Get 20M+ Full-Text Papers For Less Than $1.50/day. Start a 14-Day Trial for You or Your Team.

Learn More →

Etyka troski Carol Gilligan a zarzut esencjalizmu

Etyka troski Carol Gilligan a zarzut esencjalizmu Streszczenie Carol Gilligan zaproponowała w oparciu o badania z zakresu psychologii moralności dwie orientacje moralne: 1) orientację na sprawiedliwość, preferowaną przez mężczyzn; 2) orientację na troskę, preferowaną przez kobiety. W pracy In a Different Voice stawia tezę o odmienności kobiet i mężczyzn w zakresie motywacji moralnych i wartości. Kobiety preferują, zdaniem Gilligan, troskę o siebie i innych, mężczyźni bardziej skupiają się na przestrzeganiu praw i zasad moralnych. To zróżnicowanie ze względu na płeć w perspektywie rozwoju moralnego jednostki jest widoczne w odmiennych skalach: sześciostopniowej Lawrence’a Kohlberga oraz trójstopniowej Carol Gilligan. Artykuł rozważa, czy tezy Gilligan można zaliczyć do esencjalistycznych, czyli takich, które uznają, że istota kobiecości ma pewien niezmienny kształt. Gilligan, twierdząc, że kobiety „preferują” model opiekuńczości, stawia tezy o wszystkich kobietach. Z drugiej strony, podstawą badawczą dla Gilligan są ustalenia psychoanalityczki Nancy Chodorow, która odwołuje się do „uniwersalnych faktów” kształtujących jednostkę. Rozważone argumenty wskazują na to, że prekursorkę etyki troski należy uznać za esencjalistkę. Argumentacje Gilligan dotyczą głównie rozwoju moralnego, dlatego jej stanowisko dotyczy esencjalizmu psychologicznego, odwołującego się do mechanizmów psychicznych oraz procesów kształtujących tożsamość jednostki. http://www.deepdyve.com/assets/images/DeepDyve-Logo-lg.png Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria de Gruyter

Etyka troski Carol Gilligan a zarzut esencjalizmu

Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria , Volume 21 (1) – Nov 19, 2012

Loading next page...
 
/lp/de-gruyter/etyka-troski-carol-gilligan-a-zarzut-esencjalizmu-0gQbvvXlAI
Publisher
de Gruyter
Copyright
Copyright © 2012 by the
ISSN
1230-1493
DOI
10.2478/v10271-012-0016-3
Publisher site
See Article on Publisher Site

Abstract

Streszczenie Carol Gilligan zaproponowała w oparciu o badania z zakresu psychologii moralności dwie orientacje moralne: 1) orientację na sprawiedliwość, preferowaną przez mężczyzn; 2) orientację na troskę, preferowaną przez kobiety. W pracy In a Different Voice stawia tezę o odmienności kobiet i mężczyzn w zakresie motywacji moralnych i wartości. Kobiety preferują, zdaniem Gilligan, troskę o siebie i innych, mężczyźni bardziej skupiają się na przestrzeganiu praw i zasad moralnych. To zróżnicowanie ze względu na płeć w perspektywie rozwoju moralnego jednostki jest widoczne w odmiennych skalach: sześciostopniowej Lawrence’a Kohlberga oraz trójstopniowej Carol Gilligan. Artykuł rozważa, czy tezy Gilligan można zaliczyć do esencjalistycznych, czyli takich, które uznają, że istota kobiecości ma pewien niezmienny kształt. Gilligan, twierdząc, że kobiety „preferują” model opiekuńczości, stawia tezy o wszystkich kobietach. Z drugiej strony, podstawą badawczą dla Gilligan są ustalenia psychoanalityczki Nancy Chodorow, która odwołuje się do „uniwersalnych faktów” kształtujących jednostkę. Rozważone argumenty wskazują na to, że prekursorkę etyki troski należy uznać za esencjalistkę. Argumentacje Gilligan dotyczą głównie rozwoju moralnego, dlatego jej stanowisko dotyczy esencjalizmu psychologicznego, odwołującego się do mechanizmów psychicznych oraz procesów kształtujących tożsamość jednostki.

Journal

Przegląd Filozoficzny - Nowa Seriade Gruyter

Published: Nov 19, 2012

There are no references for this article.