Get 20M+ Full-Text Papers For Less Than $1.50/day. Start a 14-Day Trial for You or Your Team.

Learn More →

Laboratory Investigations of Stationary Methane Anemometer

Laboratory Investigations of Stationary Methane Anemometer ReferencesANSYS [2015] Fluent User Manual, Ansys Inc.Bogacz R., 2002. Model matematyczny dyfuzji metanu przez osłonę ognioszczelną czujnika pellistorowego. Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Śląska, zeszyt 181. [Mathematical model of the methane diffusion through the flame-proof housing of pellistor sensor].Bogacz R., Krupanek B., 2014. Kilka słów o błędzie dynamicznym czujnika pellistorowego w osłonie ognioszczelnej. Przegląd Elektrotechniczny, R. 90, NR 11. [Several words on the dynamic error of the pellistor sensor in a flame-proof housing.].Bogacz R., Krupanek B., 2016. Korekcja błędów dynamicznych czujnika pellistorowego w osłonie ognioszczelnej realizowana w sposób programowy. Przegląd Elektrotechniczny, R. 92, NR 5. [Correction of the dynamic errors of pellistor sensor in the flame-proof housing implemented in a programmable way.].Janus J., Krawczyk J., Kruczkowski J., 2013. Nowe rozwiązania urządzeń do pomiaru pól prędkości i rozkładów stężenia metanu oraz wyniki badań porównawczych. Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN. [New solutions for the devices intended for the measurements of the velocity fields and methane concentration distributions, and the results of comparative investigations.].Kruczkowski J., 2013a. Rozkłady stężeń metanu w wyrobiskach przyścianowych. Zagrożenia aerologiczne w kopalniach węgla kamiennego - profilaktyka, zwalczanie, modelowanie, monitoring. Główny Instytut Górnictwa. Katowice. [Distributions of the methane concentrations in by-longwall headings. Aerological hazards in hard coal mines - prevention, combating, modelling, monitoring.].Kruczkowski J., 2013b. Wyznaczanie metanowości wentylacyjnej przy pomocy nowej techniki pomiarowej. Materiały 7 Szkoły Aerologii Górniczej. Politechnika Śląska. Wydział Górnictwa i Geologii. Instytut Eksploatacji Złóż. Gli- wice. [Determination of the methane concentration in the ventilation air by means of a new measurement technique. Materials of the 7th Aerology Mining School.].Kruczkowski J., Ostrogórski P., 2013. Urządzenie do pomiaru prędkości przepływu powietrza i stężenia metanu w wyrobisku kopalni. Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN. [Instrument for the measurement of the air flow velocity and methane concentration in a mine heading.]Kruczkowski J., Ostrogórski P., 2015. Metanoanemometr SOM 2303. Nowoczesne metody zwalczania zagrożeń aerologicznych w podziemnych wyrobiskach górniczych. Główny Instytut Górnictwa, Katowice. [SOM 2303 Methane anemometer. Modern methods of combating aerological hazards in underground mining headings.].Skotniczny P., 2014. Stany przejściowe w przepływie mieszaniny powietrzno-metanowej na wylocie ze ściany wywołane nagłym wypływem metanu. Archives of Mining Science, Vol. 59, Iss. 4. [Transient states in the flow of the air-methane mixture at the outlet from longwall triggered off by an abrupt methane outflow.].Wasilewski St., Araszczuk D., Jakubów A., 2015. Wyznaczanie współczynnika korekcji między automatycznym pomiarem prędkości powietrza anemometrem stacjonarnym w systemie gazometrii automatycznej, a uśrednioną prędkością mierzoną anemometrem ręcznym. Nowoczesne metody zwalczania zagrożeń aerologicznych w podziemnych wyrobiskach górniczych. Główny Instytut Górnictwa. Katowice. [Determination of the correction coefficient between the automatic air velocity measurement by means of the stationary anemometer in the system of automatic gasometry and the averaged velocity measured with hand-held anemometer. Modern methods of combating aerological hazards in underground mining headings.]. http://www.deepdyve.com/assets/images/DeepDyve-Logo-lg.png Archives of Mining Sciences de Gruyter

Laboratory Investigations of Stationary Methane Anemometer

Loading next page...
 
/lp/de-gruyter/laboratory-investigations-of-stationary-methane-anemometer-MWrX0Maj2v
Publisher
de Gruyter
Copyright
© Archives of Mining Sciences
ISSN
1689-0469
eISSN
1689-0469
DOI
10.1515/amsc-2017-0061
Publisher site
See Article on Publisher Site

Abstract

ReferencesANSYS [2015] Fluent User Manual, Ansys Inc.Bogacz R., 2002. Model matematyczny dyfuzji metanu przez osłonę ognioszczelną czujnika pellistorowego. Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Śląska, zeszyt 181. [Mathematical model of the methane diffusion through the flame-proof housing of pellistor sensor].Bogacz R., Krupanek B., 2014. Kilka słów o błędzie dynamicznym czujnika pellistorowego w osłonie ognioszczelnej. Przegląd Elektrotechniczny, R. 90, NR 11. [Several words on the dynamic error of the pellistor sensor in a flame-proof housing.].Bogacz R., Krupanek B., 2016. Korekcja błędów dynamicznych czujnika pellistorowego w osłonie ognioszczelnej realizowana w sposób programowy. Przegląd Elektrotechniczny, R. 92, NR 5. [Correction of the dynamic errors of pellistor sensor in the flame-proof housing implemented in a programmable way.].Janus J., Krawczyk J., Kruczkowski J., 2013. Nowe rozwiązania urządzeń do pomiaru pól prędkości i rozkładów stężenia metanu oraz wyniki badań porównawczych. Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN. [New solutions for the devices intended for the measurements of the velocity fields and methane concentration distributions, and the results of comparative investigations.].Kruczkowski J., 2013a. Rozkłady stężeń metanu w wyrobiskach przyścianowych. Zagrożenia aerologiczne w kopalniach węgla kamiennego - profilaktyka, zwalczanie, modelowanie, monitoring. Główny Instytut Górnictwa. Katowice. [Distributions of the methane concentrations in by-longwall headings. Aerological hazards in hard coal mines - prevention, combating, modelling, monitoring.].Kruczkowski J., 2013b. Wyznaczanie metanowości wentylacyjnej przy pomocy nowej techniki pomiarowej. Materiały 7 Szkoły Aerologii Górniczej. Politechnika Śląska. Wydział Górnictwa i Geologii. Instytut Eksploatacji Złóż. Gli- wice. [Determination of the methane concentration in the ventilation air by means of a new measurement technique. Materials of the 7th Aerology Mining School.].Kruczkowski J., Ostrogórski P., 2013. Urządzenie do pomiaru prędkości przepływu powietrza i stężenia metanu w wyrobisku kopalni. Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN. [Instrument for the measurement of the air flow velocity and methane concentration in a mine heading.]Kruczkowski J., Ostrogórski P., 2015. Metanoanemometr SOM 2303. Nowoczesne metody zwalczania zagrożeń aerologicznych w podziemnych wyrobiskach górniczych. Główny Instytut Górnictwa, Katowice. [SOM 2303 Methane anemometer. Modern methods of combating aerological hazards in underground mining headings.].Skotniczny P., 2014. Stany przejściowe w przepływie mieszaniny powietrzno-metanowej na wylocie ze ściany wywołane nagłym wypływem metanu. Archives of Mining Science, Vol. 59, Iss. 4. [Transient states in the flow of the air-methane mixture at the outlet from longwall triggered off by an abrupt methane outflow.].Wasilewski St., Araszczuk D., Jakubów A., 2015. Wyznaczanie współczynnika korekcji między automatycznym pomiarem prędkości powietrza anemometrem stacjonarnym w systemie gazometrii automatycznej, a uśrednioną prędkością mierzoną anemometrem ręcznym. Nowoczesne metody zwalczania zagrożeń aerologicznych w podziemnych wyrobiskach górniczych. Główny Instytut Górnictwa. Katowice. [Determination of the correction coefficient between the automatic air velocity measurement by means of the stationary anemometer in the system of automatic gasometry and the averaged velocity measured with hand-held anemometer. Modern methods of combating aerological hazards in underground mining headings.].

Journal

Archives of Mining Sciencesde Gruyter

Published: Dec 20, 2017

There are no references for this article.