Get 20M+ Full-Text Papers For Less Than $1.50/day. Start a 14-Day Trial for You or Your Team.

Learn More →

Influence of seed dressings and laser stimulation on red clover seeds germination

Influence of seed dressings and laser stimulation on red clover seeds germination Wpływ zapraw nasiennych i stymulacji laserowej na kiełkowanie nasion koniczyny czerwonej W latach 2005-2006 przeprowadzono eksperyment laboratoryjny, w którym oceniano wartość siewną nasion koniczyny czerwonej - łąkowej, odmiany Dajana. Doświadczenie założono w czterech powtórzeniach, metodą kompletnej randomizacji. W badaniach uwzględniono dwa czynniki: 1. naświetlanie nasion przed kiełkowaniem rozbieżną wiązką światła lasera He-Ne, o gęstości powierzchniowej mocy 0, 4 i 8 mW·cm -2 (R0, R4, R8), które stosowano 1-, 2- i 4-krotnie; 2. zaprawy nasienne: 0 (kontrola), Funaben T, Sarfun T 450 FS, Super Homai 70 DS. W materiale siewnym koniczyny czerwonej określono energię kiełkowania, procent nasion normalnie i nienormalnie kiełkujących, twardych, porażonych chorobami grzybowymi oraz ich zdolność kiełkowania. Stwierdzono, że badane zaprawy nasienne istotnie zwiększały zdolność kiełkowania koniczyny czerwonej, a także procentowy udział nasion normalnie kiełkujących. Zmniejszały natomiast istotnie energię kiełkowania, procent nasion porażonych chorobami grzybowymi oraz nienormalnie kiełkujących i twardych. Laserowa stymulacja nasion koniczyny, szczególnie w większej dawce promieniowania, istotnie zwiększała energię kiełkowania i udział nasion normalnie kiełkujących, a zmniejszała procent nasion twardych. http://www.deepdyve.com/assets/images/DeepDyve-Logo-lg.png Annales UMCS, Agricultura de Gruyter

Influence of seed dressings and laser stimulation on red clover seeds germination

Annales UMCS, Agricultura , Volume 65 (3) – Jan 1, 2010

Loading next page...
 
/lp/de-gruyter/influence-of-seed-dressings-and-laser-stimulation-on-red-clover-seeds-o50wsMGabG
Publisher
de Gruyter
Copyright
Copyright © 2010 by the
ISSN
0365-1118
DOI
10.2478/v10081-010-0025-x
Publisher site
See Article on Publisher Site

Abstract

Wpływ zapraw nasiennych i stymulacji laserowej na kiełkowanie nasion koniczyny czerwonej W latach 2005-2006 przeprowadzono eksperyment laboratoryjny, w którym oceniano wartość siewną nasion koniczyny czerwonej - łąkowej, odmiany Dajana. Doświadczenie założono w czterech powtórzeniach, metodą kompletnej randomizacji. W badaniach uwzględniono dwa czynniki: 1. naświetlanie nasion przed kiełkowaniem rozbieżną wiązką światła lasera He-Ne, o gęstości powierzchniowej mocy 0, 4 i 8 mW·cm -2 (R0, R4, R8), które stosowano 1-, 2- i 4-krotnie; 2. zaprawy nasienne: 0 (kontrola), Funaben T, Sarfun T 450 FS, Super Homai 70 DS. W materiale siewnym koniczyny czerwonej określono energię kiełkowania, procent nasion normalnie i nienormalnie kiełkujących, twardych, porażonych chorobami grzybowymi oraz ich zdolność kiełkowania. Stwierdzono, że badane zaprawy nasienne istotnie zwiększały zdolność kiełkowania koniczyny czerwonej, a także procentowy udział nasion normalnie kiełkujących. Zmniejszały natomiast istotnie energię kiełkowania, procent nasion porażonych chorobami grzybowymi oraz nienormalnie kiełkujących i twardych. Laserowa stymulacja nasion koniczyny, szczególnie w większej dawce promieniowania, istotnie zwiększała energię kiełkowania i udział nasion normalnie kiełkujących, a zmniejszała procent nasion twardych.

Journal

Annales UMCS, Agriculturade Gruyter

Published: Jan 1, 2010

References