Get 20M+ Full-Text Papers For Less Than $1.50/day. Start a 14-Day Trial for You or Your Team.

Learn More →

Reaction of winter rape to the extra feeding of its leaves

Reaction of winter rape to the extra feeding of its leaves Reakcja rzepaku ozimego na dolistne dokarmianie W latach 1999-2002 przeprowadzono ścisłe doświadczenie polowe, którego celem było określenie reakcji rzepaku ozimego na dolistne dokarmianie nawozami: Basfoliar 36 Extra, Basfoliar 12-4-6+S, Solubor DF, Adob Mn oraz mieszankami: Basfoliar 36 Extra z Soluborem DF, Basfoliar 12-4-6+S z Soluborem DF. Stwierdzono, iż stosowane preparaty nie zmieniły długości trwania faz rozwojowych rzepaku. Nawozy stosowane łącznie Basfoliar 36 Extra z Soluborem DF oraz Basfoliar 12-4-6+S z Soluborem DF wpłynęły stymulująco na liczbę łuszczyn z rośliny i masę tysiąca nasion. W efekcie obie mieszanki nawozowe istotnie zwiększyły plon nasion w porównaniu z obiektem kontrolnym, odpowiednio o 3,75 i 3,68 dt·ha -1 , tj. o 14,2% i 14,0%. Spośród badanych odmian najlepiej plonowały Lisek i Lirajet. Zawartość w nasionach tłuszczu surowego, białka ogólnego, włókna, popiołu i bezazotowych związków wyciągowych nie była w sposób istotny uzależniona od zastosowanego dokarmiania dolistnego. Badane odmiany miały natomiast zróżnicowaną zawartość w nasionach: białka ogólnego, popiołu i bezazotowych związków wyciągowych. http://www.deepdyve.com/assets/images/DeepDyve-Logo-lg.png Annales UMCS, Agricultura de Gruyter

Reaction of winter rape to the extra feeding of its leaves

Loading next page...
 
/lp/de-gruyter/reaction-of-winter-rape-to-the-extra-feeding-of-its-leaves-38ZflthIcL
Publisher
de Gruyter
Copyright
Copyright © 2008 by the
ISSN
0365-1118
DOI
10.2478/v10081-008-0026-1
Publisher site
See Article on Publisher Site

Abstract

Reakcja rzepaku ozimego na dolistne dokarmianie W latach 1999-2002 przeprowadzono ścisłe doświadczenie polowe, którego celem było określenie reakcji rzepaku ozimego na dolistne dokarmianie nawozami: Basfoliar 36 Extra, Basfoliar 12-4-6+S, Solubor DF, Adob Mn oraz mieszankami: Basfoliar 36 Extra z Soluborem DF, Basfoliar 12-4-6+S z Soluborem DF. Stwierdzono, iż stosowane preparaty nie zmieniły długości trwania faz rozwojowych rzepaku. Nawozy stosowane łącznie Basfoliar 36 Extra z Soluborem DF oraz Basfoliar 12-4-6+S z Soluborem DF wpłynęły stymulująco na liczbę łuszczyn z rośliny i masę tysiąca nasion. W efekcie obie mieszanki nawozowe istotnie zwiększyły plon nasion w porównaniu z obiektem kontrolnym, odpowiednio o 3,75 i 3,68 dt·ha -1 , tj. o 14,2% i 14,0%. Spośród badanych odmian najlepiej plonowały Lisek i Lirajet. Zawartość w nasionach tłuszczu surowego, białka ogólnego, włókna, popiołu i bezazotowych związków wyciągowych nie była w sposób istotny uzależniona od zastosowanego dokarmiania dolistnego. Badane odmiany miały natomiast zróżnicowaną zawartość w nasionach: białka ogólnego, popiołu i bezazotowych związków wyciągowych.

Journal

Annales UMCS, Agriculturade Gruyter

Published: Jan 1, 2008

There are no references for this article.