Get 20M+ Full-Text Papers For Less Than $1.50/day. Start a 14-Day Trial for You or Your Team.

Learn More →

Determination of optimum timing for chemical control of cutworms Agrotis spp. ( Lepidoptera, Noctuidae) using light traps and pheromone traps

Determination of optimum timing for chemical control of cutworms Agrotis spp. ( Lepidoptera,... Określenie optymalnego terminu chemicznego zwalczania rolnic Agrotis spp. ( Lepidoptera, Noctuidae) przy użyciu pułapek świetlnych i feromonowych Badania nad rolnicami zasiedlającymi plantacje buraka cukrowego prowadzono w latach 2005-2006 w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnictwa Polowego Instytutu Ochrony Roślin w Winnej Górze i byłej Stacji Hodowli Buraka Cukrowego w Więcławicach. Materiałem badawczym w doświadczeniu były dwa gatunki należące do podrodziny rolnic, rolnica zbożówka ( Agrotis segetum Den. et Schiff.) i rolnica czopówka ( A. exclamationis L.). Odławiane za pomocą pułapki świetlnej i pułapki feromonowej w okresie lotów motyli, tj. od maja do października. Dynamikę lotów odłowionych gatunków motyli wyznaczono na tle temperatury i wilgotności względnej powietrza, rejestrowanych za pomocą polowych stacji meteorologicznych zainstalowanych w pobliżu pułapek. Badania wykazały że maksimum lotów rolnicy zbożówki przypadało w trzeciej dekadzie czerwca i od początku do połowy sierpnia, a rolnicy czopówki od początku czerwca do początku lipca. Wyznaczony najbardziej optymalny termin chemicznego zwalczania przypadł na pierwszą dekadę lipca, tj. 4 lipca dla Winnej Góry i 6 lipca dla Więcławic. W wyniku badań prowadzonych w tym projekcie zostanie udoskonalona metoda prognozowania krótkoterminowego zwalczania rolnic poprzez poznanie zależności pomiędzy zjawiskami fenologicznymi, bionomią szkodnika, czynnikami meteorologicznymi a wskazanymi metodami badawczymi przy użyciu dwóch pułapek. http://www.deepdyve.com/assets/images/DeepDyve-Logo-lg.png Annales UMCS, Agricultura de Gruyter

Determination of optimum timing for chemical control of cutworms Agrotis spp. ( Lepidoptera, Noctuidae) using light traps and pheromone traps

Annales UMCS, Agricultura , Volume 63 (2) – Jan 1, 2008

Loading next page...
 
/lp/de-gruyter/determination-of-optimum-timing-for-chemical-control-of-cutworms-UNcGhu6boW
Publisher
de Gruyter
Copyright
Copyright © 2008 by the
ISSN
0365-1118
DOI
10.2478/v10081-008-0021-6
Publisher site
See Article on Publisher Site

Abstract

Określenie optymalnego terminu chemicznego zwalczania rolnic Agrotis spp. ( Lepidoptera, Noctuidae) przy użyciu pułapek świetlnych i feromonowych Badania nad rolnicami zasiedlającymi plantacje buraka cukrowego prowadzono w latach 2005-2006 w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnictwa Polowego Instytutu Ochrony Roślin w Winnej Górze i byłej Stacji Hodowli Buraka Cukrowego w Więcławicach. Materiałem badawczym w doświadczeniu były dwa gatunki należące do podrodziny rolnic, rolnica zbożówka ( Agrotis segetum Den. et Schiff.) i rolnica czopówka ( A. exclamationis L.). Odławiane za pomocą pułapki świetlnej i pułapki feromonowej w okresie lotów motyli, tj. od maja do października. Dynamikę lotów odłowionych gatunków motyli wyznaczono na tle temperatury i wilgotności względnej powietrza, rejestrowanych za pomocą polowych stacji meteorologicznych zainstalowanych w pobliżu pułapek. Badania wykazały że maksimum lotów rolnicy zbożówki przypadało w trzeciej dekadzie czerwca i od początku do połowy sierpnia, a rolnicy czopówki od początku czerwca do początku lipca. Wyznaczony najbardziej optymalny termin chemicznego zwalczania przypadł na pierwszą dekadę lipca, tj. 4 lipca dla Winnej Góry i 6 lipca dla Więcławic. W wyniku badań prowadzonych w tym projekcie zostanie udoskonalona metoda prognozowania krótkoterminowego zwalczania rolnic poprzez poznanie zależności pomiędzy zjawiskami fenologicznymi, bionomią szkodnika, czynnikami meteorologicznymi a wskazanymi metodami badawczymi przy użyciu dwóch pułapek.

Journal

Annales UMCS, Agriculturade Gruyter

Published: Jan 1, 2008

There are no references for this article.