Get 20M+ Full-Text Papers For Less Than $1.50/day. Start a 14-Day Trial for You or Your Team.

Learn More →

Potato yielding under production conditions depending on chosen cultivation factors

Potato yielding under production conditions depending on chosen cultivation factors Plonowanie ziemniaka w warunkach produkcyjnych w zależności od wybranych czynników agrotechnicznych Badania przeprowadzono w 2006 r. w 134 losowo wybranych gospodarstwach zajmujących się produkcją ziemniaka. Badane gospodarstwa wykazały duże zróżnicowanie powierzchni użytków rolnych, gruntów ornych, powierzchni plantacji ziemniaka i jego udziału w strukturze zasiewów. W badanym rejonie rolnicy sporadycznie stosowali kwalifikowany materiał sadzeniakowy (4,5%) oraz fungicydy i herbicydy (odpowiednio 12,7% i 16,4%), a średni plon ziemniaka wynosił 21,6 t·ha -1 . Na podstawie analizy statystycznej wykazano, że wyższe plony ziemniaka otrzymywano w większych gospodarstwach i na większych plantacjach. Rośliny ziemniaka reagowały istotnym wzrostem plonu bulw na większe nawożenie mineralne NPK oraz nawożenie obornikiem i zużycie substancji biologicznie czynnej pestycydów. http://www.deepdyve.com/assets/images/DeepDyve-Logo-lg.png Annales UMCS, Agricultura de Gruyter

Potato yielding under production conditions depending on chosen cultivation factors

Loading next page...
 
/lp/de-gruyter/potato-yielding-under-production-conditions-depending-on-chosen-60FE0ay8oT
Publisher
de Gruyter
Copyright
Copyright © 2010 by the
ISSN
0365-1118
DOI
10.2478/v10081-010-0023-z
Publisher site
See Article on Publisher Site

Abstract

Plonowanie ziemniaka w warunkach produkcyjnych w zależności od wybranych czynników agrotechnicznych Badania przeprowadzono w 2006 r. w 134 losowo wybranych gospodarstwach zajmujących się produkcją ziemniaka. Badane gospodarstwa wykazały duże zróżnicowanie powierzchni użytków rolnych, gruntów ornych, powierzchni plantacji ziemniaka i jego udziału w strukturze zasiewów. W badanym rejonie rolnicy sporadycznie stosowali kwalifikowany materiał sadzeniakowy (4,5%) oraz fungicydy i herbicydy (odpowiednio 12,7% i 16,4%), a średni plon ziemniaka wynosił 21,6 t·ha -1 . Na podstawie analizy statystycznej wykazano, że wyższe plony ziemniaka otrzymywano w większych gospodarstwach i na większych plantacjach. Rośliny ziemniaka reagowały istotnym wzrostem plonu bulw na większe nawożenie mineralne NPK oraz nawożenie obornikiem i zużycie substancji biologicznie czynnej pestycydów.

Journal

Annales UMCS, Agriculturade Gruyter

Published: Jan 1, 2010

References