Get 20M+ Full-Text Papers For Less Than $1.50/day. Start a 14-Day Trial for You or Your Team.

Learn More →

Distribution of moisture in a mixture of organic materials

Distribution of moisture in a mixture of organic materials Rozkład wilgotności w mieszaninie materiałów organicznych Wilgotność jest parametrem nierozerwalnie związanym z obróbką materiałów pochodzenia roślinnego. Dotyczy to zarówno zbioru, transportu, jak i przetwarzania materiałów organicznych. Dlatego ten czynnik jest ciągle kontrolowany w procesie technologicznym. Dotychczas nie było możliwości szybkiego pomiaru wilgotności niewielkich obiektów roślinnych, takich jak pojedyncze ziarna. Ostatnio w Zakładzie Elektrotechniki i Systemów Pomiarowych Katedry Podstaw Techniki w Akademii Rolniczej w Lublinie został opracowany miernik mikrofalowy dedykowany do tych celów. W artykule zostały zaprezentowane badania zmian rozkładu wilgot-ności mieszaniny 2 próbek soi o różnej wilgotności wraz z upływem czasu ich leżakowania. Zaobserwowano, że nawet po tygodniu leżakowania obserwowano próbki o dużych odchyleniach wilgotności od wartości średniej mierzonej typowym miernikiem. http://www.deepdyve.com/assets/images/DeepDyve-Logo-lg.png Annales UMCS, Agricultura de Gruyter

Distribution of moisture in a mixture of organic materials

Annales UMCS, Agricultura , Volume 63 (2) – Jan 1, 2008

Loading next page...
 
/lp/de-gruyter/distribution-of-moisture-in-a-mixture-of-organic-materials-SAlK50EHzT
Publisher
de Gruyter
Copyright
Copyright © 2008 by the
ISSN
0365-1118
DOI
10.2478/v10081-008-0016-3
Publisher site
See Article on Publisher Site

Abstract

Rozkład wilgotności w mieszaninie materiałów organicznych Wilgotność jest parametrem nierozerwalnie związanym z obróbką materiałów pochodzenia roślinnego. Dotyczy to zarówno zbioru, transportu, jak i przetwarzania materiałów organicznych. Dlatego ten czynnik jest ciągle kontrolowany w procesie technologicznym. Dotychczas nie było możliwości szybkiego pomiaru wilgotności niewielkich obiektów roślinnych, takich jak pojedyncze ziarna. Ostatnio w Zakładzie Elektrotechniki i Systemów Pomiarowych Katedry Podstaw Techniki w Akademii Rolniczej w Lublinie został opracowany miernik mikrofalowy dedykowany do tych celów. W artykule zostały zaprezentowane badania zmian rozkładu wilgot-ności mieszaniny 2 próbek soi o różnej wilgotności wraz z upływem czasu ich leżakowania. Zaobserwowano, że nawet po tygodniu leżakowania obserwowano próbki o dużych odchyleniach wilgotności od wartości średniej mierzonej typowym miernikiem.

Journal

Annales UMCS, Agriculturade Gruyter

Published: Jan 1, 2008

There are no references for this article.