Get 20M+ Full-Text Papers For Less Than $1.50/day. Start a 14-Day Trial for You or Your Team.

Learn More →

Obrona protofizyki i fundamentalizmu / A Defense of Protophysics and Foundationalism

Obrona protofizyki i fundamentalizmu / A Defense of Protophysics and Foundationalism 10.2478/v10225-012-0043-0 U N I V E R S I T A T I S M A R I A E C U R I E - S K L O D O W S K A L U B L I N ­ P O L O N I A VOL. XXXVIII, 1 SECTIO I 2013 ANNALES A Defense of Protophysics and Foundationalism WSTP Kady autor cieszy si, gdy jest czytany, a tym bardziej, gdy wzbudza reakcj. Z zapalem zabralem si wic do lektury artykulu Kazimierza Jodkowskiego na temat koncepcji protofizyki, rozwijanej równie w szeregu moich publikacji1. Okazalo si, e spotkaly mnie srogie cigi. Przyjlbym je z pokor, gdyby nie to, e nie jestem pewien, czy na nie zasluguj. Niektóre z nich bowiem wydaj si opiera na nieporozumieniach, inne za u podstaw maj róne pogldy, w moim przekonaniu do dyskusyjne, przedstawiane jednak jako niekontrowersyjne ustalenia, z którymi kady powinien si zgodzi. Czuj si wobec tego w obowizku wyjani par punktów. W celu ulatwienia konfrontacji moich wyjanie z komentowanym tekstem pozwol sobie poniej naladowa jego struktur. PODSTAWOWE TEZY PROTOFIZYKI Trzeba przyzna, e autor artykulu doloyl wszelkich stara, aby adekwatnie przedstawi glówn koncepcj przedstawion w ksice. Dziki temu w tej http://www.deepdyve.com/assets/images/DeepDyve-Logo-lg.png Annales UMCS. Sectio I (Filozofia, Socjologia) de Gruyter

Obrona protofizyki i fundamentalizmu / A Defense of Protophysics and Foundationalism

Loading next page...
 
/lp/de-gruyter/obrona-protofizyki-i-fundamentalizmu-a-defense-of-protophysics-and-oZcv7A2O4Z
Publisher
de Gruyter
Copyright
Copyright © 2013 by the
ISSN
0137-2025
DOI
10.2478/v10225-012-0043-0
Publisher site
See Article on Publisher Site

Abstract

10.2478/v10225-012-0043-0 U N I V E R S I T A T I S M A R I A E C U R I E - S K L O D O W S K A L U B L I N ­ P O L O N I A VOL. XXXVIII, 1 SECTIO I 2013 ANNALES A Defense of Protophysics and Foundationalism WSTP Kady autor cieszy si, gdy jest czytany, a tym bardziej, gdy wzbudza reakcj. Z zapalem zabralem si wic do lektury artykulu Kazimierza Jodkowskiego na temat koncepcji protofizyki, rozwijanej równie w szeregu moich publikacji1. Okazalo si, e spotkaly mnie srogie cigi. Przyjlbym je z pokor, gdyby nie to, e nie jestem pewien, czy na nie zasluguj. Niektóre z nich bowiem wydaj si opiera na nieporozumieniach, inne za u podstaw maj róne pogldy, w moim przekonaniu do dyskusyjne, przedstawiane jednak jako niekontrowersyjne ustalenia, z którymi kady powinien si zgodzi. Czuj si wobec tego w obowizku wyjani par punktów. W celu ulatwienia konfrontacji moich wyjanie z komentowanym tekstem pozwol sobie poniej naladowa jego struktur. PODSTAWOWE TEZY PROTOFIZYKI Trzeba przyzna, e autor artykulu doloyl wszelkich stara, aby adekwatnie przedstawi glówn koncepcj przedstawion w ksice. Dziki temu w tej

Journal

Annales UMCS. Sectio I (Filozofia, Socjologia)de Gruyter

Published: Jun 1, 2013

There are no references for this article.