Get 20M+ Full-Text Papers For Less Than $1.50/day. Start a 14-Day Trial for You or Your Team.

Learn More →

Foliar top dressing efficiency of winter wheat and rape of chosen fertilizers in optimal fertilization and soil moisture conditions

Foliar top dressing efficiency of winter wheat and rape of chosen fertilizers in optimal... Efektywność dolistnego dokarmiania pszenicy i rzepaku ozimego wybranymi nawozami w warunkach optymalnego nawożenia i wilgotności gleby Badania nad efektywnością dolistnego dokarmiania pszenicy i rzepaku ozimego wybranymi nawozami w warunkach optymalnego uwilgotnienia gleby i nawożenia podstawowego prowadzono w cyklu dwuletnich doświadczeń wazonowych. Uzyskane wyniki świadczą o korzystnym wpływie badanych nawozów, na plon nasion pszenicy i rzepaku. Zawsze, niezależnie od kombinacji zastosowanych nawozów, plon nasion i biomasy roślin dokarmianych zwiększał się w stosunku do roślin z obiektów kontrolnych, niedokarmianych dolistnie. Efektywność plonotwórcza dokarmiania zależała od gatunku rośliny oraz składu i zestawu stosowanych nawozów. Największy przyrost plonu nasion obydwu gatunków roślin uzyskano w obiektach, gdzie dokarmianie dolistne prowadzono najszerszym asortymentem nawozów dolistnych, zarówno w okresie jesiennym (jednorazowo), jak i wiosennym (3-krotnie). http://www.deepdyve.com/assets/images/DeepDyve-Logo-lg.png Annales UMCS, Agricultura de Gruyter

Foliar top dressing efficiency of winter wheat and rape of chosen fertilizers in optimal fertilization and soil moisture conditions

Annales UMCS, Agricultura , Volume 64 (2) – Jan 1, 2009

Loading next page...
 
/lp/de-gruyter/foliar-top-dressing-efficiency-of-winter-wheat-and-rape-of-chosen-0eX1Co40TB
Publisher
de Gruyter
Copyright
Copyright © 2009 by the
ISSN
0365-1118
DOI
10.2478/v10081-009-0014-0
Publisher site
See Article on Publisher Site

Abstract

Efektywność dolistnego dokarmiania pszenicy i rzepaku ozimego wybranymi nawozami w warunkach optymalnego nawożenia i wilgotności gleby Badania nad efektywnością dolistnego dokarmiania pszenicy i rzepaku ozimego wybranymi nawozami w warunkach optymalnego uwilgotnienia gleby i nawożenia podstawowego prowadzono w cyklu dwuletnich doświadczeń wazonowych. Uzyskane wyniki świadczą o korzystnym wpływie badanych nawozów, na plon nasion pszenicy i rzepaku. Zawsze, niezależnie od kombinacji zastosowanych nawozów, plon nasion i biomasy roślin dokarmianych zwiększał się w stosunku do roślin z obiektów kontrolnych, niedokarmianych dolistnie. Efektywność plonotwórcza dokarmiania zależała od gatunku rośliny oraz składu i zestawu stosowanych nawozów. Największy przyrost plonu nasion obydwu gatunków roślin uzyskano w obiektach, gdzie dokarmianie dolistne prowadzono najszerszym asortymentem nawozów dolistnych, zarówno w okresie jesiennym (jednorazowo), jak i wiosennym (3-krotnie).

Journal

Annales UMCS, Agriculturade Gruyter

Published: Jan 1, 2009

There are no references for this article.