nov 19, 2012

There are no references for this article.