Get 20M+ Full-Text Papers For Less Than $1.50/day. Start a 14-Day Trial for You or Your Team.

Learn More →

Kronika Instytutu Filozofii umcs w roku 2012

Kronika Instytutu Filozofii umcs w roku 2012 10.2478/v10225-012-0044-z U N I V E R S I T A T I S M A R I A E C U R I E - S K L O D O W S K A L U B L I N ­ P O L O N I A VOL. XXXVIII, 1 SECTIO I 2013 ANNALES LESZEK KOPCIUCH Pracownicy Instytutu Filozofii UMCS prowadzili w roku 2012 dzialalno naukow w trzech obszarach: 1) badania i publikacje naukowe, 2) organizacja i udzial w konferencjach naukowych, 3) udzial w komitetach naukowych i redakcjach czasopism naukowych. PUBLIKACjE NAUKOWE Drukiem ukazaly si trzy monografie autorskie (Konrad Talmont Kamiski, In a Mirror, Darkly: How the Supernatural Reflects Rationality; Waldemar Pycka, Myl Sokratesa na tle wczeniejszych koncepcji uprawiania filozofii; Stanislaw jedynak, Filozofia krajów Europy rodkowo-wschodniej) oraz jedna monografia zbiorowa (Honorata jakuszko, Leszek Kopciuch (red.), Czlowiek w kontekstach kulturowych i historycznych). Wanym wydarzeniem ,,wydawniczym" w roku 2012 byla nagroda MNiSW dla Grzegorza Polaka za ksik Reexamining Jhna: Towards a Critical Reconstruction of Early Buddhist Soteriology. Pracownicy IF opublikowali dwa artykuly w czasopismach umieszczonych na licie jCR (Marcin Wolski i Artur Koterski), cztery artykuly umieszczone na licie ERIH (jacek Gurczyski [dwa artykuly], Leszek Kopciuch, Cezary Mordka) http://www.deepdyve.com/assets/images/DeepDyve-Logo-lg.png Annales UMCS. Sectio I (Filozofia, Socjologia) de Gruyter

Kronika Instytutu Filozofii umcs w roku 2012

Loading next page...
 
/lp/de-gruyter/kronika-instytutu-filozofii-umcs-w-roku-2012-QxGb8ALs9T
Publisher
de Gruyter
Copyright
Copyright © 2013 by the
ISSN
0137-2025
DOI
10.2478/v10225-012-0044-z
Publisher site
See Article on Publisher Site

Abstract

10.2478/v10225-012-0044-z U N I V E R S I T A T I S M A R I A E C U R I E - S K L O D O W S K A L U B L I N ­ P O L O N I A VOL. XXXVIII, 1 SECTIO I 2013 ANNALES LESZEK KOPCIUCH Pracownicy Instytutu Filozofii UMCS prowadzili w roku 2012 dzialalno naukow w trzech obszarach: 1) badania i publikacje naukowe, 2) organizacja i udzial w konferencjach naukowych, 3) udzial w komitetach naukowych i redakcjach czasopism naukowych. PUBLIKACjE NAUKOWE Drukiem ukazaly si trzy monografie autorskie (Konrad Talmont Kamiski, In a Mirror, Darkly: How the Supernatural Reflects Rationality; Waldemar Pycka, Myl Sokratesa na tle wczeniejszych koncepcji uprawiania filozofii; Stanislaw jedynak, Filozofia krajów Europy rodkowo-wschodniej) oraz jedna monografia zbiorowa (Honorata jakuszko, Leszek Kopciuch (red.), Czlowiek w kontekstach kulturowych i historycznych). Wanym wydarzeniem ,,wydawniczym" w roku 2012 byla nagroda MNiSW dla Grzegorza Polaka za ksik Reexamining Jhna: Towards a Critical Reconstruction of Early Buddhist Soteriology. Pracownicy IF opublikowali dwa artykuly w czasopismach umieszczonych na licie jCR (Marcin Wolski i Artur Koterski), cztery artykuly umieszczone na licie ERIH (jacek Gurczyski [dwa artykuly], Leszek Kopciuch, Cezary Mordka)

Journal

Annales UMCS. Sectio I (Filozofia, Socjologia)de Gruyter

Published: Jun 1, 2013

There are no references for this article.