Get 20M+ Full-Text Papers For Less Than $1.50/day. Start a 14-Day Trial for You or Your Team.

Learn More →

Evaluation of the quality of cones in three hop cultivars in relation to their position on the plant

Evaluation of the quality of cones in three hop cultivars in relation to their position on the plant Ocena jakościowa szyszek trzech odmian chmielu w zależności od ich rozmieszczenia na roślinie Celem badań prowadzonych w latach 2004-2006 na plantacji produkcyjnej chmielu obsadzonej trzema odmianami (Izabella, Lomik i Marynka) była ocena jakościowa szyszek w zależności od ich rozmieszczenia na roślinie. Szyszki z poszczególnych odmian zebrano ręcznie, w okresie ich technicznej dojrzałości, oddzielnie z trzech poziomów rośliny: dolnego (do wysokości 4 m), środkowego (4-5,5 m) i górnego (powyżej 5,5 m). Wyniki wskazują, że największy udział w ogólnej masie stanowiły szyszki zebrane ze środkowej części rośliny chmielu, a następnie górnej (Izabella i Lomik) lub dolnej (Marynka). Najwyższy plon szyszek uzyskano z plantacji obsadzonej odmianą Lomik, zaś istotnie mniejszy - odmianami Izabella i Marynka. Największą zawartość alfa-kwasów wykazywały szyszki zebrane ze środkowego (Izabella i Marynka) i górnego (Lomik) poziomu rośliny, zaś najmniejszą - z dolnego. Najmniejszą zawartością alfa-kwasów charakteryzowały się szyszki odmiany Lomik, zaś największą - Marynki. Zawartość alfa-kwasów przesądziła o plonie tego składnika z jednostki powierzchni. Najniższy uzyskano z plantacji obsadzonej odmianą Lomik, zaś istotnie wyższy - Izabellą i Marynką. http://www.deepdyve.com/assets/images/DeepDyve-Logo-lg.png Annales UMCS, Agricultura de Gruyter

Evaluation of the quality of cones in three hop cultivars in relation to their position on the plant

Loading next page...
 
/lp/de-gruyter/evaluation-of-the-quality-of-cones-in-three-hop-cultivars-in-relation-OGshhnshVg
Publisher
de Gruyter
Copyright
Copyright © 2011 by the
ISSN
0365-1118
DOI
10.2478/v10081-011-0001-0
Publisher site
See Article on Publisher Site

Abstract

Ocena jakościowa szyszek trzech odmian chmielu w zależności od ich rozmieszczenia na roślinie Celem badań prowadzonych w latach 2004-2006 na plantacji produkcyjnej chmielu obsadzonej trzema odmianami (Izabella, Lomik i Marynka) była ocena jakościowa szyszek w zależności od ich rozmieszczenia na roślinie. Szyszki z poszczególnych odmian zebrano ręcznie, w okresie ich technicznej dojrzałości, oddzielnie z trzech poziomów rośliny: dolnego (do wysokości 4 m), środkowego (4-5,5 m) i górnego (powyżej 5,5 m). Wyniki wskazują, że największy udział w ogólnej masie stanowiły szyszki zebrane ze środkowej części rośliny chmielu, a następnie górnej (Izabella i Lomik) lub dolnej (Marynka). Najwyższy plon szyszek uzyskano z plantacji obsadzonej odmianą Lomik, zaś istotnie mniejszy - odmianami Izabella i Marynka. Największą zawartość alfa-kwasów wykazywały szyszki zebrane ze środkowego (Izabella i Marynka) i górnego (Lomik) poziomu rośliny, zaś najmniejszą - z dolnego. Najmniejszą zawartością alfa-kwasów charakteryzowały się szyszki odmiany Lomik, zaś największą - Marynki. Zawartość alfa-kwasów przesądziła o plonie tego składnika z jednostki powierzchni. Najniższy uzyskano z plantacji obsadzonej odmianą Lomik, zaś istotnie wyższy - Izabellą i Marynką.

Journal

Annales UMCS, Agriculturade Gruyter

Published: Jan 1, 2011

References