Get 20M+ Full-Text Papers For Less Than $1.50/day. Start a 14-Day Trial for You or Your Team.

Learn More →

Changes in technical equipment and European Union grants in chosen farms of Lublin Province

Changes in technical equipment and European Union grants in chosen farms of Lublin Province Zmiany w wyposażeniu technicznym a dotacje unijne w wybranych gospodarstwach Lubelszczyzny Porównano wyposażenie w środki techniczne wybranych gospodarstw przed przystąpieniem i po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. W badaniu ankietowym przeprowadzonym w latach 2001 i 2006 wzięły udział 123 gospodarstwa rolne. Stwierdzono zmiany w wyposażeniu technicznym oraz modernizację zabudowań w gospodarstwach, które były beneficjentami programów unijnych. Ze środków UE skorzystały wszystkie spośród największych powierzchniowo gospodarstw, a ich średnia powierzchnia wynosiła 24,7 ha. Najliczniejszą grupę odbiorców dotacji stanowili rolnicy w wieku od 40 do 49 lat. Uczestnictwo rolników w programach Unii Europejskiej jest determinowane przez szereg czynników, które należy uwzględnić w badaniach. http://www.deepdyve.com/assets/images/DeepDyve-Logo-lg.png Annales UMCS, Agricultura de Gruyter

Changes in technical equipment and European Union grants in chosen farms of Lublin Province

Loading next page...
 
/lp/de-gruyter/changes-in-technical-equipment-and-european-union-grants-in-chosen-QFUGjBWcuw
Publisher
de Gruyter
Copyright
Copyright © 2008 by the
ISSN
0365-1118
DOI
10.2478/v10081-008-0019-0
Publisher site
See Article on Publisher Site

Abstract

Zmiany w wyposażeniu technicznym a dotacje unijne w wybranych gospodarstwach Lubelszczyzny Porównano wyposażenie w środki techniczne wybranych gospodarstw przed przystąpieniem i po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. W badaniu ankietowym przeprowadzonym w latach 2001 i 2006 wzięły udział 123 gospodarstwa rolne. Stwierdzono zmiany w wyposażeniu technicznym oraz modernizację zabudowań w gospodarstwach, które były beneficjentami programów unijnych. Ze środków UE skorzystały wszystkie spośród największych powierzchniowo gospodarstw, a ich średnia powierzchnia wynosiła 24,7 ha. Najliczniejszą grupę odbiorców dotacji stanowili rolnicy w wieku od 40 do 49 lat. Uczestnictwo rolników w programach Unii Europejskiej jest determinowane przez szereg czynników, które należy uwzględnić w badaniach.

Journal

Annales UMCS, Agriculturade Gruyter

Published: Jan 1, 2008

References