Get 20M+ Full-Text Papers For Less Than $1.50/day. Start a 14-Day Trial for You or Your Team.

Learn More →

A physiological response of strawberry ( Fragaria annanassa Duch.) variety Senga Sengana to foliar application of potassium and silicon fertilizer

A physiological response of strawberry ( Fragaria annanassa Duch.) variety Senga Sengana to... Reakcja fizjologiczna truskawki ( Fragaria ananassa Duch.) odmiany Senga Sengana na dolistne dokarmianie potasowo-krzemowe W latach 2005-2006 w Stacji Doświadczalnej Katedry Sadownictwa Akademii Rolniczej w Szczecinie, w miejscowości Rajkowo, przeprowadzono doświadczenie wegetacyjne, którego celem była ocena wpływu dolistnego dożywiania Alkalinem potasowym z krzemem na niektóre cechy fizjologiczne truskawki odmiany Senga Sengana. Określono zawartość barwników asymilacyjnych w liściach, powierzchnię pojedynczego liścia, sumaryczną powierzchnię asymilacyjną liści z pojedynczej rośliny oraz liczbę liści. Nie stwierdzono istotnego wpływu dokarmiania dolistnego Alkalinem potasowym z krzemem na zawartość chlorofilu a, b, całkowitego oraz karotenoidów w liściach. Dokarmianie dolistne nie wpłynęło istotnie na wielkość sumarycznej powierzchni asymilacyjnej liści pojedynczej rośliny oraz powierzchnię pojedynczego liścia. Rośliny dokarmiane dolistnie i kontrolne charakteryzowały się także zbliżoną liczbą liści. http://www.deepdyve.com/assets/images/DeepDyve-Logo-lg.png Annales UMCS, Agricultura de Gruyter

A physiological response of strawberry ( Fragaria annanassa Duch.) variety Senga Sengana to foliar application of potassium and silicon fertilizer

Loading next page...
 
/lp/de-gruyter/a-physiological-response-of-strawberry-fragaria-annanassa-duch-variety-0iVIX83fX4
Publisher
de Gruyter
Copyright
Copyright © 2008 by the
ISSN
0365-1118
DOI
10.2478/v10081-008-0025-2
Publisher site
See Article on Publisher Site

Abstract

Reakcja fizjologiczna truskawki ( Fragaria ananassa Duch.) odmiany Senga Sengana na dolistne dokarmianie potasowo-krzemowe W latach 2005-2006 w Stacji Doświadczalnej Katedry Sadownictwa Akademii Rolniczej w Szczecinie, w miejscowości Rajkowo, przeprowadzono doświadczenie wegetacyjne, którego celem była ocena wpływu dolistnego dożywiania Alkalinem potasowym z krzemem na niektóre cechy fizjologiczne truskawki odmiany Senga Sengana. Określono zawartość barwników asymilacyjnych w liściach, powierzchnię pojedynczego liścia, sumaryczną powierzchnię asymilacyjną liści z pojedynczej rośliny oraz liczbę liści. Nie stwierdzono istotnego wpływu dokarmiania dolistnego Alkalinem potasowym z krzemem na zawartość chlorofilu a, b, całkowitego oraz karotenoidów w liściach. Dokarmianie dolistne nie wpłynęło istotnie na wielkość sumarycznej powierzchni asymilacyjnej liści pojedynczej rośliny oraz powierzchnię pojedynczego liścia. Rośliny dokarmiane dolistnie i kontrolne charakteryzowały się także zbliżoną liczbą liści.

Journal

Annales UMCS, Agriculturade Gruyter

Published: Jan 1, 2008

References