Get 20M+ Full-Text Papers For Less Than $1.50/day. Start a 14-Day Trial for You or Your Team.

Learn More →

Recenzja - Klasyczne dzieło Rudolfa Carnapa

Recenzja - Klasyczne dzieło Rudolfa Carnapa Przegld Filozoficzny ­ Nowa Seria R. 21: 2012, Nr 1 (81), ISSN 1230­1493 DOI: 10.2478/v10271-012-0017-2 Klasyczne dzielo Rudolfa Carnapa R. Carnap, Logiczna struktura wiata, przel. P. Kawalec, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012 W serii ,,Biblioteka Filozofii Wspólczesnej" Wydawnictwa Naukowego PWN ukazala si Logiczna struktura wiata (Der Logische Aufbau der Welt) Rudolfa Carnapa, w przekladzie prof. Pawla Kawalca. Dzielo to, opublikowane w 1928 r., stanowi podsumowanie bada filozoficznych Carnapa z lat dwudziestych ubieglego wieku. Tym samym do rk polskiego czytelnika trafia jedno z klasycznych ju dziel filozofii XX wieku. W tekcie tym Carnap zajmuje si konstytuowaniem przedmiotów wyszego rzdu na bazie przedmiotów niszego rzdu, czyli budowaniem systemu konstytucyjnego. Konstytuowanie zasadniczo róni si od tego, co uprawia metafizyka ­ konstruowania. W przypadku konstytuowania chodzi o sprowadzalno sdów o jednych przedmiotach do sdów o innych przedmiotach, tak aby doj w kocu do przedmiotów bezporednio dostpnych dowiadczeniu, tj. takich, które mog by badane przez nauki empiryczne. Jako element podstawowy swojego systemu Carnap wybiera przeycia elementarne, tj. wlasne przedmioty psychiczne. (Alternatywnie mógl wybra przedmioty fizyczne ­ wtedy bylby to materializm naukowy, albo przedmioty psychiczne w ogóle, bez rozróniania na wlasne i cudze.) Podkrela, e owymi przedmiotami psychicznymi s calociowe, syntetyczne doznania, natomiast poszczególne http://www.deepdyve.com/assets/images/DeepDyve-Logo-lg.png Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria de Gruyter

Recenzja - Klasyczne dzieło Rudolfa Carnapa

Loading next page...
 
/lp/de-gruyter/recenzja-klasyczne-dzie-o-rudolfa-carnapa-AQPrw5NCbu
Publisher
de Gruyter
Copyright
Copyright © 2012 by the
ISSN
1230-1493
DOI
10.2478/v10271-012-0017-2
Publisher site
See Article on Publisher Site

Abstract

Przegld Filozoficzny ­ Nowa Seria R. 21: 2012, Nr 1 (81), ISSN 1230­1493 DOI: 10.2478/v10271-012-0017-2 Klasyczne dzielo Rudolfa Carnapa R. Carnap, Logiczna struktura wiata, przel. P. Kawalec, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012 W serii ,,Biblioteka Filozofii Wspólczesnej" Wydawnictwa Naukowego PWN ukazala si Logiczna struktura wiata (Der Logische Aufbau der Welt) Rudolfa Carnapa, w przekladzie prof. Pawla Kawalca. Dzielo to, opublikowane w 1928 r., stanowi podsumowanie bada filozoficznych Carnapa z lat dwudziestych ubieglego wieku. Tym samym do rk polskiego czytelnika trafia jedno z klasycznych ju dziel filozofii XX wieku. W tekcie tym Carnap zajmuje si konstytuowaniem przedmiotów wyszego rzdu na bazie przedmiotów niszego rzdu, czyli budowaniem systemu konstytucyjnego. Konstytuowanie zasadniczo róni si od tego, co uprawia metafizyka ­ konstruowania. W przypadku konstytuowania chodzi o sprowadzalno sdów o jednych przedmiotach do sdów o innych przedmiotach, tak aby doj w kocu do przedmiotów bezporednio dostpnych dowiadczeniu, tj. takich, które mog by badane przez nauki empiryczne. Jako element podstawowy swojego systemu Carnap wybiera przeycia elementarne, tj. wlasne przedmioty psychiczne. (Alternatywnie mógl wybra przedmioty fizyczne ­ wtedy bylby to materializm naukowy, albo przedmioty psychiczne w ogóle, bez rozróniania na wlasne i cudze.) Podkrela, e owymi przedmiotami psychicznymi s calociowe, syntetyczne doznania, natomiast poszczególne

Journal

Przegląd Filozoficzny - Nowa Seriade Gruyter

Published: Nov 19, 2012

There are no references for this article.