Get 20M+ Full-Text Papers For Less Than $1.50/day. Start a 14-Day Trial for You or Your Team.

Learn More →

Maternal and Paternal Effect on the Characters of Durian (Durio Zibethinus Murr.) Fruit from Cross-Pollination

Maternal and Paternal Effect on the Characters of Durian (Durio Zibethinus Murr.) Fruit from... StreszczenieBadano wpływ form rodzicielskich na cechy owoców duriana z zapyleń krzyżowych. Odmianami rodzicielskimi użytymi w krzyżowaniach były ‘Matahari’, ‘Kani’, ‘Otong’, ‘Sitokong’, ‘Lai’, ‘Kim’, ‘Sunan’, ‘Bokor’, ‘Hortimart’ i ‘Tangkue’. Badania wykazały, że odsetek zawiązywania owoców wynosił od 0% do 20% w różnych kombinacjach krzyżowań. Wpływ odmiany jako formy matecznej był istotny na takie cechy, jak zawiązywanie owoców, masę owoców, obwód owocu, długość owocu, grubość skórki owocu, grubość miąższu, udział części jadalnej, długość kolców, liczba komór bez miąższu, całkowita masa i liczba nasion w pełni wykształconych oraz procentowy udział nasion niewypełnionych. Odmiana Matahari użyta jako forma mateczna wytwarzała największe owoce z najgrubszym miąższem podskórnym, w najwyższym procencie części jadalnych i wszystkimi komorami wypełnionymi. Formy ojcowskie miały wpływ na zawiązywanie owoców, długość owocu, grubość skórki, liczbę nasion, całkowitą wagę nasion oraz udział nasion niewypełnionych. Odmiana Sitokong użyta jako forma ojcowska miała najniższą całkowitą masę nasion i najmniejszą liczbę nasion oraz najwyższy udział nasion niewypełnionych http://www.deepdyve.com/assets/images/DeepDyve-Logo-lg.png Journal of Horticultural Research de Gruyter

Maternal and Paternal Effect on the Characters of Durian (Durio Zibethinus Murr.) Fruit from Cross-Pollination

Loading next page...
 
/lp/de-gruyter/maternal-and-paternal-effect-on-the-characters-of-durian-durio-fZTNbLv1tc
Publisher
de Gruyter
Copyright
Copyright © by Walter de Gruyter GmbH
eISSN
2300-5009
DOI
10.2478/v10290-012-0012-x
Publisher site
See Article on Publisher Site

Abstract

StreszczenieBadano wpływ form rodzicielskich na cechy owoców duriana z zapyleń krzyżowych. Odmianami rodzicielskimi użytymi w krzyżowaniach były ‘Matahari’, ‘Kani’, ‘Otong’, ‘Sitokong’, ‘Lai’, ‘Kim’, ‘Sunan’, ‘Bokor’, ‘Hortimart’ i ‘Tangkue’. Badania wykazały, że odsetek zawiązywania owoców wynosił od 0% do 20% w różnych kombinacjach krzyżowań. Wpływ odmiany jako formy matecznej był istotny na takie cechy, jak zawiązywanie owoców, masę owoców, obwód owocu, długość owocu, grubość skórki owocu, grubość miąższu, udział części jadalnej, długość kolców, liczba komór bez miąższu, całkowita masa i liczba nasion w pełni wykształconych oraz procentowy udział nasion niewypełnionych. Odmiana Matahari użyta jako forma mateczna wytwarzała największe owoce z najgrubszym miąższem podskórnym, w najwyższym procencie części jadalnych i wszystkimi komorami wypełnionymi. Formy ojcowskie miały wpływ na zawiązywanie owoców, długość owocu, grubość skórki, liczbę nasion, całkowitą wagę nasion oraz udział nasion niewypełnionych. Odmiana Sitokong użyta jako forma ojcowska miała najniższą całkowitą masę nasion i najmniejszą liczbę nasion oraz najwyższy udział nasion niewypełnionych

Journal

Journal of Horticultural Researchde Gruyter

Published: Dec 1, 2012

There are no references for this article.