Get 20M+ Full-Text Papers For Less Than $1.50/day. Start a 14-Day Trial for You or Your Team.

Learn More →

Influence of foliage application of preparation Insol 7 and Asahi SL on sanitary conditions of tubers of some potato cultivars

Influence of foliage application of preparation Insol 7 and Asahi SL on sanitary conditions of... Wpływ stosowania nawozu dolistnego Insol 7 i bioregulatora Asahi SL na zdrowotność bulw kilku odmian ziemniaka Badania oparto na wynikach badań polowych przeprowadzonych w latach 2001-2003 w warunkach glebowo-klimatycznych środkowowschodniej Polski. Doświadczenie założono metodą losowanych podbloków, w układzie zależnym. Czynnikami były odmiany (Bila, Glada, Danusia, Ania) oraz biostymulatory wzrostu (Insol 7, Insol 7 + Asahi SL, Asahi SL, obiekt kontrolny). Przyrodnicze oraz gospodarcze aspekty dolistnego stosowania stymulatorów wzrostu roślin w uprawie nowych odmian ziemniaka przemawiają za oddzielnym wnoszeniem stymulatora Asahi SL i preparatu Insol 7. Najwyższy efekt zdrowotny, w obiektach z łącznym stosowaniem preparatów Asahi SL i Insol 7, uzyskała średnio wczesna Glada, w obiektach z preparatem Insol - wczesna Bila i średnio późna Danusia. http://www.deepdyve.com/assets/images/DeepDyve-Logo-lg.png Annales UMCS, Agricultura de Gruyter

Influence of foliage application of preparation Insol 7 and Asahi SL on sanitary conditions of tubers of some potato cultivars

Loading next page...
 
/lp/de-gruyter/influence-of-foliage-application-of-preparation-insol-7-and-asahi-sl-aJC6CERKyW
Publisher
de Gruyter
Copyright
Copyright © 2009 by the
ISSN
0365-1118
DOI
10.2478/v10081-009-0015-z
Publisher site
See Article on Publisher Site

Abstract

Wpływ stosowania nawozu dolistnego Insol 7 i bioregulatora Asahi SL na zdrowotność bulw kilku odmian ziemniaka Badania oparto na wynikach badań polowych przeprowadzonych w latach 2001-2003 w warunkach glebowo-klimatycznych środkowowschodniej Polski. Doświadczenie założono metodą losowanych podbloków, w układzie zależnym. Czynnikami były odmiany (Bila, Glada, Danusia, Ania) oraz biostymulatory wzrostu (Insol 7, Insol 7 + Asahi SL, Asahi SL, obiekt kontrolny). Przyrodnicze oraz gospodarcze aspekty dolistnego stosowania stymulatorów wzrostu roślin w uprawie nowych odmian ziemniaka przemawiają za oddzielnym wnoszeniem stymulatora Asahi SL i preparatu Insol 7. Najwyższy efekt zdrowotny, w obiektach z łącznym stosowaniem preparatów Asahi SL i Insol 7, uzyskała średnio wczesna Glada, w obiektach z preparatem Insol - wczesna Bila i średnio późna Danusia.

Journal

Annales UMCS, Agriculturade Gruyter

Published: Jan 1, 2009

References