Get 20M+ Full-Text Papers For Less Than $1.50/day. Start a 14-Day Trial for You or Your Team.

Learn More →

Philippine Frogs of the Genus Leptobrachium (Anura; Megophryidae): Phylogeny-based Species Delimitation, Taxonomic Review, and Descriptions of Three New Species

Philippine Frogs of the Genus Leptobrachium (Anura; Megophryidae): Phylogeny-based Species... We review the Philippine frogs of the genus Leptobrachuim . All previous treatments have referred Philippine populations to L. hasseltii , a species we restrict to Java and Bali, Indonesia. We use external morphology, body proportions, color pattern, advertisement calls, and phylogenetic analysis of molecular sequence data to show that Philippine populations of Leptobrachium represent three distinct and formerly unrecognized evolutionary lineages, and we describe each (populations on Mindoro, Palawan, and Mindanao Island groups) as new species. Our findings accentuate the degree to which the biodiversity of Philippine amphibians is currently underestimated and in need of comprehensive review with new and varied types of data. L agom : Pinagbalik aralan namin ang mga palaka sa Pilipinas mula sa genus Leptobrachium . Ang nakaraang mga palathala ay tumutukoy sa populasyon ng L. hasseltii , ang uri ng palaka na aming tinakda lamang sa Java at Bali, Indonesia. Ginamit namin ang panglabas na morpolohiya, proporsiyon ng pangangatawan, kulay disenyo, pantawag pansin, at phylogenetic na pagsusuri ng molekular na pagkakasunod-sunod ng datos upang maipakita na ang populasyon sa Pilipinas ng Leptobrachium ay kumakatawan sa tatlong natatangi at dating hindi pa nakilalang ebolusyonaryong lipi. Inilalarawan din naming ang bawat isa (populasyon sa Mindoro, Palawan, at mga grupo ng isla sa Mindanao) na bagong uri ng palaka. Ang aming natuklasan ay nagpapatingkad sa antas kung saan ang biodibersidad ng amphibians sa Pilipinas sa kasalukuyan ay may mababang pagtatantya at nangangailangan ng malawakang pagbabalik-aral ng mga bago at iba't ibang uri ng datos. http://www.deepdyve.com/assets/images/DeepDyve-Logo-lg.png Herpetological Monographs Allen Press

Philippine Frogs of the Genus Leptobrachium (Anura; Megophryidae): Phylogeny-based Species Delimitation, Taxonomic Review, and Descriptions of Three New Species

Loading next page...
 
/lp/allen-press/philippine-frogs-of-the-genus-leptobrachium-anura-megophryidae-6JKvN8MDJO
Publisher
Allen Press
Copyright
The Herpetologists' League, Inc.
Subject
Articles
ISSN
0733-1347
eISSN
1938-5137
DOI
10.1655/09-037.1
Publisher site
See Article on Publisher Site

Abstract

We review the Philippine frogs of the genus Leptobrachuim . All previous treatments have referred Philippine populations to L. hasseltii , a species we restrict to Java and Bali, Indonesia. We use external morphology, body proportions, color pattern, advertisement calls, and phylogenetic analysis of molecular sequence data to show that Philippine populations of Leptobrachium represent three distinct and formerly unrecognized evolutionary lineages, and we describe each (populations on Mindoro, Palawan, and Mindanao Island groups) as new species. Our findings accentuate the degree to which the biodiversity of Philippine amphibians is currently underestimated and in need of comprehensive review with new and varied types of data. L agom : Pinagbalik aralan namin ang mga palaka sa Pilipinas mula sa genus Leptobrachium . Ang nakaraang mga palathala ay tumutukoy sa populasyon ng L. hasseltii , ang uri ng palaka na aming tinakda lamang sa Java at Bali, Indonesia. Ginamit namin ang panglabas na morpolohiya, proporsiyon ng pangangatawan, kulay disenyo, pantawag pansin, at phylogenetic na pagsusuri ng molekular na pagkakasunod-sunod ng datos upang maipakita na ang populasyon sa Pilipinas ng Leptobrachium ay kumakatawan sa tatlong natatangi at dating hindi pa nakilalang ebolusyonaryong lipi. Inilalarawan din naming ang bawat isa (populasyon sa Mindoro, Palawan, at mga grupo ng isla sa Mindanao) na bagong uri ng palaka. Ang aming natuklasan ay nagpapatingkad sa antas kung saan ang biodibersidad ng amphibians sa Pilipinas sa kasalukuyan ay may mababang pagtatantya at nangangailangan ng malawakang pagbabalik-aral ng mga bago at iba't ibang uri ng datos.

Journal

Herpetological MonographsAllen Press

Published: Dec 1, 2009

Keywords: Asian spadefoot toads ; Lineage based species concepts ; Mindanao ; Mindoro ; new species ; Palawan ; Philippines ; Species delimitation

There are no references for this article.