Get 20M+ Full-Text Papers For Less Than $1.50/day. Start a 14-Day Trial for You or Your Team.

Learn More →

Podmiot i predykat: fi lozofi czne podstawy gramatyki kategorialnej

Podmiot i predykat: fi lozofi czne podstawy gramatyki kategorialnej Streszczenie Artykuł poświęcony jest wyprowadzeniu rozróżnienia podmiotu i predykatu z fundamentalnych intuicji dotyczących ludzkiej aktywności językowej. Intuicje te prowadzą do sformułowania najważniejszych zasad gramatyki kategorialnej; gramatyka ta – po odpowiedniej korekcie i po oczyszczeniu z nieprzemyślanych „udogodnień” – ukazana jest jako opis podstawowych warunków tworzenia złożonych znaczeń, a tym samym jako logiczna teoria składni wszelkiego języka. W szczególności stawia się tezę, że rozróżnienie podmiotu i predykatu musi być ufundowane bezpośrednio w pochodzącej od Fregego idei funktorowości i pochodzącej od Husserla idei dwóch rodzajów intencjonalności: nominalnej i propozycjonalnej. Obie te idee mają charakter transcendentalny w sensie Strawsona: zakłada się, że ukazują one niezbywalne warunki ludzkiego posługiwania się językiem i konstytuują fundament składni logicznej. http://www.deepdyve.com/assets/images/DeepDyve-Logo-lg.png Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria de Gruyter

Podmiot i predykat: fi lozofi czne podstawy gramatyki kategorialnej

Loading next page...
 
/lp/de-gruyter/podmiot-i-predykat-fi-lozofi-czne-podstawy-gramatyki-kategorialnej-bkmsR0huQ1
Publisher
de Gruyter
Copyright
Copyright © 2012 by the
ISSN
1230-1493
DOI
10.2478/v10271-012-0010-9
Publisher site
See Article on Publisher Site

Abstract

Streszczenie Artykuł poświęcony jest wyprowadzeniu rozróżnienia podmiotu i predykatu z fundamentalnych intuicji dotyczących ludzkiej aktywności językowej. Intuicje te prowadzą do sformułowania najważniejszych zasad gramatyki kategorialnej; gramatyka ta – po odpowiedniej korekcie i po oczyszczeniu z nieprzemyślanych „udogodnień” – ukazana jest jako opis podstawowych warunków tworzenia złożonych znaczeń, a tym samym jako logiczna teoria składni wszelkiego języka. W szczególności stawia się tezę, że rozróżnienie podmiotu i predykatu musi być ufundowane bezpośrednio w pochodzącej od Fregego idei funktorowości i pochodzącej od Husserla idei dwóch rodzajów intencjonalności: nominalnej i propozycjonalnej. Obie te idee mają charakter transcendentalny w sensie Strawsona: zakłada się, że ukazują one niezbywalne warunki ludzkiego posługiwania się językiem i konstytuują fundament składni logicznej.

Journal

Przegląd Filozoficzny - Nowa Seriade Gruyter

Published: Nov 19, 2012

There are no references for this article.