Get 20M+ Full-Text Papers For Less Than $1.50/day. Start a 14-Day Trial for You or Your Team.

Learn More →

O niektórych zarzutach względem stanowiska minimalizmu w sporze o indywiduację działań

O niektórych zarzutach względem stanowiska minimalizmu w sporze o indywiduację działań Streszczenie W artykule zaprezentowane zostały założenia i konsekwencje koncepcji minimalizmu internalistycznego Donalda Davidsona w sporze o indywiduację działań na gruncie analitycznej fi lozofi i działania. Przedstawiono również wybrane argumenty przeciwko temu stanowisku wysuwane z pozycji teorii konkurencyjnych (moderacjonizm, maksymalizm). W związku z tym faktem ukazano, w jaki sposób możliwa jest obrona – skądinąd eksplanacyjnie płodnej – minimalistycznej teorii działania, oraz wysłowiono podstawowe trudności, z którymi borykają się teorie opozycyjne. http://www.deepdyve.com/assets/images/DeepDyve-Logo-lg.png Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria de Gruyter

O niektórych zarzutach względem stanowiska minimalizmu w sporze o indywiduację działań

Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria , Volume 21 (1) – Nov 19, 2012

Loading next page...
 
/lp/de-gruyter/o-niekt-rych-zarzutach-wzgl-dem-stanowiska-minimalizmu-w-sporze-o-NHlY0UXRSk
Publisher
de Gruyter
Copyright
Copyright © 2012 by the
ISSN
1230-1493
DOI
10.2478/v10271-012-0012-7
Publisher site
See Article on Publisher Site

Abstract

Streszczenie W artykule zaprezentowane zostały założenia i konsekwencje koncepcji minimalizmu internalistycznego Donalda Davidsona w sporze o indywiduację działań na gruncie analitycznej fi lozofi i działania. Przedstawiono również wybrane argumenty przeciwko temu stanowisku wysuwane z pozycji teorii konkurencyjnych (moderacjonizm, maksymalizm). W związku z tym faktem ukazano, w jaki sposób możliwa jest obrona – skądinąd eksplanacyjnie płodnej – minimalistycznej teorii działania, oraz wysłowiono podstawowe trudności, z którymi borykają się teorie opozycyjne.

Journal

Przegląd Filozoficzny - Nowa Seriade Gruyter

Published: Nov 19, 2012

There are no references for this article.