Get 20M+ Full-Text Papers For Less Than $1.50/day. Start a 14-Day Trial for You or Your Team.

Learn More →

Effect of fertilisation dose, plant protection input and sowing rate of winter wheat on weed infestation in short-time monoculture

Effect of fertilisation dose, plant protection input and sowing rate of winter wheat on weed... Wpływ poziomu nawożenia, ochrony roślin i gęstości siewu na zachwaszczenie pszenicy ozimej uprawianej w krótkotrwałej monokulturze W doświadczeniu polowym, przeprowadzonym w latach 2003-2007 w Mochełku koło Bydgoszczy, na glebie kompleksu żytniego dobrego, oceniano wpływ nawożenia (147 kg NPK·ha -1 , 221 NPK·ha -1 ), ochrony roślin (bez ochrony roślin, herbicyd, herbicyd + fungicyd) i gęstości siewu (400 ziaren·m -2 , 600 ziaren·m -2 ) na zachwaszczenie pszenicy ozimej odmiany Tonacja uprawianej w krótkotrwałej monokulturze. W badaniach wykazano znaczny wzrost liczby i masy chwastów w pszenicy uprawianej po sobie bez stosowania herbicydów. Zastosowanie herbicydu Huzar 05 WG (jodosulfuron metylosodowy + mefenpyr dietylu) ograniczało zachwaszczenie. Zwiększenie gęstości siewu pszenicy z 400 do 600 ziaren·m -2 spowodowało niewielkie zmniejszenie liczby i masy chwastów. W doświadczeniu nie stwierdzono istotnych zmian zachwaszczenia w zależności od poziomu nawożenia mineralnego. http://www.deepdyve.com/assets/images/DeepDyve-Logo-lg.png Annales UMCS, Agricultura de Gruyter

Effect of fertilisation dose, plant protection input and sowing rate of winter wheat on weed infestation in short-time monoculture

Annales UMCS, Agricultura , Volume 65 (2) – Jan 1, 2010

Loading next page...
 
/lp/de-gruyter/effect-of-fertilisation-dose-plant-protection-input-and-sowing-rate-of-gFb0FFiouR
Publisher
de Gruyter
Copyright
Copyright © 2010 by the
ISSN
0365-1118
DOI
10.2478/v10081-010-0018-9
Publisher site
See Article on Publisher Site

Abstract

Wpływ poziomu nawożenia, ochrony roślin i gęstości siewu na zachwaszczenie pszenicy ozimej uprawianej w krótkotrwałej monokulturze W doświadczeniu polowym, przeprowadzonym w latach 2003-2007 w Mochełku koło Bydgoszczy, na glebie kompleksu żytniego dobrego, oceniano wpływ nawożenia (147 kg NPK·ha -1 , 221 NPK·ha -1 ), ochrony roślin (bez ochrony roślin, herbicyd, herbicyd + fungicyd) i gęstości siewu (400 ziaren·m -2 , 600 ziaren·m -2 ) na zachwaszczenie pszenicy ozimej odmiany Tonacja uprawianej w krótkotrwałej monokulturze. W badaniach wykazano znaczny wzrost liczby i masy chwastów w pszenicy uprawianej po sobie bez stosowania herbicydów. Zastosowanie herbicydu Huzar 05 WG (jodosulfuron metylosodowy + mefenpyr dietylu) ograniczało zachwaszczenie. Zwiększenie gęstości siewu pszenicy z 400 do 600 ziaren·m -2 spowodowało niewielkie zmniejszenie liczby i masy chwastów. W doświadczeniu nie stwierdzono istotnych zmian zachwaszczenia w zależności od poziomu nawożenia mineralnego.

Journal

Annales UMCS, Agriculturade Gruyter

Published: Jan 1, 2010

References