Get 20M+ Full-Text Papers For Less Than $1.50/day. Start a 14-Day Trial for You or Your Team.

Learn More →

Productivity of winter wheat Turnia and Rysa cultivars sown in pure and mixed stand depending on tillage systems

Productivity of winter wheat Turnia and Rysa cultivars sown in pure and mixed stand depending on... Produkcyjność pszenicy ozimej odmiany Turnia i Rysa wysiewanej w siewie czystym i mieszanym w zależności od systemu uprawy roli Badania prowadzono w ścisłym doświadczeniu płodozmianowym założonym w Stacji Doświadczalnej Katedry Agrotechniki i Ekologii Rolniczej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie-Mydlnikach (50°08' N, 19°85' E). Doświadczenie polowe realizowano w latach 2006-2008 metodą losowanych bloków w czterech powtórzeniach. Przedplonem pszenicy ozimej był bobik. Pierwszym czynnikiem doświadczenia był system uprawy roli (płużny - tradycyjny i bezpłużny - uproszczony). Drugim czynnikiem doświadczenia była odmiana pszenicy ozimej (Turnia i Rysa) wysiewana w siewie czystym lub mieszanym (w stosunku 1:1). Oceny produkcyjności odmian pszenicy ozimej w zależności od zróżnicowanej uprawy roli dokonano w oparciu o plon ziarna, białka ogólnego i wartości energetycznej plonu, przyjmując, że 1 kg s.m. = 18,41 MJ. Stwierdzono istotne zróżnicowanie produkcyjności odmian wyrażonej plonem suchej masy, białka ogólnego i energii. http://www.deepdyve.com/assets/images/DeepDyve-Logo-lg.png Annales UMCS, Agricultura de Gruyter

Productivity of winter wheat Turnia and Rysa cultivars sown in pure and mixed stand depending on tillage systems

Loading next page...
 
/lp/de-gruyter/productivity-of-winter-wheat-turnia-and-rysa-cultivars-sown-in-pure-3SAr0e0IGv
Publisher
de Gruyter
Copyright
Copyright © 2010 by the
ISSN
0365-1118
DOI
10.2478/v10081-010-0029-6
Publisher site
See Article on Publisher Site

Abstract

Produkcyjność pszenicy ozimej odmiany Turnia i Rysa wysiewanej w siewie czystym i mieszanym w zależności od systemu uprawy roli Badania prowadzono w ścisłym doświadczeniu płodozmianowym założonym w Stacji Doświadczalnej Katedry Agrotechniki i Ekologii Rolniczej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie-Mydlnikach (50°08' N, 19°85' E). Doświadczenie polowe realizowano w latach 2006-2008 metodą losowanych bloków w czterech powtórzeniach. Przedplonem pszenicy ozimej był bobik. Pierwszym czynnikiem doświadczenia był system uprawy roli (płużny - tradycyjny i bezpłużny - uproszczony). Drugim czynnikiem doświadczenia była odmiana pszenicy ozimej (Turnia i Rysa) wysiewana w siewie czystym lub mieszanym (w stosunku 1:1). Oceny produkcyjności odmian pszenicy ozimej w zależności od zróżnicowanej uprawy roli dokonano w oparciu o plon ziarna, białka ogólnego i wartości energetycznej plonu, przyjmując, że 1 kg s.m. = 18,41 MJ. Stwierdzono istotne zróżnicowanie produkcyjności odmian wyrażonej plonem suchej masy, białka ogólnego i energii.

Journal

Annales UMCS, Agriculturade Gruyter

Published: Jan 1, 2010

There are no references for this article.