Get 20M+ Full-Text Papers For Less Than $1.50/day. Start a 14-Day Trial for You or Your Team.

Learn More →

Conservation tillage and catch crops as factors creating the grain yield of spring wheat cv. Zebra cultivated in monoculture

Conservation tillage and catch crops as factors creating the grain yield of spring wheat cv.... Konserwująca uprawa roli oraz międzyplony jako czynniki kształtujące plon ziarna pszenicy jarej odmiany Zebra uprawianej w monokulturze Schemat doświadczenia założonego na glebie rędzinowej metodą split-plot w czterech powtórzeniach uwzględniał uprawę płużną (A), uprawę konserwującą prowadzoną dwoma sposobami: z jesiennym talerzowaniem międzyplonów (B) oraz z wiosennym ich talerzowaniem (C). Jednocześnie zastosowano cztery sposoby regeneracji stanowiska w monokulturze pszenicy jarej w postaci wsiewek międzyplonowych koniczyny czerwonej (b) i życicy westerwoldzkiej (e) oraz międzyplonów ścierniskowych facelii błękitnej (c) i gorczycy białej (d). Obiekt kontrolny stanowiły poletka bez międzyplonów (a). Plon ziarna pszenicy jarej uzyskany w obiektach uprawy płużnej był istotnie większy niż w obydwu wariantach uprawy konserwującej. W obiektach z międzyplonami ścierniskowymi stwierdzono istotnie większy plon ziarna niż na poletkach z życicą westerwoldzką, gdzie plon był najmniejszy. Stwierdzono również tendencję tworzenia większego plonu ziarna w obiektach z koniczyną czerwoną, gorczycą białą i facelią błękitną w porównaniu z obiektem kontrolnym bez międzyplonów. http://www.deepdyve.com/assets/images/DeepDyve-Logo-lg.png Annales UMCS, Agricultura de Gruyter

Conservation tillage and catch crops as factors creating the grain yield of spring wheat cv. Zebra cultivated in monoculture

Annales UMCS, Agricultura , Volume 66 (1) – Jan 1, 2011

Loading next page...
 
/lp/de-gruyter/conservation-tillage-and-catch-crops-as-factors-creating-the-grain-Vw3mVSFHja
Publisher
de Gruyter
Copyright
Copyright © 2011 by the
ISSN
0365-1118
DOI
10.2478/v10081-011-0002-z
Publisher site
See Article on Publisher Site

Abstract

Konserwująca uprawa roli oraz międzyplony jako czynniki kształtujące plon ziarna pszenicy jarej odmiany Zebra uprawianej w monokulturze Schemat doświadczenia założonego na glebie rędzinowej metodą split-plot w czterech powtórzeniach uwzględniał uprawę płużną (A), uprawę konserwującą prowadzoną dwoma sposobami: z jesiennym talerzowaniem międzyplonów (B) oraz z wiosennym ich talerzowaniem (C). Jednocześnie zastosowano cztery sposoby regeneracji stanowiska w monokulturze pszenicy jarej w postaci wsiewek międzyplonowych koniczyny czerwonej (b) i życicy westerwoldzkiej (e) oraz międzyplonów ścierniskowych facelii błękitnej (c) i gorczycy białej (d). Obiekt kontrolny stanowiły poletka bez międzyplonów (a). Plon ziarna pszenicy jarej uzyskany w obiektach uprawy płużnej był istotnie większy niż w obydwu wariantach uprawy konserwującej. W obiektach z międzyplonami ścierniskowymi stwierdzono istotnie większy plon ziarna niż na poletkach z życicą westerwoldzką, gdzie plon był najmniejszy. Stwierdzono również tendencję tworzenia większego plonu ziarna w obiektach z koniczyną czerwoną, gorczycą białą i facelią błękitną w porównaniu z obiektem kontrolnym bez międzyplonów.

Journal

Annales UMCS, Agriculturade Gruyter

Published: Jan 1, 2011

References