Get 20M+ Full-Text Papers For Less Than $1.50/day. Start a 14-Day Trial for You or Your Team.

Learn More →

Phytosociological and functional diversity of plant communities of the Molinio-Arrhenatheretea class in the Urzędówka valley

Phytosociological and functional diversity of plant communities of the Molinio-Arrhenatheretea... Zróżnicowanie fitosocjologiczne i gospodarcze zbiorowisk roślinnych z klasy Molinio-Arrhenatheretea w dolinie Urzędówki Badania fitosocjologiczne przeprowadzono w roku 2000 i 2004, posługując się metodą Braun-Blanqueta. Wyróżniono 5 zbiorowisk roślinnych z rzędu Molinietalia i po 2 z rzędów Trifolio fragiferae-Agrostietalia stoloniferae i Arrhenatheretalia. Największym zróżnicowaniem gatunkowym charakteryzowały się zbiorowiska z rzędu Molinietalia (87 gatunków), a mniejszym z Arrhenatheretalia (72 gatunki) i Trifolio fragiferae-Agrostietalia stoloniferae (47 gatunków). Najbogatsze pod względem bioróżnorodności było zbiorowisko Poa pratensis-Festuca rubra (62 gatunki) z rzędu Arrhenatheretalia. We wszystkich zbiorowiskach klasy Molinio-Arrhenatheretea stwierdzono ogółem 113 gatunków roślin. Zbiorowiska te zajmowały około 80% powierzchni doliny. Najwyższe plony paszy (do 10,8 t · ha -1 ) o dobrej i bardzo dobrej wartości użytkowej osiągano z płatów Alopecuretum pratensis , a najniższe (do 3,4 t · ha -1 ) o zróżnicowanej wartości ze zbiorowiska Poa pratensis-Festuca rubra (z I i II odrostu). http://www.deepdyve.com/assets/images/DeepDyve-Logo-lg.png Annales UMCS, Agricultura de Gruyter

Phytosociological and functional diversity of plant communities of the Molinio-Arrhenatheretea class in the Urzędówka valley

Loading next page...
 
/lp/de-gruyter/phytosociological-and-functional-diversity-of-plant-communities-of-the-MJPE0PfbtL
Publisher
de Gruyter
Copyright
Copyright © 2008 by the
ISSN
0365-1118
DOI
10.2478/v10081-008-0035-0
Publisher site
See Article on Publisher Site

Abstract

Zróżnicowanie fitosocjologiczne i gospodarcze zbiorowisk roślinnych z klasy Molinio-Arrhenatheretea w dolinie Urzędówki Badania fitosocjologiczne przeprowadzono w roku 2000 i 2004, posługując się metodą Braun-Blanqueta. Wyróżniono 5 zbiorowisk roślinnych z rzędu Molinietalia i po 2 z rzędów Trifolio fragiferae-Agrostietalia stoloniferae i Arrhenatheretalia. Największym zróżnicowaniem gatunkowym charakteryzowały się zbiorowiska z rzędu Molinietalia (87 gatunków), a mniejszym z Arrhenatheretalia (72 gatunki) i Trifolio fragiferae-Agrostietalia stoloniferae (47 gatunków). Najbogatsze pod względem bioróżnorodności było zbiorowisko Poa pratensis-Festuca rubra (62 gatunki) z rzędu Arrhenatheretalia. We wszystkich zbiorowiskach klasy Molinio-Arrhenatheretea stwierdzono ogółem 113 gatunków roślin. Zbiorowiska te zajmowały około 80% powierzchni doliny. Najwyższe plony paszy (do 10,8 t · ha -1 ) o dobrej i bardzo dobrej wartości użytkowej osiągano z płatów Alopecuretum pratensis , a najniższe (do 3,4 t · ha -1 ) o zróżnicowanej wartości ze zbiorowiska Poa pratensis-Festuca rubra (z I i II odrostu).

Journal

Annales UMCS, Agriculturade Gruyter

Published: Jan 1, 2008

References