Get 20M+ Full-Text Papers For Less Than $1.50/day. Start a 14-Day Trial for You or Your Team.

Learn More →

Expansive and treatend segetal flora species in middle-eastern Poland

Expansive and treatend segetal flora species in middle-eastern Poland Ekspansywne i zagrożone gatunki flory segetalnej w środkowo-wschodniej Polsce Materiał badawczy stanowiło 1450 zdjęć fitosocjologicznych, wykonanych metodą Braun-Blanqueta w latach 1967-2007. Za przejaw ekspansji gatunku w danym okresie przyjęto wzrost zagęszczenia jego stanowisk (wzrost stałości fitosocjologicznej) i/lub zwiększony udział ilościowy. Do zagrożonych wyginięciem zaliczono gatunki występujące rzadko, których stanowiska i zasobność w ostatnim okresie uległy wyraźnemu uszczupleniu. W grupie gatunków ekspansywnych znajduje się 12 taksonów. Są to na przykład: Agrostis stolonifera subsp. stolonifera, Amaranthus retroflexus, Apera spica-venti, Avena fatua, Chenopodium album, Elymus repens, Echinochloa crus-galli . Do ekspansywnych lokalnie zaliczono Anthoxanthum aristatum, Bromus secalinus i Ambrosia artemisiifolia , a do migrujących z innych siedlisk - Descurainia sophia, Artemisia vulgaris i Lactuca serriola . Zjawisko recesji przebiega najsilniej w zbiorowiskach calcyfilnych. Wśród wymienionych gatunków przeważały taksony krótkotrwałe, w większości obcego pochodzenia. http://www.deepdyve.com/assets/images/DeepDyve-Logo-lg.png Annales UMCS, Agricultura de Gruyter

Expansive and treatend segetal flora species in middle-eastern Poland

Loading next page...
 
/lp/de-gruyter/expansive-and-treatend-segetal-flora-species-in-middle-eastern-poland-6yyZa3ZovW
Publisher
de Gruyter
Copyright
Copyright © 2010 by the
ISSN
0365-1118
DOI
10.2478/v10081-010-0004-2
Publisher site
See Article on Publisher Site

Abstract

Ekspansywne i zagrożone gatunki flory segetalnej w środkowo-wschodniej Polsce Materiał badawczy stanowiło 1450 zdjęć fitosocjologicznych, wykonanych metodą Braun-Blanqueta w latach 1967-2007. Za przejaw ekspansji gatunku w danym okresie przyjęto wzrost zagęszczenia jego stanowisk (wzrost stałości fitosocjologicznej) i/lub zwiększony udział ilościowy. Do zagrożonych wyginięciem zaliczono gatunki występujące rzadko, których stanowiska i zasobność w ostatnim okresie uległy wyraźnemu uszczupleniu. W grupie gatunków ekspansywnych znajduje się 12 taksonów. Są to na przykład: Agrostis stolonifera subsp. stolonifera, Amaranthus retroflexus, Apera spica-venti, Avena fatua, Chenopodium album, Elymus repens, Echinochloa crus-galli . Do ekspansywnych lokalnie zaliczono Anthoxanthum aristatum, Bromus secalinus i Ambrosia artemisiifolia , a do migrujących z innych siedlisk - Descurainia sophia, Artemisia vulgaris i Lactuca serriola . Zjawisko recesji przebiega najsilniej w zbiorowiskach calcyfilnych. Wśród wymienionych gatunków przeważały taksony krótkotrwałe, w większości obcego pochodzenia.

Journal

Annales UMCS, Agriculturade Gruyter

Published: Jan 1, 2010

There are no references for this article.